НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

• НАУКОВИЙ ДОРОБОК ЧНУ

• Наукові школи та центри
• Інноваційна та винахідницька діяльність

• Наукова проблематика кафедри

Наукова проблематика кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи складається з таких напрямків:

 

 1. Оптика та спектроскопія розсіюючих об’єктів
 • Дослідження розсіяння та поглинання оптичного випромінювання в різних середовищах (біомедичні об’єкти, шорсткі поверхні, колоїдні розчини, фотоматеріали, лакофарбові покриття) в широкому спектральному діапазоні, від 0,2 до 15 мкм.
 • Розробка оптичних методів експериментального визначення основних оптичних, спектроскопічних і поляризаційних параметрів вказаних об’єктів, а також методів діагностики оптичної анізотропії полімерних плівок і матеріалів, а також полікристалічної структури біологічних препаратів,  для завдань контролю параметрів 3D друку.
 • Фотолюмінесцентні методи діагностики колоїдних розчинів, фотоматеріалів, лакофарбових покрить та біооб’єктів.
 • Комп’ютерне моделювання оптичних характеристик і властивостей фотографічних матеріалів і лакофарбових шарів.
 • Оптична метрологія і діагностика структурних параметрів широкого спектру неорганічних, органічних та біологічних фазово-неоднорідних шарів.
 • Фур’є-спектроскопія для діагностики структурних параметрів широкого спектру неорганічних, органічних та біологічних фазово-неоднорідних шарів.
 • Розроблення комп’ютерних алгоритмів оцінювання топографічної, статистичної, кореляційної, фрактальної структури двомірних масивів інформації, включаючи текстову.
 1. Спектрополяриметрія оптично неоднорідних структур
 • Дослідження явищ лінійного та колового дихроїзму в полімерних поліграфічних матеріалах і біологічних структурах в ультрафіолетовій та видимій областях спектру.
 • Стокс–поляриметрія розсіюючих об’єктів неорганічного, органічного та біологічного походження.
 • Лазерна поляриметрія фазово-неоднорідних об’єктів і середовищ.
 • 3D Мюллер-матрична томографія полікристалічної ієрархії полімерних поліграфічних матеріалів і біологічних структур.
 • Розробка методів спектрополяриметричної та лазерної поляриметричної діагностики змін об’ємної структури біологічних об’єктів, включаючи завдання 3D друку біомедичних імплантів.
 1. Алгоритми та комп’ютерні методи цифрової голографії відтворення та захисту масивів інформації
 • Алгоритми цифрового голографічного відтворення пошарової полікристалічної структури фазово-неолнорідних шарів у завданнях контролю параметрів процесів плівкового пакування та 3D друку.
 • Алгоритми формування цифрових голограм для захисту поліграфічного друку.
 • Алгоритми статичного, кореляційного, фрактального, вейвлет і Фурьє оброблення зображень та текстової інформації.
 1. Оптичні властивості кристалічних структур та конденсованих середовищ
 • Оптична бістабільність та мультистабільність різного типу кристалів, нелінійні оптичні явища в конденсованих середовищах.
 • Оптичні та поляризаційні властивості шаруватих напівпровідників.
 • Оптоелектронні властивості іоннотравлених поверхонь кристалів

 

2014

ДР 0113U003249 Розробка методів використання взаємозв’язку поляризаційних та кореляційних властивостей оптичних полів для задач оптики наночастинок та поляризаційної голографії (Керівник Зенкова К.Ю., 89,863 тис.грн), 2014

ДР 0112U002336 Багатовимірна лазерна мікроскопія рідкокристалічних мереж біологічних рідин людини (Керівник Ушенко О.Г.), 269,642 тис.грн, 2014

2015

ДР 0115U000096, ДР 0115 U003241 Поляризаційно-кореляційні методи діагностики та детектування топологічної структури оптичного поля в анізотропних біологічних мережах (Керівник Ушенко О.Г.), 236,337 тис.грн, 2015

ДР 0115U003227 Методи і засоби азимутально-інваріантної поляризаційної наноскопії біологічних полікристалічних мереж (Керівник Ушенко О.Г.), 313,721 тис.грн, 2015

2016

ДР 0115U003227  Методи і засоби азимутально-інваріантної поляризаційної наноскопії біологічних полікристалічних мереж (Керівник Ушенко О.Г.), 314,946 тис.грн, 2016

ДР 0115U000096, ДР 0115U003241 Поляризаційно-кореляційні методи діагностики та детектування топологічної структури оптичного поля в анізотропних біологічних мережах (Керівник Ушенко О.Г.), 237,259 тис.грн, 2016

ДР 0116 U001446 Багатопараметричні поляризаційно-фазові методи цифрової томографії полікристалічних мереж тканин і рідин (Керівник Сахновський М.Ю.), 251,885, 2016 рік

ДР 0116U001449 Біомедична корелометрія поляризаційних сингулярностей фазово-неоднорідних лазерних полів тканин і рідин органів людини (Керівник Дуболазов О.В.), 319,005 тис.грн, 2016

2017

ДР 0116 U001449 Біомедична корелометрія поляризаційних сингулярностей фазово-неоднорідних лазерних полів тканин і рідин органів людини (Керівник Дуболазов О.В.), 338,334 тис.грн, 2017

ДР 0115U000096, ДР 0115U003241 Поляризаційно-кореляційні методи діагностики та детектування топологічної структури оптичного поля в анізотропних біологічних мережах (Керівник Ушенко О.Г.), 253,390 тис.грн, 2017

ДР 0115U003227 Методи і засоби азимутально-інваріантної поляризаційної наноскопії біологічних полікристалічних мереж (Керівник Ушенко О.Г.), 336,359 тис.грн, 2017

ДР0117U001154 Розробка новітніх методів та систем діагностики структурно-чутливих характеристик отично анізотропних напівпровідникових та біологічних шарів (керівник Махній В.П.), 400,000 тис.грн, 2017

2018

ДР 0117U001154 Розробка новітніх методів та систем діагностики структурно-чутливих характеристик отично анізотропних напівпровідникових та біологічних шарів (керівник Махній В.П.), 400,000 тис.грн, 2018

ДР 0116 U001449 Біомедична корелометрія поляризаційних сингулярностей фазово-неоднорідних лазерних полів тканин і рідин органів людини (Керівник Дуболазов О.В.), 338,334 тис.грн, на 2018 рік

ДР 0116 U001446 Багатопараметричні поляризаційно-фазові методи цифрової томографії полікристалічних мереж тканин і рідин (Керівник Сахновський М.Ю.), 267,147 тис.грн на 2018 рік

ДР  0118U000142   Розробка новітніх методів і систем Мюллер-матричної томографії полікристалічної структури дифузних біологічних шарів  Керівник Ушенко О.Г.), 800 тис.грн на 2018

2019

ДР  0118U000142   Розробка новітніх методів і систем Мюллер-матричної томографії полікристалічної структури дифузних біологічних шарів  Керівник Ушенко О.Г. 2018-2020 рр., 800 тис.грн на 2019  рік

ДР 0119 U100729 Розробка новітніх поляризаційно-кореляційних і цифрових голографічних методів системи 3D інтроскопії полікристалічної структури біологічних шарів (Керівник Дуболазов О.В.), 2019-2020 рр. 660 тис.грн на 2019 рік

ДР0117U001154 Розробка новітніх методів та систем діагностики структурно-чутливих характеристик отично анізотропних напівпровідникових та біологічних шарів (керівник Махній В.П.), 400,000 тис.грн на 2019  рік

ДР 0118U000141 Радіаційностійкі матеріали і фотоприймачі оптичного та іонізаційного випромінювання на основі твердих розчинів телуридів,  Склярчук  В.М.   500 тис.грн, на 2019  рік

2020

ДР 0118U000142 Розробка новітніх методів і систем Мюллер-матричної томографії полікристалічної структури дифузних біологічних шарів  Керівник Ушенко О.Г., 2018-2020 рр, 800 тис.грн на 2020 рік

ДР 0120U102076 Дослідження дії енергетичних потоків на мікро та наночастинки у складних оптичних полях  Керівник Зенкова К. Ю., 2020-2022 рр, 1160 тис.грн на 2020 рік

ДР  0120U102079 Розробка новітніх методів і систем багатофункціональної флуоресцентної матричної поляриметрії молекулярних зображень оптично анізотропних біологічних шарів, Керівник Горський М. П., 2020-2022 рр, 720 тис. грн. на 2020 рік

ДР 0120U105281 Конкурс Національного Фонду Досліджень України “Підтримка досліджень провідних та молодих учених” Назва проекту: “Новітні методи і системи багатофункціональної Мюллер-матричної поляризаційної і флуоресцентної томографії мікро та наноструктури мереж біологічних кристалів” 2020-2022 рр.

(Відповідальний виконавець Солтис І.В.)

1200 тис грн на 2020 рік

2021

ДР 0121U111602 Новітні методи і системи багатофункціональної Мюллер-матричної поляризаційної і флуоресцентної томографії мікро та наноструктури мереж біологічних кристалів” 2020-2022 рр.(Відповідальний виконавець Солтис І.В.) 2 524 800 грн на 2021 рік

ДР 0120U102079 Розробка новітніх методів і систем багатофункціональної флуоресцентної матричної поляриметрії молекулярних зображень оптично анізотропних біологічних шарів, Керівник Горський М. П., 2020-2022 рр, 720 тис. грн. на 2021 рік

ДР  0120U102079 Розробка новітніх методів і систем багатофункціональної флуоресцентної матричної поляриметрії молекулярних зображень оптично анізотропних біологічних шарів, Керівник Горський М. П., 2020-2022 рр, 720 тис. грн. на 2020 рік

ДР 0120U102076 Дослідження дії енергетичних потоків на мікро та наночастинки у складних оптичних полях 2021-2023 рр. Керівник проекту: Зенкова Клавдія Юріївн 1 160 000 грн на 2021 рік

(Відповідальний виконавець Солтис І.В.)

