Діяльність кафедри

Співробітники

Викладацький, науковий та учбово-допоміжний персонал

Освітні програми

Опис освітніх програм, рецензії та відгуки на оп, навчальні плани, анкетування

Навчальні лабораторії та аудиторії/матеріально-технічна база

Огляд навчальних лабораторій і аудиторій та опис матеріально-технічної бази кафедри

Науково-дослідна робота

Напрямки наукової проблематика кафедри оптики і ВПС

Міжнародне співробітництво

Міжнародні конференції, стажування, співпраця

Аспіранти

Аспіранти

Стейкхолдери

Роботодавці, випускники, академічна спільнота