СПЕЦІАЛЬНОСТІ/ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШИЙ БАКАЛАВРСЬКИЙ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 186 «ВИДАВНИЦТВО ТА ПОЛІГРАФІЯ»
ОПП ВИДАВНИЦТВО ТА ПОЛІГРАФІЯ
Відомості про самооцінювання ОПП “Видавництво та поліграфія”

Самоаналіз НАЗЯВО

Заява про самооцінювання ОПП «ВИДАВНИЦТВО ТА ПОЛІГРАФІЯ»

Заява НАЗЯВО

Програма візиту

Програма візиту

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий МАГІСТерський

 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 186 «ВИДАВНИЦТВО ТА ПОЛІГРАФІЯ»
ОПП ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОННИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ
Відомості про самооцінювання ОПП ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОННИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ

Відомості про самооцінювання ОП (1)

Заява про самооцінювання ОПП ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОННИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ

Заява про акредитацію освітньої програми (1)

Наказ про призначення експертної групи

Наказ про призначення експертної групи (1)

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Програма візиту

Зауваження та рекомендації до освітньої програми, навчального плану, змістового наповнення освітніх компонент надсилайте на електронну адресу vps@chnu.edu.ua або поштою 58000 м.Чернівці, вул. Сторожинецька, 101. Контактний телефон (0372) 50-94-82.