ДР 0119U100729Розробка новітніх поляризаційно-кореляційних і цифрових голографічних методів системи 3D інтроскопії полікристалічної структури біологічних шарів № держреєстрації: Керівник проекту: д-р фіз.-мат. наук, проф. Дуболазов Олександр Володимирович 660 000 грн на 2021 рік

2022

ДР0120U102076 Дослідження дії енергетичних потоків на мікро та наночастинки у складних оптичних полях Фундаментальна робота Керівник Зенкова Клавдія Юріївна, проф., д-р фіз.-мат. наук, 930,900 тис.грн. на 2022 рік

ДР0122U001198 Розроблення новітніх поляризаційних і сингулярних методів і систем для потреб оптичних і біомедичних мікро- і нанотехнологій Фундаментальна робота Керівник Ушенко Олександр Григорович, проф., д-р фіз.-мат. наук, 963,000 на 2022 рік

ДР0122U 001980 Розробка комплексу новітніх методів багатохвильової вектор-параметричної поляризаційної інтроскопії полікристалічних плівок біологічних рідин органів людини. Наукова робота Керівник Солтис Ірина Василівна, канд. фіз.-мат. наук, 800,000 тис. грн на 2022 рік

ДР0120U102079 Розробка новітніх методів і систем багатофункціональної флуоресцентної матричної поляриметрії молекулярних зображень оптично анізотропних біологічних шарів. Фундаментальна робота Керівник Горський Михайло Петрович, доц., канд. фіз.-мат. наук, 577,800 на 2022 рік

2023

ДР01222U001198 Розроблення новітніх поляризаційних і сингулярних методів і систем для потреб оптичних і біомедичних мікро- і нанотехнологій. Фундаментальна робота Керівник Ушенко Олександр Григорович, проф., д-р, фіз.-мат. наук, 900,000 грн. на 2023 рік

ДР0123U100996 Розробка новітньої системи лазерної сингулярної поляриметрії для діагностики і моніторингу процесів регенерації біологічних тканин з військовими травмами. Фундаментальна робота. Керівник Дуболазов Олександр Володимирович, доцент, доктор. фіз.-мат. наук. 800,000 грн. на 2023 рік

ДР0122U001980 Розробка комплексу новітніх методів багатохвильової вектор-параметричної поляризаційної інтроскопії полікристалічних плівок біологічних рідин органів людини. Наукова робота. Керівник Солтис Ірина Василівна, без звання, канд. фіз.-мат. наук, 640,000 грн., на 2023 рік

На виконанні гранту НФДУ Новітні методи і системи багатофункціональної Мюллер-матричної поляризаційної і флуоресцентної томографіїї мікро та наноструктури мереж біологічних кристалів. Відповідальний виконавець Солтис І.В

На виконання гранту НФДУ «Новітня система поляризаційної томографії полікристалічних плівок біологічних рідин людини для діагностики важкості та моніторингу реабілітації воєнних травм». Науковий керівник Ушенко О.Г.

• Публікаційна діяльність

Ткачук Владислав Миколайович

П.І.П. наукового, науково-педагогічного працівника

ID Scopus

Індекс Гірша, Scopus

Ушенко Олександр Григорович

Scopus ID: 7004368950, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004368950 38

Зенкова Клавдія Юріївна

Scopus ID: 6507576429, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507576429 27

Дуболазов Олександр Володимирович

Scopus ID:55394720600, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55394720600 26

Склярчук Валерій Михайлович

Scopus ID: 7003323181, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003323181 17

Солтис Ірина Василівна

Scopus ID: 54882613300, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54882613300 8

Підкамінь Леонід Йосипович

Scopus ID: 6504439973, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504439973 6

Олар Олександр Валеріувич

Scopus ID: 35318204300, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35318204300 6

Мотрич Артем Володимирович

Scopus ID: 14831780700, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14831780700 3

Житарюк Віктор Григорович

Scopus ID: 6507861887, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507861887 2

Бесага Роман Миколайович

Scopus ID: 6506000494, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506000494 3

Курек Олена Ігорівна

Scopus ID: 54880234300, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54880234300 1

Сльотов Михайло Михайловича

Scopus ID: 6506860950, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506860950 7

Кінзерська Оксана Володимирівна

Scopus ID: 57189222114, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189222114 2
Scopus ID: 57204432187, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204432187 2

2023

 • V. L. Vasyuk, Andriy V. Kalashnikov, Victor V. Protsyuk, Yu. A. Ushenko, Alexander V. Dubolazov, A. G. Ushenko, Jun Zheng. Digital Information Methods of Polarization, Mueller-Matrix and Fluorescent Microscopy. Differential Diagnosis of Aseptic and Septic Loosening of Artificial Hip Endoprosthesis Cups. Springer Singapore, ISBN 978-981-99-4735-5 (Published: 16 August 2023), p. 102, https://doi.org/10.1007/978-981-99-4735-5
 • Zhengbin Hu, V. T. Bachinsky, O. Y. Vanchulyak, Iryna V. Soltys, Yu. A. Ushenko, A. G. Ushenko, Igor Meglinski. Phase Mapping of Human Biological Tissues. Data Processing Algorithms for Forensic Time of Death Estimation. Springer Singapore, ISBN 978-981-99-3269-6 (Published: 20 June 2023), p. 71, https://doi.org/10.1007/978-981-99-3269-6
 • Zhengbin Hu, I.L. Bezhenar, O.Y. Vanchulyak, A. G. Ushenko, Yu. A. Ushenko, Mykhailo P. Gorsky, Igor Meglinski. Laser Polarimetry of Biological Tissues. Computer Algorithms for Data Processing in Forensic Age Determination of Injuries. Springer Singapore, ISBN 978-981-99-1734-1 (Published: 15 May 2023), p. 99, https://doi.org/10.1007/978-981-99-1734-1
 • Lilia Trifonyuk, Iryna V. Soltys, Alexander G. Ushenko, Yuriy A. Ushenko, Alexander V. Dubolazov, Jun Zheng. Optical Anisotropy of Biological Polycrystalline Networks. Vector-Parametric Diagnostics. Springer Singapore, ISBN 978-981-99-1087-8 (Published: 29 May 2023), p. 93, https://doi.org/10.1007/978-981-99-1087-8

 

2021

2020

 • Polarization Correlometry of Scattering Biological Tissues and Fluids  Bachinskyi, V.T., Wanchulyak, O.Y., Ushenko, A.G., Ushenko, Y.A., Dubolazov, A.V., Meglinski, I., Springer Briefs in Physics, Springer Nature Singapore Pte Ltd, 76 p. 2020. Part 3, pages 31-66
  https://www.springer.com/gp/book/9789811526275
 • Laser polarimetry of biological tissues and fluids Chapter 6. Information methods and systems of Mueller-matrix mapping of networks of biological crystals. Borys Bodnar, Volodymyr Vasyuk, Victor Bachinskyi, Alexander Dubolazov, Alexander Ushenko, Vladimir Ushenko, Yuriy Ushenko, Oleg Wanchuliak LAMBERT Academic Publishing, 453 p. 2020. Part 3, pages 90-114.Part 7, pages 315-421
  https://drive.google.com/file/d/117hxsoNNA8fPYAlpEUBy62cxBTbM2IT4/view
 • Laser polarimetry of biological tissues and fluids Chapter 7. 3D methods of Mueller-matrix polarimetry of optically anisotropic biological layers Victor Bachinskyi,Lilia Trifonyuk, Oleg Wanchuliak, Alexander Dubolazov, Alexander Ushenko, , Yuriy Ushenko LAMBERT Academic Publishing, 264 p. 2020. Part 3, pages 143-264.
  https://drive.google.com/file/d/1X2TsmolFhmFomFlzEcuoMSb3_QYXjTPB/view
 • Laser polarimetry of biological tissues and fluids Chapter 8. Information methods and systems of polarization correlometry of optically anisotropic biological crystals. Natalia Pavlukovitch, Olexander Pavlukovitch, Ivan Savka, Alexander Dubolazov, Alexander Ushenko, Vladimir Ushenko. LAMBERT Academic Publishing, 432 p. 2020. Part 3, pages 86-293.
  https://drive.google.com/file/d/1Rps2xMbqWCk7EmpMBd1JjVdvPlNfY4K3/view
 • Laser polarimetry of biological tissues and fluids Chapter 9. Jones-matrix tomography of biological layers polycrystalline networks. Lilia Trifonyuk, Borys Bodnar, Volodymyr Vasyuk, Victor Bachinskyi, Alexander Dubolazov, Alexander Ushenko, Vladimir Ushenko, Yuriy Ushenko, Oleg Wanchuliak. LAMBERT Academic Publishing, 281 p. 2020. Part 1, pages 10-96.
  https://drive.google.com/file/d/1TeEkfnskKU-7MaZa3DY_IZfwtoJ9iyZx/view
 • Визначення давності настання смерті шляхом моніторингу посмертних змін автофлуорисценції плівок спинномозкової рідини / В.Т. Бачинський, Т.М. Бойчук, М.С. Гараздюк, О.В. Ванчуляк, О.Г. Ушенко. Чернівці: Технодрук, 2020. 208 с. Розділ 2, сторінки 28-58
  https://drive.google.com/file/d/1zomcDlUgYc2lFZ25Ar5IbnS1rwnUW6up/view?usp=sharing

2019

2018

2017

 • Серія “МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЛАЗЕРНОЇ ТА АВТОФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ ПОЛЯРИМЕТРІЇ БІОЛОГІЧНИХ ШАРІВ Методи спектрально-селективної лазерної автофлуоресцентної поляриметрії / укл. Ушенко Ю.О., Ушенко О.Г., Дуболазов О.В., Мотрич А.В.– Чернівці: 2017. – 238 с.
 • Серія “МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЛАЗЕРНОЇ ТА АВТОФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ ПОЛЯРИМЕТРІЇ БІОЛОГІЧНИХ ШАРІВ” МЕТОДИ Й ЗАСОБИ ОДНОТОЧКОВОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ МІКРОСКОПІЇ ОПТИЧНО АНІЗОТРОПНИХ БІОЛОГІЧНИХ ШАРІВ / укл. Ушенко Ю.О., Ушенко О.Г., Дуболазов О.В., Мотрич А.В.– Чернівці: 2017. – 140 с.
 • Серія “МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЛАЗЕРНОЇ ТА АВТОФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ ПОЛЯРИМЕТРІЇ БІОЛОГІЧНИХ ШАРІВ” Методи і засоби корелометрії фазово-неоднорідних лазерних полів біологічних шарів / укл. Ушенко Ю.О., Ушенко О.Г., Дуболазов О.В., Мотрич А.В.– Чернівці: 2017. – 156 с.
 • Серія “МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЛАЗЕРНОЇ ТА АВТОФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ ПОЛЯРИМЕТРІЇ БІОЛОГІЧНИХ ШАРІВ” Методи і засоби корелометрії фазово-неоднорідних лазерних полів біологічних шарів / укл. Ушенко Ю.О., Ушенко О.Г., Дуболазов О.В., Мотрич А.В.– Чернівці: 2017. – 124 с. 
 1.  
 • Серія “МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЛАЗЕРНОЇ ТА АВТОФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ ПОЛЯРИМЕТРІЇ БІОЛОГІЧНИХ ШАРІВ” Поляризаційно-кореляційні методи діагностики топологічної структури оптичного поля / укл. Ушенко Ю.О., Ушенко О.Г., Дуболазов О.В., Мотрич А.В.– Чернівці: 2017. – 124 с.
 • Laser polarimetry of biological tissues and fluids Chapter 3. Polarization mapping of autofluorescence of optically thin layers of biological tissues and fluids; V.Т. Bachinskyi, T.M. Boychuk, A. G. Ushenko, A. V. Dubolazov, O.Ya. Vanchuliak,  Yu. A. Ushenko, V.A. Ushenko, LAP LAMBERT Academic Publishing, 99 p., 2017
 • Laser polarimetry of biological tissues and fluids Chapter 2. Mueller-matrix mapping of optically thin layers of biological tissues and fluids; V.Т. Bachinskyi, T.M. Boychuk, A. G. Ushenko, A. V. Dubolazov, O.Ya. Vanchuliak,  Yu. A. Ushenko, V.A. Ushenko, LAP LAMBERT Academic Publishing, 172 p., 2017
 • Laser polarimetry of biological tissues and fluids Chapter 1. Polarization mapping of optically  thin layers of biological tissues and fluids; V.Т. Bachinskyi, T.M. Boychuk, A. G. Ushenko, A. V. Dubolazov, O.Ya. Vanchuliak,  Yu. A. Ushenko, V.A. Ushenko, LAP LAMBERT Academic Publishing, 196 p., 2017.

