Про нас

Історія кафедри

Історія кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи бере свій початок у 1962 з утворення кафедри оптики на базі кафедри оптики фізико-математичного факультету у Чернівецькому державному університеті. В 1975 році, створюється кафедра оптики і спектроскопії, завідуючим якої стає В.І. Ващенко. Згодом на цю посаду обирають фізика-теоретика доцента Ігоря Ісидоровича Пінчука; на зміну йому з Білоруської Академії наук прибуває д.ф.-м.н. професор К. С. Адзеріхо. У 1989 році кафедру оптики і спектроскопії очолює д.ф.-м.н. Богдан Михайлович Ніцович, фізик-теоретик, спеціаліст в області оптичних спектрів твердих тіл.

За цей історичний проміжок на кафедрі утворилася міждисциплінарна наукова тематика, головними напрямами якої стали:

  • Фотометричні, спектральні та поляризаційні методи дослідження фазово-неоднорідних об’єктів неорганічного, органічного та біологічного походження.
  • Теоретичні методи і алгоритми дослідження оптико-фізичних властивостей твердих тіл.
  • Механізми оптичного запису та збереження інформації.

Спільним знаменником всіх кафедральних наукових напрямів стала парадігма оптико-фізичне дослідження та алгоритмічна обробка інформаційного вмісту об’єктних полів оптичного випромінювання.

Кафедра тоді і зараз

В 2003 році завідуючим кафедрою оптики і спектроскопії обирається д.ф.-м.н., професор Олександр Григорович Ушенко, оптик-експериментатор, вихованець кафедри кореляційної оптики, сфера наукових інтересів якого збігається із традиційною для кафедри оптики і спектроскопії тематикою – застосування оптичних методів у біомедичній діагностиці, з особливим акцентом на найчутливіших й найперспективніших методах поляризаційної оптики. Ця наукова тематика стає провідною у діяльності кафедри оптики і спектроскопії.

Головними результатами у цей період стали синтез методів голографії, кореляційної оптики та поляриметрії у дослідження складних фазово-неоднорідних шарів – шорсткі поверхні, дифузори, біологічні тканини і рідини, полімерні матеріали, поліграфічні та лакофарбні шари. Такий міждисциплінарний підхід забезпечив можливість кафедрі розширити не тільки свій науковий, але й навчальний потенціал. 

Логічним продовженням розвитку діяльності кафедри поряд з традиційними оптичними, поляриметричними та кореляційними напрямками, стало узагальнення таких підходів для інструментального вивчення структури, контролю якості та параметрів широкого кола поліграфічних матеріалів. Теоретичною основою таких досліджень стали різноманітні методи комп’ютерної обробки, топологічного, кореляційного та спектрального аналізу текстової інформації. Тому в 2012 році кафедра оптики і спектроскопії перейменовується в кафедру оптики і видавничо-поліграфічної справи, де здійснюється підготовка фахівців за освітніми програмами за напрямком Видавничо-поліграфічна справа та «Технологія електронних мультимедійних видань».

Обраний поліграфічний напрям з ухилом в проектування та створення електронних видань різноманітного призначення та дослідження оптичних властивостей поліграфічних матеріалів різноманітної природи дав діяльності кафедри потужний науковий і навчальний імпульс. Окрім цього 

Згідно рейтингу наукових колективів Вищої школи України опублікованого МОН України в 2018  році кафедра посіла 9 місце (значення індекса Гірша: 49).

Успіхи кафедри

Починаючи з 2015 року кафедра оптики і видавничо-поліграфічної справи неодмінно входить в Топ-3 рейтингу колективів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Викладачі кафедри у рамках комплексної наукової оптичної, комп’ютерної програми дослідження фазово-неоднорідних, полімерних і поліграфічних матеріалів опублікували понад 300 статей у престижних, високорейтингових журналах, які індексуються у науковометричних базах SCOPUS і Web of Science.

Сумарний індекс Гірша викладачів кафедри наближається до 150.

За цей період (2012-2022 рр) на базі кафедри успішно виконано і виконується 11 держбюджетних проектів Міністерства освіти і науки України, Національного фонду досліджень України з сумарним фінансуванням понад 15 млн гривень. 

Головним результатами такої діяльності є:

  • Методи і засоби детектування поверхневої та об’ємної структури широкого кола фазово-неоднорідних шарів, включаючи полімерні та інші поліграфічні матеріали від макро- до нано рівня.
  • Методи і поляризаційно-інтерференційні засоби контролю параметрів і якості 3D друку медико-біологічних імплантів.
  • Багатофункціональних взаємодоповнюючих комп’ютерних алгоритмів статистичного, кореляційного, фрактального, Фур’є та вейвлет аналізу складних топографічних розподілів, включаючи поліграфічні тексти та зображення.

Основні результати захищені 130 деклараційними патентами України.

За даною тематикою захищено 2 докторські (Зенкова К.Ю., Дуболазов О.В.) та 14 кандидатських дисертацій (Солтис І.В., Дуболазов О.В., Мотрич А.В., Томка Ю.Я., Ангельська А.О., Ангельський П.О., Карачевцев А.О., Баланецька Н.О., Теленьга О.Ю., Ангельський А.-П.І., Сидор М.Ю., Олар О.В., Рябой П.А., Іванський Д.І.)

Співробітники кафедри (д.ф.м.н., проф. Ушенко О.Г., д.ф.м.н., проф. Зенкова К.Ю., д.ф.м.н., доц. Дуболазов О.В.) є рецензентами провідних закордонних наукових журналів.

У 2022 році д.ф.м.н., проф. Ушенко О.Г. виграв престижний грант фонду наукового розвитку Організації Об’єднаних Націй у розмірі 450 тис. доларів США.

Всі зазначені результати кафедри органічно використовуються у навчальному процесі (Методи наукових досліджень; Технологія електронних видань; Оптико-фізичні методи в поліграфії), тематиці курсових та дипломних робіт (Розробка та створення веб-сайтів; Оцифрування стародруків; Проектування видань з доповненою реальністю).

Детально з цим можна ознайомитися у розділі “Наукова діяльність кафедри”.