ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТА

Спеціальності/освітні програми

Опис освітніх програм

Навчально-методичне забезпечення

Робочі програми, силабуси, методичне забезпечення навчальних дисциплін

Дистанційне навчання

Система дистанційного навчання Moodle ЧНУ

Практика

Види практик, бази практик, положення про практику.

Розклад занять

Розклад занять на семестр

Розклад сесії

Розклад екзаменаційної та залікової сесій

Рейтингові списки

Рейтинг студентів, положення про рейтинг, правила призначення стипендій

Анкетування

Опитування стейкхолдерів, студентів та випускників

Студентський актив

Студентський парламент, студентська рада, студентське профбюро

Студентські новини

Студентські новини кафедри і не тільки

Студентські товариства

Студентські наукові товариства

Гуртожитки

Студмістечко, правила поселення, проживання

Наукова бібліотека ЧНУ

Університетська бібліотека.