2016

 • В.Т. Бачинський, Т.М. Бойчук, О.В. Павлюкович, Н.Д. Павлюкович, О.Г. Ушенко Визначення давності настання смерті при деяких видах механічної асфіксії та масивній крововтраті методами поляриметрії. Монографія. – БДМУ, 2016 – 146 с.
 • Л.В. Васюк, Д.І. Кваснюк, О.Г. Ушенко, С.В. Васюк Диференційна діагностика септичних та асептичних артритів, місце та роль поляризаційно-мікроскопічних та спектрополяризаційних методик. Монографія. – Чернівці: ВДНЗУ “Буковинський державний медичний університет”, 2016. – 200 с.
 • Взаємозвязок поляризаційних і кореляційних властивостей оптичних полів : монографія / К.Ю. Зенкова.  Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2016. – 168 с.
 • Поляризаційно-кореляційні методи діагностики топологічної структури оптичного поля/ укл. Ушенко Ю.О., Ушенко О.Г., Дуболазов О.В., Мотрич А.В.– Чернівці: 2016. – 124 с.
 • Методи і засоби корелометрії фазово-неоднорідних лазерних полів біологічних шарів / укл. Ушенко Ю.О., Ушенко О.Г., Дуболазов О.В., Мотрич А.В.– Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2016. – 104 с.
 • Методи і засоби  кореляційної та сингулярної поляриметрії біологічгих полікристалічних мереж / укл. Ушенко Ю.О., Ушенко О.Г., Дуболазов О.В., Мотрич А.В.– Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2016. – 156 с.
 • Методи й засоби одноточкової поляризаційної мікроскопії оптично анізотропних біологічних шарів/ укл. Сахновський М.Ю., Ушенко Ю.О., Ушенко О.Г., Дуболазов О.В., Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2016. – 140 с.
 • Методи спектрально-селективної лазерної автофлуоресцентної поляриметрії / укл. Ушенко Ю.О., Ушенко О.Г., Дуболазов О.В., Мотрич А.В.– Чернівці: 2016. – 238 с. 

2015

 • М.Ю. Коломоєць, О.Г. Ушенко, Н.Д. Павлюкович, В.М. Ходоровський, О.В. Павлюкович, І.В. Трефаненко Ішемічна хвороба серця, цукровий діабет 2-го типу та анемія: сучасний клінічний погляд на комор бідну патологію. Монографія. – Київ: КОЛОРИТ, 2015 – 180 с.

Статті в періодичних виданнях:

 1. Karachevtsev A. O., Horskyi M. P., Zenkova K. Yu., Morfliuk-Shchur V. V., Dubolazov O. V., Slotska L. S., Dovhun A. Ya., Vatamanitsa E. V. Applied Fourier Programming for metrological control of printing materials of packaging products // Технологія і техніка друкарства. К.: НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. № 3(77). С. 82–87 DOI: 10.20535/2077-7264.3(77).2022.274215
 2. Kh. Felde, I. Soltys, M. Havryliak, A. Motrych, Yu. Ushenko, V. Dvorzhak, M. Ohirko, V. Tymchuk, V. Semeniuk, Applied computer polarization-singular analysis оf polymer packaging materials Технологія і техніка друкарства. 2022. № 4(78) DOI: 10.20535/2077-7264.4(78).2022.274254
 3. Felde Kh., Soltys I., Havryliak M., Motrych A., Ushenko Yu., Dvorzhak V., Liniuchev O. Technology of Protection and Control of Printed Products Using Application Programs of Digital Introscopy // Технологія і техніка друкарства. К.: НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. № 3(77). С. 47–53. DOI: 10.20535/2077-7264.3(77).2022.274220
 4. Horskyi M.P., Zenkova K.Yu., Morflyuk-Shur, V.V., Dubolazov O.V., Slotska L.S., Dovgun A.Ya., Tomka Yu.Ya. Applied software space-frequency processing of graphic information for standardization of printing materials of packaging products Технологія і техніка друкарства. К.: НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. № 4(78)/ DOI: 10.20535/2077-7264.4(78).2022.274216
 5. O. H. Ushenko, M. P. Horskyi, I. V. Soltys, O. V. Dubolazov, 3D polarization algorithms for processing digital microscopic images of polygraphic polymers, Технологія і техніка друкарства. 2022, № 1(75), 32-36. DOI: 10.20535/2077-7264.1(75).2022.425730
 6. O. V. Dubolazov, I. V. Soltys, Horskyi M. P., Matymish M. M., Multilevel digital algorithms for statistical analysis of microscopic images for differentiating temperature changes in polygraphic polymers Технологія і техніка друкарства. 2022, № 1(75), 37-42 DOI: 10.20535/2077-7264.1(75).2022.525201
 7. O. H. Ushenko, M. P. Horsky, O. V. Dubolazov, O. V. Olar, V. H. Oliinyk, Сomputer algorithms for detecting polarization maps for polymer homogeneity control in printing industry, , Технологія і техніка друкарства. 2022, № 1(75), 43-47. DOI: 10.20535/2077-7264.1(75).2022.235502
 8. Ushenko O. G., Dubolazov O. V., Gorsky M. P., Soltys I. V. 3D computer algorithms for digital reconstruction of the polycrystalline structure of polygraphic polymers, Технологія і техніка друкарства. 2022, № 2(76). (In print)
 9. Ushenko O. G., Soltys I. V., Dubolazov O. V., Matymish M. M. Polygraphic laser tomography system and algorithms for computer digital reconstruction of the bulk structure of polymeric materials. Технологія і техніка друкарства. 2022, № 2(76). (In print)
 10. Ushenko O. G., Soltys I. V., Dubolazov O. V., Olar O. V. Digital Algorithms Polarization-holographic 3D layered mapping of microscopic images of polymere films in polygraphic production. Технологія і техніка друкарства. 2022, № 2(76). (In print)
 11. O. Barauskiene, S. Zyhulia, K. Chepurna, D. Barchuk, A. Dubolazov, I. Soltys, “Influence varnish on color indicator of the imprints,” Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 1212602 (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2614671
 12. Kateryna Zolotukhina and Iryna Soltys “The reflectance spectra of the model printing inks”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 1212610 (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2615558
 13. T. Roik, A. Brovkyn, and A. Dubolazov “Analysis of the parts’ roughness parameters of high-speed printing equipment by optical profilometry”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 1212617 (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2615584
 14. Gavryliak  M.S., Dobrovolskyi,  Y.G., Motrych,  A.V., Arkhelyuk A.D. The research of some polygraphic paper samples’s polarization characteristics Thirteenth International Conference on Correlation Optics 10612, 106120Y. 2018/1/18. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85047459132&origin=resultslist 
 15. Jun Zheng, Zhebo Chen, M. GorskyO. Ushenko, Yu. Galushko, N. Gorodynska, P. Ryabiy, A. Arkhelyuk, Ch. Felde, O. Vanchulyak, M. Slyotov, and R. Besaha “Polarization: singular flaw detection of the microstructure of optically transparent polycarbonate layers”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121262G (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2617051
 16. O. Dubolazov, O. Ushenko, A. Motrich, M. Gavrylyak, I. Soltys, M. Gorsky, O. Vanchulyak, and Ya. Dupeshko “3D Jones matrix layer-by-layer scanning linear and circular birefringence maps of polycrystalline polyethylene films”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121262C (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2617043
 17. Jun Zheng, Zhebo Chen, O.G. Ushenko, O. DubolazovO. Olar, M. Gavrilyak, I. Soltys, Ch. Felde, M. Gorsky, N. Horodynska, O. Arkhelyuk, and O. Konovchuk “Mueller-matrix microscopy of diffuse layers of polyvinyl acetate with digital holographic reconstruction of layer-by-layer depolarization maps”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121262F (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2617049
 18. O. Ushenko, V. Ushenko, A. Nehrych, R. Besaha, P. Ryabiy, Ch. Felde, N. Horodynska, O. Konovchuk, and O. Vanchulyak “Polarization-interference mapping of polystyrene layers in the flaw detection of its polycrystalline structure”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121262E (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2617047
 19. O. Dubolazov, O. Ushenko, A. Motrich, M Gavrylyak, I. Soltys, O. Olar, M. Slyotov, and M. Matymish “Polarization phase reconstruction phase anisotropy in diagnostics of the polycrystalline structure of acrylic glass”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121262D (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2617045
 20. Angelsky OV, Bekshaev AY, Zenkova CY, Ivansky DI, Zheng J and Tkachuk VM (2022) Fluorescence Record Diagnostics of 3D Rough-Surface Landscapes With Nano-Scale Inhomogeneities. Front. Phys. 9:787821. doi: 10.3389/fphy.2021.787821
 21. Ushenko, V.A., Hogan, B.T., Dubolazov, A., Piavchenko, G., Kuznetsov, S.L., Ushenko, A.G., Ushenko, Y.O., Gorsky, M., Bykov, A., Meglinski, I. 3D Mueller matrix mapping of layered distributions of depolarisation degree for analysis of prostate adenoma and carcinoma diffuse tissues. Scientific Reports. 2021. Vol. 11, №1. P. 5162. Scopus Preview
 22. Ushenko, V.A., Hogan, B.T., Dubolazov, A., Grechina, A.V., Boronikhina, T.V., Gorsky, M., Ushenko, A.G., Ushenko, Y.O., Bykov, A., Meglinski, I. Embossed topographic depolarisation maps of biological tissues with different morphological structures. Scientific Reports. 2021. Vol. 11, №1. P. 3871, Scopus Preview
 23. Hogan, B.T., Ushenko, V.A., Syvokorovskaya, A.-V., Dubolazov, A.V., Vanchulyak, O.Y., Ushenko, A.G., Ushenko, Y.A., Gorsky, M.P., Tomka, Y., Kuznetsov, S.L., Bykov, A., Meglinski, I. 3D Mueller Matrix Reconstruction of the Optical Anisotropy Parameters of Myocardial Histopathology Tissue Samples. Frontiers in Physics. 2021. Vol. 9. P. 737866. Scopus Preview
 24. Ushenko, V.O., Trifonyuk, L., Ushenko, Y.A., Dubolazov, O.V., Gorsky, M.P., Ushenko, A.G. Polarization singularity analysis of Mueller-matrix invariants of optical anisotropy of biological tissues samples in cancer diagnostics. Journal of Optics (United Kingdom). 2021. Vol. 23, №6. P. 064004. Scopus Preview 
 25. Berry, M.V., Soskin, S., Brasselet, E., Freund, I., Malomed, B.A., Aksenov, V.P., Guzmán, C.R., Alexeyev, C.N., Alexeyev, A.N., Yavorsky, M.A., Tryfonyuk, L., Ushenko, A., Andrews, D.L., Torner, L., Desyatnikov, A., Miyamoto, Y., Angelsky, O., Banzer, P., Rosanov, N.N., Roux, F.S., Venediktov, V., Vlokh, R.O., Volyar, A., Egorov, Y., Rubass, A., Gbur, G., Alonso, M.A., Karimi, E., Dennis, M.R. A tribute to Marat Soskin. Journal of Optics (United Kingdom). 2021. Vol. 23, №5. P. 050201. Scopus Preview
 26. Bachinsky, V., Vanchulyak, O.Y., Ushenko, A.G., Ushenko, Y.A., Dubolazov, A.V., Bykov, A., Hogan, B., Meglinski, I. Scale-Selective MultidimentionalPolarisation Microscopy in the Post-mortem Diagnosis of Acute Myocardium Ischemia. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. 2021. P. 23-51. Scopus Preview
 27. Bachinsky, V., Vanchulyak, O.Y., Ushenko, A.G., Ushenko, Y.A., Dubolazov, A.V., Bykov, A., Hogan, B., Meglinski, I. Materials and Research Methods. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. 2021. P. 1-22. Scopus Preview
 28. Bachinsky, V., Vanchulyak, O.Y., Ushenko, A.G., Ushenko, Y.A., Dubolazov, A.V., Bykov, A., Hogan, B., Meglinski, I. Diagnosis of Acute Coronary Insufficiency by the Method of Mueller Matrix Analysis of Myosin Myocardium Networks. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. 2021. P.  53-87. Scopus Preview
 29. Meglinski, I., Trifonyuk, L., Bachinsky, V., Vanchulyak, O., Bodnar, B., Sidor, M., Dubolazov, O., Ushenko, A., Ushenko, Y., Soltys, I.V., Bykov, A., Hogan, B., Novikova, T. Polarization Correlometry of Microscopic Images of Polycrystalline Networks Biological Layers. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. 2021. P. 61-73. Scopus Preview
 30. Meglinski, I., Trifonyuk, L., Bachinsky, V., Vanchulyak, O., Bodnar, B., Sidor, M., Dubolazov, O., Ushenko, A., Ushenko, Y., Soltys, I.V., Bykov, A., Hogan, B., Novikova, T. Scale-Selective and Spatial-Frequency Correlometry of Polarization-Inhomogeneous Field. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. 2021. P. 33-59. Scopus Preview
 31. Meglinski, I., Trifonyuk, L., Bachinsky, V., Vanchulyak, O., Bodnar, B., Sidor, M., Dubolazov, O., Ushenko, A., Ushenko, Y., Soltys, I.V., Bykov, A., Hogan, B., Novikova, T. Multifunctional Stokes Correlometry of Biological Layers. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. 2021.  P. 75-96. Scopus Preview
 32. Meglinski, I., Trifonyuk, L., Bachinsky, V., Vanchulyak, O., Bodnar, B., Sidor, M., Dubolazov, O., Ushenko, A., Ushenko, Y., Soltys, I.V., Bykov, A., Hogan, B., Novikova, T. Methods and Means of Polarization Correlation of Fields of Laser Radiation Scattered by Biological Tissues. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. 2021. P. 1-15. Scopus Preview
 33. Meglinski, I., Trifonyuk, L., Bachinsky, V., Vanchulyak, O., Bodnar, B., Sidor, M., Dubolazov, O., Ushenko, A., Ushenko, Y., Soltys, I.V., Bykov, A., Hogan, B., Novikova, T. Materials and Methods. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. 2021. P. 17-31. Scopus Preview
 34. Bekshaev, A.Y., Angelsky, O.V., Zheng, J., Hanson, S.G., Zenkova, C.Y.U. Erratum: Microscopic analysis of the energy, momentum and spin distributions in a surface plasmon-polariton wave. Optical Materials Express. 2021. Vol. 11, №8. P.  2711. Scopus Preview
 35. Angelsky, O.V., Bekshaev, A.Y., Dragan, G.S., Maksimyak, P.P., Zenkova, C.Y., Zheng, J. Structured Light Control and Diagnostics Using Optical Crystals. Frontiers in Physics. 2021. Vol. 9, P. 715045. Scopus Preview
 36. Angelsky, O.V., Zenkova, C.Y.U., Hanson, S.G., Ivansky, D.I., Tkachuk, V.M., Zheng, A.J.U.N. Random object optical field diagnostics by using carbon nanoparticles. Optics Express. 2021. Vol. 29, № 2. P. 916-928. Scopus Preview 
 37. Garazdiuk M.S., Dubolazov O.V., Malanchuk S.M. Use of azimuthal-invariant Mueller-matrix images of linear dichroism of histological sections of brain substance for diagnosis of hemorrhage genesis.  Reports of morphology. 2020. Vol. 26, №2. 2020. Р. 62-66. https://morphology-journal.com/index.php/journal/article/view/422
 38. Гараздюк М.С., Дуболазов О.В., Тюленєва В.О. Судово-медична диференційна діагностика інфарктів мозку та крововиливів травматичного генезу методом 3D -Мюллер-матричної мікроскопії. Буковинський медичний вісник  2021. Т.25, №1 (97). С.24-30. 
 39. Гараздюк М.С., Дуболазов О.В. Судово-медична оцінка крововиливів у головний мозок травматичного та нетравматичного генезу методом Мюллер-матричної мікроскопії циркулярного дихроїзму. Буковинський медичний вісник. 2021. Т.25, №2 (98). 29-34.
 40. Ігор Іваськевич, Олег Ванчуляк, Олександр Олар. Судово-медична диференційна діагностика отруєння етанолом і монооксидом вуглецю методом дифузної томографії поляризаційних зображень полікристалічних плівок крові. Судово-медична експертиза.  2021. № 1 С.6. 
 41. Олександра Литвиненко, Олег Ванчуляк, Ірина Солтис, Ольга Михайлова, Артем Мотрич. Диференційна діагностика давності утворення ушкоджень методом цифрового поляризаційного картографування мікроскопічних зображень гістологічних зрізів органів людини. Судово-медична експертиза. 2021. № 1 С.12.
 42. Солтис І. В., Горський М. П., Мотрич А. В., «XXX Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей», Інтерактивний електронний підручник як елемент освітнього середовища, 40-42 (2020).
 43. Солтис І. В., Горський М. П., Мотрич А. В., «XXX Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей», Адаптація веб-сайтів під віртуальну реальність (VR), 42-43 (2020).
 44. Ушенко О. Г., Дуболазов О. В., Мотрич А. В., «XXX Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей», Використання елементів доповненої реальності в поліграфічній продукції, 52-53 (2020).
 45. Ушенко О. Г., Дуболазов О. В., Мотрич А. В., «XXX Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей», Розроблення веб-галереї з ефектом Lightbox на основі HTML 5 та CSS 3, 53-55 (2020).
 46. Трифонюк Л., Ушенко О.Г., Давиденко І.С., Полянський І.Ю., Герасименко О.І., Сулоєв К.М. Диференціальна діагностика доброякісних і злоякісних пухлин простати методом поляризаційно-сингулярної Мюллер-матричної мікроскопії полікристалічних плівок крові. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. 2020.  №2. С.21-28 https://doi.org/10.31649/1681-7893-2020-40-2-21-28
 47. Peyvasteh, M., Tryfonyuk, L., Ushenko, V., Syvokorovskaya, A.-V., Dubolazov, A., Vanchulyak, O., Ushenko, A., Ushenko, Y., Gorsky, M., Sidor, M., Tomka, Y., Soltys, I., Bykov, A., Meglinski, I. 3D Mueller-matrix-based azimuthal invariant tomography of polycrystalline structure within benign and malignant soft-tissue tumours (2020) Laser Physics Letters, 17 (11), стаття № 115606 Scopus Preview
 48. Peyvasteh, M., Dubolazov, A., Popov, A., Ushenko, A., Ushenko, Y., Meglinski, I. Two-point Stokes vector diagnostic approach for characterization of optically anisotropic biological tissues (2020) Journal of Physics D: Applied Physics, 53 (39), стаття № 395401. Scopus Preview 
 49. Trifonyuk, L., Sdobnov, A., Baranowski, W., Ushenko, V., Olar, O., Dubolazov, A., Pidkamin, L., Sidor, M., Vanchuliak, O., Motrich, A., Gorsky, M., Meglinski, I. Differential Mueller matrix imaging of partially depolarizing optically anisotropic biological tissues (2020) Lasers in Medical Science, 35 (4), pp. 877-891. Scopus Preview 
 50. Angelsky, O.V., Maksymyak, P.P., Zenkova, C.Y., Hanson, S.G., Zheng, J. Current Trends in Development of Optical Metrology (2020) Optical Memory and Neural Networks (Information Optics), 29 (4), pp. 269-292. Scopus Preview 
 51. Angelsky, O.V., Bekshaev, A.Y., Hanson, S.G., Zenkova, C.Y., Mokhun, I.I., Jun, Z. Structured Light: Ideas and Concepts (2020) Frontiers in Physics, 8, стаття № 114. Scopus Preview 
 52. Angelsky, O.V., Zenkova, C.Y., Hanson, S.G., Zheng, J. Extraordinary Manifestation of Evanescent Wave in Biomedical Application (2020) Frontiers in Physics, 8, стаття № 159. Scopus Preview 
 53. Maksimyak, P.P., Zenkova, C.Y., Tkachuk, V.M. Carbon nanoparticles. Production, properties, perspectives of use [Вуглецеві наночастинки. Виготовлення, властивості, перспективи використання] (2020) Physics and Chemistry of Solid State, 21 (1), pp. 13-18. Scopus Preview 
 54. Sklyarchuk, V., Zakharuk, Z., Solodin, S., Rarenko, A., Sklyarchuk, O., Fochuk, P., Bolotnikov, A., James, R.B. Effect of the Electric Field Strength on the Energy Resolution of Cr/CdTe/Pt Detectors (2020) IEEE Transactions on Nuclear Science, 67 (11), статья № 9204650, pp. 2439-2444. Scopus Preview  
 55. Ivanitska, V.G., Dzyubinska, N.S., Bab’yuk, Yu.V., Sklyarchuk, V.M., Fochuk, P.M. Chemical modification of Cd0.9Zn0.1Te surface (2020) Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, 2020 (3), pp. 77-87. Scopus Preview  
 56. Sklyarchuk, V.M., Gnatyuk, V.A., Aoki, T. Effect of CdTe crystal thickness on the efficiency of Cr/CdTe/Au Schottky-diode detectors (2020) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 953, стаття № 163224. Scopus Preview 
 57. Ушенко О. Г., Дуболазов О. В., Мотрич А. В., Солтис І. В., Горський М. П., «XXIX Міжнароднанауково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей», Аналітичне моделювання перетворення лазерного випромінювання різних спектральних діапазонів при проходженні через поліграфічні матеріали з властивостями двопроменезаломлюючих структур, 82-85 (2019).
 58. Ушенко О. Г., Дуболазов О. В., Мотрич А. В., Солтис І. В., Горський М. П., «XXIX Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей», Оптичні характеристики основних типів поліграфічного паперу, 85-88 (2019).
 59. Ушенко О. Г., Дуболазов О. В., Мотрич А. В., Солтис І. В., Горський М. П., «XXIX Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей», Встановлення параметрів кольору фарбованих поверхонь з використанням спектрофотометричної методики, 88-92 (2019).
 60. Бесага Р. М., Зенкова К. Ю., Мотрич А. В., «XXX Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей», Методи організації прихованого каналу зв’язку з використанням візуальної криптографії та стеганографії, 7-9 (2019).
 61. Бесага Р. М., Зенкова К. Ю., Мотрич А. В., «XXX Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей», Альтернативна сировина для паперових видань, 9-10 (2019).
 62. Borovkova, M., Trifonyuk, L., Ushenko, V., Dubolazov, O., Vanchulyak, O., Bodnar, G., Ushenko, Y., Olar, O., Ushenko, O., Sakhnovskiy, M., Bykov, A., Meglinski, I. Mueller-matrix-based polarization imaging and quantitative assessment of optically anisotropic polycrystalline networks (2019) PLoS ONE, 14 (5), стаття № e0214494. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0214494 
 63. L. Trifonyuk, A. Sdobnov, W. Baranowski, V. Ushenko, O. Olar, A. Dubolazov, L. Pidkamin, M. Sidor, O. Vanchuliak, A. Motrich, M. Gorsky, I. Meglinski Differential Mueller matrix imaging of partially depolarizing optically anisotropic biological tissues. Lasers in Medical Science., pp. 1- 15, (2019). https://doi.org/10.1007/s10103-019-02878-2 
 64. Ushenko, A., Sdobnov, A., Dubolazov, A., Grytsiuk, M., Ushenko, Y., Bykov, A., Meglinski, I. Stokes-Correlometry Analysis of Biological Tissues with Polycrystalline Structure (2019) IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 25 (1), стаття № 8438957. https://ieeexplore.ieee.org/document/8438957 
 65. Ushenko, V.A., Sdobnov, A.Y., Mishalov, W.D., Dubolazov, A.V., Olar, O.V., Bachinskyi, V.T., Ushenko, A.G., Ushenko, Y.A., Wanchuliak, O.Y., Meglinski, I. Biomedical applications of Jones-matrix tomography to polycrystalline films of biological fluids. Journal of Innovative Optical Health Sciences, Vol. 12, No. 06, 1950017 (2019) https://doi.org/10.1142/S1793545819500172 
 66. Oleg V. Angelsky; Peter P. Maksymyak; Claudia Y. Zenkova; Andrew P. Maksymyak; Steen G. Hanson; Dimitrov D. Ivanskyi Peculiarities of control of erythrocytes moving in an evanescent field, J. of Biomedical Optics, 24(5), 055002, 9 p. (2019). https://doi.org/10.1117/1.JBO.24.5.055002 
 67. Angelsky, O.V., Zenkova, C.Y., Maksymyak, P.P., Maksymyak, A.P.,  Ivanskyi, D.I., Tkachuk, V.M., “Peculiarities of Energy Circulation in Evanescent Field. Application for RedBlood Cells,” Optical Memory and Neural Networks (Information Optics) 28(1), 11-20 (2019). https://doi.org/10.3103/S1060992X19010028 
 68. V.M. Sklyarchuk, V.A. Gnatyuk, T. Aoki, Depletion region in Cr/CdTe/Au Schottky diode X- and γ-ray detectors, IEEE Transactions on Nuclear Science, Vol. 66, Issue 9 (Sep. 2019) 2140-2144. (DOI: 10.1109/TNS.2019.2935836) https://ieeexplore.ieee.org/document/8804236 
 69. Mapping of polycrystalline films of biological fluids utilizing the Jones-matrix formalism Vladimir A Ushenko, Alexander V Dubolazov, Leonid Y Pidkamin, Michael Yu Sakchnovsky, Anna B Bodnar, Yuriy A Ushenko, Alexander G Ushenko, Alexander Bykov and Igor Meglinski, Laser Physics, Volume 28, Number 2, 2018 http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1555-6611/aa8cd9
 70. OV Olar, VO Ushenko, M Yu Sakhnovsky, Yu O Ushenko, OV Dubolazov, OG Ushenko Поляризаційно-інтерференційне картографування мереж в полікристалічних дифузних біологічних тканинах, Біофізичний вісник, 41,  41-51. https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/10485 
 71. OV Olar, VO Ushenko, MY Sakhnovsky, YO Ushenko, OV Dubolazov, Методи і засоби азимутально-інваріантної мюллер-матричної поляриметрії оптично-анізотропних біологічних шарів, Біофізичний вісник, 41,  52-62, https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/10486 
 72. V.M. Sklyarchuk, Z.I. Zakharuk, M.H. Kolisnyk, А.I. Rarenko, O.F. Sklyarchuk, P.M. Fochuk. Effect of Compensation Degree on the Detecting Properties of In-doped Cd0.9Zn0.1Te crystals, PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE, V. 20, № 3 (2019) P. 257-263 (DOI: 10.15330/pcss.20.3.257-263) http://journals.pu.if.ua/index.php/pcss/article/view/3888/4092 
 73. Trifonyuk, L., Baranowski, W., Ushenko, V., Olar, O., Dubolazov, A., Ushenko, Y., Bodnar, B., Vanchulyak, O., Kushnerik, L., Sakhnovskiy, M. 2D-Mueller-matrix tomography of optically anisotropic polycrystalline networks of biological tissues histological sections (2018) Opto-electronics Review, 26 (3), pp. 252-259. Scopus Preview  
 74. Borovkova, M., Peyvasteh, M., Dubolazov, O., Ushenko, Y., Ushenko, V., Bykov, A., Deby, S., Rehbinder, J., Novikova, T., Meglinski, I. Complementary analysis of Mueller-matrix images of optically anisotropic highly scattering biological tissues (2018) Journal of the European Optical Society, 14 (1), art. no. 20 Scopus Preview 
 75. Mapping of polycrystalline films of biological fluids utilizing the Jones-matrix formalism Vladimir A Ushenko, Alexander V Dubolazov, Leonid Y Pidkamin, Michael Yu Sakchnovsky, Anna B Bodnar, Yuriy A Ushenko, Alexander G Ushenko, Alexander Bykov and Igor Meglinski, LaserPhysics, Volume 28, Number 2, 2018 http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1555-6611/aa8cd9 
 76. Mechanical action of the transverse spin momentum of an evanescent wave on gold nanoparticles in biological objects media / O. V. Angelsky, C. Yu. Zenkova, D. I. Ivansky // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. – 2018. – Т. 20. – №. 5-6. – С. 217-223. https://joam.inoe.ro/index.php?option=magazine&op=view&idu=4213&catid=111
 77. Gnatyuk, V. Sklyarchuk, K. Zelenska, K. Sakaida, T. Terao, T. Aoki, Spectroscopic studies of Ni/CdTe/Au Schottky diode X/γ-ray detectors, Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 3, Issue 2 (Dec. 2018) 23-34. http://www.nano.kmitl.ac.th/tjnn/index.php/tjnn/article/view/46/39
 78. V.M.Sklyarchuk, V.A.Gnatyuk, W.Pecharapa, Low leakage current Ni/CdZnTe/In diodes for X/γ-ray detectors, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A (2018), 5 pages, https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.016
 79. М.М. Сльотов, В.В. Мельник, О.М. Сльотов. Гетерошари анізотропного α-ZnSe для фотосенсорів // Sensor Electronics and Microsystem Technologies. – 2018. – T. 15, №2. – С. 20-27. http://semst.onu.edu.ua/article/view/136885 
 80. Luminescence of crystals ZnSe:Gd / V.P. Makhniy, N.D. Vakhnyak, O.V Kinzerska., I.M.Senko // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. – 2018. – 21 (1). http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=26b757db-568f-4e80-8348-c6872c730d90%40sessionmgr4009&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=129311090&db=a9h
 81. Angelsky O. V. Influence of evanescent wave on birefringent miсroplates / O. V. Angelsky, S. G. Hanson, P. P. Maksimyak, А. P. Maksimyak, C. Yu. Zenkova, P. V. Polyanskii, D.I. Ivanskyi // Optics Express. – 2017. – T.25. – №3. – С. 2299–2311. https://doi.org/10.1364/OE.25.002299 
 82. Maksimyak P. P. Extraordinary Spin Momenta in Birefringent Structures / P. P. Maksimyak, A. P. Maksimyak, D. I. Ivanskyi, T. V. Kiyashchuk. // Optical Memory & Neural Networks. – 2017. – Т.26. – №2. – С.157-164. https://doi.org/10.3103/S1060992X17020059
 83. M.M.Slyotov, O.S.Gavaleshko, O.V.Kinzerska Preparation and Luminescence Properties of α-ZnSe Heterolayers with Surface Nanostructure/ Journal of Nano- and Electronic Physics. Vol.9 №5, 05046(3pp) (2017)http://jnep.sumdu.edu.ua:8080/download/numbers/2017/5/articles/Proof_JNEP_05046.pdf
 84. Сенютович Р. В. СУЧАСНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЛІКУВАННЯ МІСЦЕВО-ПОШИРЕНОГО РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ / Р. В. Сенютович,  В. П. Унгурян,  С. Ю. Кравчук,  І. О. Малишевський,  В. В. Шульгіна, Л. Я. Кушнерик,   Ю.  Я. Чупровська// Буковинський медичний вісник. – 2017. – Т. 21, –  № 3 (83) – 154–160 c.https://www.bsmu.edu.ua/files/BMV/BMV-2017-21-03-(83)/24.pdf
 85. Бачинський, В. Т., Ванчуляк, О. Я., Саркісова, Ю. В., & Ушенко, О. Г. (2017). Застосування нових перспективних технологій для визначення давності настання смерті в практиці судово-медичного експерта. Клінічна та експериментальна патологія, (16,№ 1), 157-159. https://www.bsmu.edu.ua/files/KEP/KEP-2017-01/37.pdf
 86. Yu. A. Ushenko, V. T. Bachynsky, O. Ya. Vanchulyak, A. V. Dubolazov, M. S. Garazdyuk, and V. A. Ushenko, “Jones-matrix mapping of complex degree of mutual anisotropy of birefringent protein networks during the differentiation of myocardium necrotic changes,” Appl. Opt.55, B113-B119 (2016) https://www.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-55-12-B113
 87. V. P. Prysyazhnyuk, Yu. A. Ushenko, A. V. Dubolazov, A. G. Ushenko, and V. A. Ushenko, “Polarization-dependent laser autofluorescence of the polycrystalline networks of blood plasma films in the task of liver pathology differentiation,” Appl. Opt. 55, B126-B132 (2016)   https://www.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-55-12-B126
 88. M. S. Garazdyuk, V. T. Bachinskyi, O. Ya. Vanchulyak, A. G. Ushenko, O. V. Dubolazov, and M. P. Gorsky, “Polarization-phase images of liquor polycrystalline films in determining time of death,” Appl. Opt. 55, B67-B71 (2016) https://www.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-55-12-B67&origin=search 
 89. A. V. Dubolazov, N. V. Pashkovskaya, Yu. A. Ushenko, Yu. F. Marchuk, V. A. Ushenko, and O. Yu. Novakovskaya, “Birefringence images of polycrystalline films of human urine in early diagnostics of kidney pathology,” Appl. Opt.55, B85-B90 (2016)https://www.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-55-12-B85&origin=search
 90. C. Yu. Zenkova, M. P. Gorsky, P. A. Ryabiy, and A. O. Angelskaya, “Additional approaches to solving the phase problem in optics,” Appl. Opt. 55, B78-B84 (2016)https://www.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-55-12-B78
 91. Paul Horley, Yuri V. Vorobiev, Victor P. Makhniy, Valeriy M. Sklyarchuk Optoelectronic properties of Ni-GaP diodes with a modified surface, Physica E 83, (2016), P.227-231.http://adsabs.harvard.edu/abs/2016PhyE…83..227H
 92. Victor P. Makhniy, Paul P. Holrey, Yuri V. Vorobiev, Oksana V. Kinzerska Optical properties of ZnSe(Te) with ytterbium impurity. Applied Optics, 2016, V. 55, N12, P.131-133. https://www.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-55-12-B1
 93. Zenkova, C. Yu, M. P. Gorsky, and P. A. Ryabiy. “Pseudo-phase mapping of speckle fields using 2D Hilbert transformation.” Optica Applicata 46.1 (2016): 153-162.http://www.if.pwr.wroc.pl/~optappl/pdf/2016/no1/optappl_4601p153.pdf
 94. V.P. Makhniy, O.V. Kinzersky, I.M. Senko «Purification effects» in zinc selenide crystals doped with ytterbium from vapor phase Telecommunications and RadioEngineering. – 2016. – 75(3). – P.239-248.http://www.dl.begellhouse.com/ru/journals/0632a9d54950b268,7631f9d56fd21b5f,61d1610604de8d18.html
 95. V.P. Makhniy, Yu.V. Vorobiev, V.M. Sklyarchuk, J. Gonzalez-Hernandez  Improvement in optical band gap determinations for cadmium telluride and related compounds Telecommunications and RadioEngineering. – 2016. – 75(15). – P.1369-1376.http://www.dl.begellhouse.com/journals/0632a9d54950b268,2a3313c513c9b0cf,7753d7c005b70dd1.html 
 96. Prysyazhnyuk, V. P., Ushenko, O. G., & Dubolazov, O. V. DIAGNOSTIC POSSIBILITIES OF THE METHOD OF MAPPING LASER POLARIZATION DISTRIBUTION ELLIPTICITY OF MICROSCOPIC IMAGES OF POLYCRYSTALLINE FILMS OF BLOOD PLASMA IN DEFINITION OF LIVER DISEASES. ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ, 21.http://files.odmu.edu.ua/journal/OMJ_2016.01/m161_20.pdf
 97. В.П. Махний. Высокотемператóрная люминесценция кристал лов ZnSe:Yb / В.П. Махний, О.В. Кинзерская, И.М. Сенко, А.М. Слётов // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2016. – 2,3. – С.37-40.http://www.solidstatephys.chnu.edu.ua/res//solidstatephys/visnyk/T3_V1/t29-20ll.pdf
 98. Ushenko, A. G.; Dubolazov, A. V.; Ushenko, V. A.; Ushenko, Yu. A.; Sakhnovskiy, M. Yu.; Olar, O. V.; Motrich, A. V.; Angelsky, P. O.; Gorsky, M. P. “Brief description of laser polarimetry microscopy methods of optically anisotropic biological layers,” Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics . 2016, Vol. 19 Issue 4, p421-426. ebshostlink
 99. Ushenko, A. G.; Dubolazov, A. V.; Ushenko, V. A.; Ushenko, Yu. A.; Sakhnovskiy, M. Yu.; Gorsky, M. P., “Azimuthally invariant Mueller-matrix methods in the diagnosis of liver disease,” Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics . 2016, Vol. 19 Issue 4, p404-414.http://journal-spqeo.org.ua/n4_2016/P404-414abstr.html
 100. Ushenko, A. G.; Dubolazov, A. V.; Ushenko, V. A.; Ushenko, Yu. A.; Sakhnovskiy, M.Yu.; Pidkamin, L. Y.; Balazyuk, V. N., “Interconnection between phase and amplitude parameters with anisotropy of Muller-matrix invariants,” Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics . 2016, Vol. 19 Issue 4, p415-420. ebshostlink
 101. Angelsky, O V; Gorsky, M P; Hanson, S G; Lukin, V P; Mokhun, I I; Polyanskii, P V; Ryabiy, P A. Optical correlation algorithm for reconstructing phases keleton of complex optical fields for solving the phase problem. Optics Express, Vol. 22 Issue 5, pp.6186-6193 (2014).http://www.opticsinfobase.org/oe/abstract.cfm?URI=oe-22-5-6186&origin=search
 102. Gorsky, M P; Maksimyak, P P. Cement hydration investigation by method of piezoelectric photoacoustics. Applied Optics, Vol. 53 Issue 10, pp.B159-B166 (2014). http://www.opticsinfobase.org/ao/abstract.cfm?URI=ao-53-10-B159&origin=search 
 103. C. Yu. Zenkova, M. P. Gorsky, P. A. Ryabiy, I. Gruia Different approaches to phase restoration of distant complex optical fields,Optica Applicata, vol 45 issue 2, pp.139-150, (2015). http://www.if.pwr.wroc.pl/~optappl/article.php?lp=1192
 104. C.Yu. Zenkova, M.P. Gorsky, P.A. Ryabyj “Phase retrieval of speckle fields based on 2D Hilbert transform” Optical Memory and Neural Networks (Information Optics), Vol. 24, No. 4, pp. 303–308, (2015) https://link.springer.com/article/10.3103/S1060992X15040074
 105. V. P. Makhniy, V. M. Sklyarchuk, Yu. V. Vorobiev , and P. P. Horley  Dark Conductivity in Semi-Insulating Crystals of CdTe:Sn JOURNAL OF SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY AND SCIENCE, VOL.15, NO.2, 243-248, 2015 http://www.jsts.org/html/journal/journal_files/2015/04/Year2015Volume15_02_10.pdf 
 106. Statistical and fractal analyses of autofluorescence of myocardium tissue images in diagnostics of acute coronary insufficiency O.V. Dubolazov, M.I. Sidor, A.O. Karachevtsev Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. 2015. V.18, N.2. P. 152-157. http://journal-spqeo.org.ua/n2_2015/n2_2015_contents.htm 
 107. Azimuthally invariant laser polarimetry of polycrystalline smears of biological liquids Yu.O. Ushenko, O.V. Dubolazov, A.V. Motrich, G.B. Bodnar Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. 2015. V.18, N.2. P. 158-163. http://journal-spqeo.org.ua/n2_2015/n2_2015_contents.htm 
 108. Mueller-matrix reconstruction of parameters of phase and amplitude anisotropy in diagnostics of endometriosis and infertility A.G. Ushenko, M.M. Dominikov, I.I. Lakusta, G.D. Koval Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. 2015. V.18, N.2. P. 164-169 http://journal-spqeo.org.ua/n2_2015/n2_2015_contents.htm 
 109. Multifunctional polarization tomography of birefringence networks of biological crystals O.V. Dubolazov, O.I. Olar, D.M. Burkovets Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. 2015. V.18, N.2. P. 170-174. http://journal-spqeo.org.ua/n2_2015/n2_2015_contents.htm 
 110. Autofluorescent polarimetry in diagnostics of endometriosis and infertility A.G. Ushenko, G.D. Koval, D.M. Burkovets, V.O. Savich Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. 2015. V.18, N.2. P. 175-180. http://journal-spqeo.org.ua/n2_2015/n2_2015_contents.htm
 111. V.P. Makhniy, I.I. German, V.M. Sklarchuk. Optical properties of microporous n-GaAs. Telecommunications and RadioEngineering, 2015, Т.74(В16.), p. 1467-1472.http://www.dl.begellhouse.com/journals/0632a9d54950b268,35e91ba649d85d3c,6783946553e33363.html 
 112. Сенсори на основі ZnMgSe / М. М. Сльотов, О. М. Сльотов, А. Г. Шахматова, К. С. Ульяницький // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2015. – Т. 12, № 1. – С. 95-99. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/seimt_2015_12_1_12.pdf 
 113. Сльотов М. М. Використання CdxMg1-xTe у фотосенсорах / М. М. Сльотов, О. М. Сльотов, К. С. Ульяницький // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2015. – Т. 12, № 2. – С. 36-41. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/seimt_2015_12_2_5.pdf
 114. A. G. Ushenko, P. O. Angelsky, M. Sidor, Yu. F. Marchuk, D. R. Andreychuk, and N. V. Pashkovskaya, Spatial-frequency selection of complex degree of coherence of laser images of blood plasma in diagnostics and differentiation of pathological states of human organism of various nosology, Applied Optics. – 2014. – Vol. 53, Issue 10. – P. B172-B180. http://www.opticsinfobase.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-53-10-B172  
 115. Yu. A. Ushenko, L. Yu. Trifonyuk, A. V. Dubolazov, and A.O. Karachevtsev, “Fourier-domain Jones-matrix mapping of a complex degree of mutual anisotropy in differentiation of biological tissues’ pathological states,” Appl. Opt. 53, B205-B214 (2014). https://www.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-53-10-B205
 116. V. A. Ushenko, O. V. Dubolazov, and A. O. Karachevtsev, “Two wavelength Mueller matrix reconstruction of blood plasma films polycrystalline structure in diagnostics of breast cancer,” Appl. Opt. 53, B128-B139 (2014)    https://www.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-53-10-B128
 117. C. Yu. Zenkova, Interconnection of polarization properties and coherence of optical fields, Applied Optics Vol. 53, Iss. 10, pp. B43–B52 (2014) http://www.opticsinfobase.org/ao/abstract.cfm?URI=ao-53-10-B43&origin=search 
 118. O. V. Angelsky, A. Ya. Bekshaev, P. P. Maksimyak, A. P. Maksimyak, S. G. Hanson, and C. Yu. Zenkova Self-action of continuous laser radiation and Pearcey diffraction in a water suspension with light-absorbing particles. Optics Express Vol. 22, Iss. 3, pp. 2267–2277 (2014)http://www.opticsinfobase.org/oe/abstract.cfm?URI=oe-22-3-2267&origin=search
 119. O. V. Angelsky, A. Ya. Bekshaev, P. P. Maksimyak, A. P. Maksimyak, S. G. Hanson, and C. Yu. Zenkova Self-action of continuous laser radiation and Pearcey diffraction in a water suspension with light-absorbing particles Virtual Journal for Biomedical Optics (VJBO) , vol.9, iss. 4, -Apr1., 2014, http://www.opticsinfobase.org/vjbo/virtual_issue.cfm
 120. I.V.Soltys, P.A. Ryabyi About the Problems of Optical Fields and Medium Nanodiagnostics Optical Memory and Neural Networks (Information Optics), 2014, Vol. 23, No. 3, pp. 140–148. 
 121. C.Y. Zenkova, I.V. Soltys, P.O. Angelsky The estimation of the degree of coherence of mutually orthogonal beams: New approaches Optik – International Journal for Light and Electron Optics. – 2014. –  V.125, №2-3. – P. 1079–1084.http://www.researchgate.net/publication/259093140_The_estimation_of_the_degree_of_coherence_of_mutually_orthogonal_beams_New_approaches 
 122. Viktor V. Brus, Leonid J. Pidkamin, Maria I. Ilashchuk, Pavlo D. Maryanchuk Propolis films for hybrid biomaterial-inorganic electronics and optoelectronics. Applied Optics, Vol. 53 B121-B127, 2014 http://www.opticsinfobase.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-53-10-B121
 123. Лазерная поляризационная флуоресценция сетей оптически анизотропных биологических нанокристаллов / Ю. О. Ушенко, О. В. Дуболазов, М. И. Сидор // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях . – 2014. – № 36. – С. 83-87. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpinrct_2014_36_16.pdf 
 124. Yu. Dobrovolskyi, L. Pidkamin, V. Brus, V. Kuzenko Photodiode based on epitaxial silicon with high sensitivity at the wavelength 254 nm, Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2014. V. 17, N 2. P. 256-259.http://www.researchgate.net/publication/267039886_Photodiode_based_on_epitaxial_silicon_with_high_sensitivity_at_the_wavelength_254_nm
 125. The effect of surface preparation on physical properties of Ni-ZnSe S. Chusnutdinov, V. P. Makhniy, Alekzkiewicz, Zaleszczyk, Slotov M.M.,  injuction Acta Physica Polonica A, 2014, 126, (5), 1076-1078. http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/126/a126z5p05.pdf 
 126. Structural and photoluminescent properties of TiN thin films M. N. Solovan , V. V. Brus, P. D. Maryanchuk, I. M. Fodchuk, V. M. Lorents, A. M. Sletov,M. M. Sletov, M. Gluba Optics and Spectroscopy, November 2014, Volume 117, Issue 5, pp 753-755 http://link.springer.com/article/10.1134%2FS0030400X14110198
 127. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕТЕРОШАРІВ ОКСИДУ ЦИНКУ В.П. Махній , М.Ф. Павлюк , М.Д. Раранський ,С.В. Хуснутдінов Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. Том 3, випуск 2. Фізика.Електроніка.http://www.solidstatephys.chnu.edu.ua/res/solidstatephys/visnyk/T3_V2/t30-08got.pdf 
 128. α-CdTe LAYERS: GROWING AND OPTICAL PROPERTIES V. P. Makhniy, A. M. Slyotov, M. M. Slyotov, E.V. Stez Telecommunications and Radio Engineering Volume 73, 2014 Issue 16, 1461-1470 http://www.dl.begellhouse.com/journals/0632a9d54950b268,50ecbf056e787661,01fc95c770a51103.html

Матеріали конференцій:

 1. O. V. Angelsky, D. I. Ivanskyi, V. M. Tkachuk, and Jun Zheng “Modeling of optical forces in a speckle field”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121260M (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2615508
 2. C.Yu. Zenkova, D. I. Ivanskyi, V. M. Tkachuk, and Yan Wenjun “New methods for measuring of surface landscape”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121260S (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2615517
 3. D. I. Ivanskyi, V. M. Tkachuk, Jun Zheng, A. I. Dobosh, and I. S. Mikirin “Dynamics of carbon nanoparticles distribution in reconstruction of optical field”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121261A (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2615628
 4. V. G. Zhytaryuk and E.I. Kurek “Gram-Charlier distribution in statistical problems of optics”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121261B (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2615631
 5. Leonid Pidkamin, Alexandr Arkhelyuk, and Yurii Dobrovolskii “Features of the use of polarized radiation to assess the structural organization of light-scattering objects”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121261F (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2615771
 6. Alexandr Arkhelyuk, Leonid Pidkamin, Oleksii Khudyi, Mykhailo Marchenko, Lidiia Khuda, Aleksandr Ushenko, Aleksandr Dubolazob, and Artem Motrich “Features of the scattering of polarized light by biological materials of fish”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121261G (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2615773
 7. Mykhajlo Yu. Sakhnovskyj, Miroslav T. Strinadko, Mickolay M. Dominikov, and Bogdan M. Tymochko “Dynamic interferometry method for measuring wavelength”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121261W (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2616223
 8. H. Kopylchuk, I. Nikolaychuk, A. Motrich, and O. Ushenko “Algorithm for diagnosing pancreatic endocrine dysfunction based on biochemical and laser polarimetric parameters”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121261Z (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2616526
 9. M. S. Garazdyuk, V. T. Bachinskiy, Yu. A. Ushenko, P. A. Gorodenskiy, V. K. Gantyuk, M. M. Slyotov, I. V. Fesiv, L. Hulei, and I. Oliinyk “Forensic medical assessment of cerebral infarction, hemorrhagic hemorrhages of traumatic genesis and determination of the duration of their formation methods of spectral-selective laser-induced direct polarization-phase tomography”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 1212621 (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2616659
 10. A. Litvinenko, L. Tryfonyuk, O. Pavlyukovich, N. Pavlyukovich, A. T. Stashkevich, O. Olar, O. I. Kurek, and V. I. Tkachuk “Polarization mapping of laser-induced monospectral fields of optically anisotropic fluorophores in forensic diagnostics of the age of the formation of damage to human organs”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 1212622 (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2616662
 11. A. Yu. Litvinenko, D. Kvasnyuk, A. Ya. Vanchulyak, M. Stashkevich, A. V. Motrich, A. Yu Mikhailova, M. P. Gorskiy, and M. M. Slyotov “Mueller-matrix microscopy of laser-induced monochromatic fluorescent fields of preparations of human internal organs and histological diagnostics of the time of age of damage formation”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 1212623 (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2616667
 12. V. Vasyuk, A. Kalashnikov, A. Yu. Litvinenko, A. Yu. Mykhaylova, A V. Motrich, A. V. Olar, Yu. A. Ushenko, and P. Gorodenskiy “Method of laser-induced polarization reconstruction of the polycrystalline structure of molecular fluorophores histological sections in histological definition age of damage internal human organs”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 1212624 (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2616670
 13. V. L. Vasyuk, A. V. Kalashnikov, V. V. Protsyuk, I. V. Soltys, A. V. Motrich, Yu. A. Ushenko, P. A. Gorodenskiy, and V. K. Gantyuk “Differential diagnosis of aseptic and septic loosening of the cup of the artificial hip joint endoprosthesis by methods of spectral-selective laser autofluorescence microscopy”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 1212625 (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2616672
 14. L. Trifonyuk, A. Strashkevich, N. Pavlyukovich, A. Pavlyukovich, Yu. Tomka, V. Zhytaryuk, and V. I. Tkachuk “Polarization interference mapping of microscopic images of protein fluorofores in the differential diagnosis of benign and malignant prostate tumours”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 1212628 (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2616836
 15. D. Kvasniuk, L. Trifonyuk, A. Stashkevich, N. Kozan, V. Ushenko, O. Dunaiev, V. Kryvetskyi, I. Oliinyk, E. I. Kurek, and V. I. Tkachuk “Detection of pathological changes in the architectonics of polycrystalline blood films using laser-induced polarization interferometry”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 1212629 (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2616837
 16. M. Garazdyuk, V. T. Bachinsky, L. Hulei, V. A. Ushenko, M. Slyotov, I. V. Fesiv, I. I. Drin, and S. S. Drin “Laser-induced 3D Mueller-matrix microscopy method for forensic evaluation cerebral infarction, hemorrhagic hemorrhages of traumatic genesis”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121262A (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2616838
 17. H. Kopylchuk, I. Nikolaychuk, O. Voloshchuk, A. Motrich, and O. Konovchuk “Biochemical and laser-polarimetric markers of hepatocyte cytolysis syndrome under conditions of toxic damage and protein deficiency”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121262B (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2617041
 18. Fedir V. Grynchuk, Ivan I. Dutka, and Roman M. Besaha “Diagnostics of haemostasis efficiency with laser illumination scattering pattern analysis”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121262N (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2618481
 19. Sklyarchuk, V.M., Gnatyuk, V.A., Aoki, T. Features of dark electrical conductivity of semi-insulating p-CdTe single crystals. Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering. 2021. Vol. 11838. P. 1183818. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85117942171&doi=10.1117%2f12.2594318&partnerID=40&md5=edaa6d3b83765667207982a04773797c
 20. Sklyarchuk, V., Fochuk, P., Bolotnikov, A., James, R.B., Zakharuk, Z. High radiation resistant crystals for x-ray and γ-radiation detectors. Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering. 2021. Vol. 11838, P. 1183817.https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85117901713&doi=10.1117%2f12.2594082&partnerID=40&md5=7169304d2677e0ae48c15f0c4c65a966
 21. Stashkevich A.T., Kozlov S.V., Dubolazov A.V. , Ushenko Yu.O., Polevyi V. P., Solovey Yu.M., Chepega I.G., Prokopovich I.V., Kotyra A., Borankulova G. Yeraliyeva B. Polarization correlometry of microscopic images and polycrystalline networks of biological layers necrotic changes. Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering. 2021. Vol. 12040. P. 120400E.https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12040/120400E/Polarization-correlometry-of-microscopic-images-and-polycrystalline-networks-of-biological/10.1117/12.2617062.full
 22. Stashkevich A. T., Dunaiev O. V., Kvasniuk D. V., Polevoy V. P., Solovey Yu. M., Chepega I.G., Ushenko Yu. O., Dubolazov O.V., Paliy V.G., Kisała P., Ormanbekova A., Tungatarov A. Spectral polarimetry of laser images of biological fluid layers in the differentiation of necrotic conditions. Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering. 2021. Vol. 12040. P. 120400C. https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12040/120400C/Spectral-polarimetry-of-laser-images-of-biological-fluid-layers-in/10.1117/12.2613344.full
 23. Stashkevich A.T., Kozan N.R., Oliynik I.Yu., Hulei L.V., Polevoy V P., Solovey Yu. M. , Ushenko Yu.O., Dubolazov O.V. , Paliy V. G., Wójcik W., Duskazaev G., Zhunissova U. , Jarykbassov D.  Multiparameter polarization-phase microscopy of optically anisotropic networks of biological crystals. Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering. 2021. Vol. 12040. P. 120400F. https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12040/120400C/Spectral-polarimetry-of-laser-images-of-biological-fluid-layers-in/10.1117/12.2613344.full
 24. Stashkevich A.T., Wanchulyak O.Ya., Litvinenko O. Yu.,  Ushenko Yu.O., Dubolazov O. V. , Sorochan E., Zagoruiko L.V., Wójcik W., Rakhmetullina S., Denissova N.,Jarykbassov D. Differential Mueller-matrix tomography of the polycrystalline structure of biological tissues with different damage durations. . Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering. 2021. Vol. 12040. P. 120400G. https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12040/120400G/Differential-Mueller-matrix-tomography-of-the-polycrystalline-structure-of-biological/10.1117/12.2617360.full
  1. Dubolazov, O., Pavlyukovitch, O., Pavlyukovitch, N., Gurina, O., Arkhelyuk, A. Polarization interferometry of the polycrystalline structure of biological tissues (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11369, стаття № 113691P.https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85081116128&doi=10.1117%2f12.2553956&partnerID=40&md5=2748ee57fd71ce197f0a5e54cd2375a8 
  2. Garazdyuk, M., Savka, I., Tomka, Y., Soltys, I., Dubolazov, O., Dvorjak, V. Azimuthally invariant Mueller-matrix microscopy in the differential diagnosis of cerebral infraction (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11509, стаття № 115090T. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092597091&doi=10.1117%2f12.2568436&partnerID=40&md5=b7eee0c9e5b06b7e87262133dfeed9f4 
  3. Oliinyk, I., Solovey, Y., Polovyi, V., Dubolazov, A., Ushenko, Y., Soltys, I., Motrich, A. Polarization-phase mapping of the optically anisotropic component of biological tissues in the differential diagnosis of sepsis (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11718, стаття № 117180O. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85099407766&doi=10.1117%2f12.2570815&partnerID=40&md5=0cd2a08aee9f0b2cab45dbb8ce2ce983 
  4. Solovey, Y., Ushenko, O., Zhytaryuk, V., Dubolazov, O., Ushenko, V., Kovalchuk, M., Yatsko, O. Differential mapping of depolarization component of Mueller matrix of optically thick biological layers (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11718, стаття № 117181F, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85099393684&doi=10.1117%2f12.2571207&partnerID=40&md5=2fc93617becb8fbd666a5275bb890d33 
  5. Ivashkevich, Y., Wanchulyak, O., Bachinskiy, V., Tomka, Y., Soltys, I., Dubolazov, O., Dvorjak, V. Phase reconstruction of the polycrystalline structure of internal organs tissues in the differentiation of alcohol and carbon monoxide poisoning (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11718, стаття № 117181D, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85099353721&doi=10.1117%2f12.2571204&partnerID=40&md5=276b5e282c78d917322002130e39fdbc 
  6. Garazdyuk, M., Vanchulyak, O., Zavolovich, Y., Tomka, Yu., Soltys, I., Dubolazov, O., Dvorjak, V. Diffuse tomography of brain nerve tissue in the temporary monitoring of pathological changes in optical anisotropy (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11510, стаття № 115102Q, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092675262&doi=10.1117%2f12.2568443&partnerID=40&md5=efde7b4b71876e3a37c595f08f379489 
  7. Sivokorovskaya, N., Bachinsky, V., Vanchulyak, O., Ushenko, A., Dubolazov, A., Ushenko, Yu., Tomka, Yu. Polarization-phase diagnostics of volume of blood loss (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11510, стаття № 115102T, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092671564&doi=10.1117%2f12.2568474&partnerID=40&md5=5eb4e2cafec0cefa7b4ba7df205509ac 
  8. Ivashkevich, Ya., Vanchulyak, O., Bachinsky, V., Ushenko, O., Gorsky, M., Ushenko, V., Dubolazov, O. Multichannel polarization sensing of polycrystalline blood films in the diagnosis of the causes of poisoning (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11510, стаття № 115102R, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092618318&doi=10.1117%2f12.2568445&partnerID=40&md5=7e545e7a421ecf8eb93bfcc5a84037f1 
  9. Ushenko, A.G., Dubolazov, A.V., Litvinenko, O.Y., Bachinskiy, V.T., Bin, L., Bin, G., Zhebo, C. 3D polarization correlometry of object fields of networks of biological crystals (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11369, стаття № 113691M, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85081137009&doi=10.1117%2f12.2553942&partnerID=40&md5=c2e687567754ad163188eaf1f084f722 
  10. Dubolazov, A., Ushenko, V., Litvinenko, O., Bachinskiy, V., Petrushak, A., Karachevtsev, A., Kovalchuk, M.L. Polarization-interference mapping of the distributions of the parameters of the Stokes vector of the object field of a biological optically anisotropic layer (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11369, стаття № 113691N, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85081133650&doi=10.1117%2f12.2553953&partnerID=40&md5=b168773ea0debb4ff3bdb77d81dce67a 
  11. Ushenko, O.G., Syvokorovskaya, N., Bachinskiy, V., Vanchulyak, O., Dubolazov, A.V., Ushenko, Y.O., Dovgun, A.Y. Laser autofluorescent microscopy of histological sections of parenchymatous biological tissues of the dead (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11369, стаття № 113691V, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85081133351&doi=10.1117%2f12.2553973&partnerID=40&md5=d286f4502e9162335f3a96349a1c579f 
  12. Ushenko, A.G., Dubolazov, A.V., Ushenko, Y.A., Tomka, Y.Y., Karachevtsev, A.O., Sidor, M.I., Prydiy, A. Differential diagnosis of the limitation of the formation of hemorrhages of traumatic origin, cerebral infarction, ischemic and hemorrhagic genesis by polarization-phase tomography (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11369, стаття № 113691Q, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85081120654&doi=10.1117%2f12.2553989&partnerID=40&md5=18fb1ea1a7fef7b6029e46e22930d94d
  13. Railianu, S., Solovey, Yu., Polovyi, V., Dubolazov, A., Ushenko, Yu., Soltys, I., Motrich, A., Pidkamin, L. Vector-parametric structure of polarization images of networks of biological crystals for differential diagnosis of inflammatory processes (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11510, стаття № 115102M, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092627851&doi=10.1117%2f12.2568404&partnerID=40&md5=b3f6ea803aacc4ccad71c643e1d9eabc 
  14. Protsyuk, V., Vasyuk, V., Vasilchishin, Y., Ushenko, A., Martsenyak, I., Dubolazov, A., Ushenko, Y., Tomka, Y. Differential diagnostics of aseptic and septic loosening of the cup of the endoprosthesis of the artificial hip joint by the methods of polarization tomography (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11509, стаття № 115090X, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092578792&doi=10.1117%2f12.2568470&partnerID=40&md5=1e2f926292535f62d5f554b0b8c32a0a 
  15. Kvasnyuk, D., Penteleichuk, N., Ushenko, A., Gorsky, M., Ushenko, V., Dubolazov, O., Motrich, A., Olar, A. Diagnosis and differentiation of joint pathology by spectral polarimetry of the parameters of the Stokes vector microscopic images of the optically active component of the synovial fluid (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11509, стаття № 115090U, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092566125&doi=10.1117%2f12.2568448&partnerID=40&md5=c31a6e07582768fdff7d26a5ba0fc631 
  16. Solovey, M., Solovey, Y., Polovyi, V., Chepiga, I., Dubolazov, A., Ushenko, Y., Soltys, I., Motrich, A. Phase tomography of the polycrystalline structure of blood films (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11483, статья № 114830U, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092468277&doi=10.1117%2f12.2568401&partnerID=40&md5=23877881aaebfea577534eab3e5d6808 
  17. Karchevtsev, A., Beaser, L., Dubolazov, A.V., Lacusta, O., Grygoryshin, P., Soltys, I.V., Yatsko, O.M., Pidkamin, L.I. Investigations of phase shift distributions between orthogonal polarization states of laser images of blood samples of cancer patients (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11369, стаття № 113691Y, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85081114758&doi=10.1117%2f12.2553979&partnerID=40&md5=ad2c15bd6b36c8784568321f903c574e 
  18. Dubolazov, A.V., Getmantseva, N.D., Getmantsev, A.V., Ushenko, Y.O., Gorsky, M.P., Slyotov, M.M., Zhytaryuk, V.G., Penteleichuk, N.P. Stokes-correlometric differentiation of polarization-heterogeneous images of biological tissues and some legal aspects of the use of early diagnosis of diseases (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11369, стаття № 113691W, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85081113844&doi=10.1117%2f12.2553975&partnerID=40&md5=c207278bec57d4918740c1ab8590a894
  19. Sivokorovskaya, N., Bachinskyi, V.T., Vanchulyak, O.Y., Ushenko, O.G., Dubolazov, A.V., Ushenko, Y.O., Tomka, Y.Y., Kushnerik, L.Y. Statistical analysis of polarization images of histological cuts of parenchymatic tissues in diagnostics of volume of blood loss (2020) IFMBE Proceedings, 77, pp. 513-517. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85075618332&doi=10.1007%2f978-3-030-31866-6_92&partnerID=40&md5=47b0893b887e413ce2fd2809990c1829 
  20. Ushenko, O.G., Syvokorovskaya, A.-V., Bachinsky, V.T., Vanchuliak, O.Y., Dubolazov, A.V., Ushenko, Y.O., Tomka, Y.Y., Kovalchuk, M.L. Laser autofluorescent microscopy of histological sections of parenchymatous biological tissues of the dead (2020) IFMBE Proceedings, 77, pp. 507-511. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85075607784&doi=10.1007%2f978-3-030-31866-6_91&partnerID=40&md5=50f4d5168f43f8d11ee9156cc9424c80 
  21. Litvinenko, A., Savka, I., Ushenko, Y., Dubolazov, A., Wanchulyak, O., Gantyuk, V., Talakh, M., Bin, L., Chen, Z. Differential Mueller-matrix tomography of the polycrystalline structure of histological sections in the histological determination of the limitation of the damage formation of human internal organs (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11718, стаття № 117181B, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85099400562&doi=10.1117%2f12.2571202&partnerID=40&md5=d6b9d1f2467070ec4bb777c2ac552416
  22. Railianu, S., Solovei, M., Solovey, Y., Polovyi, V., Dubolazov, A., Ushenko, Y., Soltys, I., Motrich, A., Gantiuk, V. Statistical analysis of vector-parametric polarization images of the polycrystalline component of biological tissues with varying degrees of necrotic changes (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11718, стаття № 117180P, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85099351680&doi=10.1117%2f12.2570816&partnerID=40&md5=e54b1e14982bb139617466332a1540ac 
  23. Savka, I., Tomka, Y., Soltys, I., Dubolazov, A., Olar, O., Kovalchuk, M., Yatsko, O., Gorsky, M. Mueller-matrix differentiation of necrotic changes in polycrystalline structure of partially depolarizing layers of biological tissues (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11718, стаття № 117181E, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85099349842&doi=10.1117%2f12.2571205&partnerID=40&md5=ca3f2c50f7c03a161a0cb389af8e0753 
  24. Gutsul, A., Ushenko, V., Soltys, I., Shaplavsky, M., Sokolnyuk, S., Dubolazov, A., Ushenko, A., Motrich, A., Besaga, R. Azimuthally invariant Mueller matrix tomography of the distribution of phase and amplitude anisotropy of biological tissues (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11510, статья № 115102S, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092675930&doi=10.1117%2f12.2568454&partnerID=40&md5=70828797bd0bf30389681830d0199fc7 
  25. Bodnar, A., Dubolazov, A., Pavlyukovich, A., Pavlyukovich, N., Ushenko, A., Motrich, A., Gorsky, M., Tomka, Y., Zhytaryuk, V. 3D Stokes correlometry of the polycrystalline structure of biological tissues (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11509, стаття № 115090V, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092555979&doi=10.1117%2f12.2568451&partnerID=40&md5=32c3d0e398fbd8c589bad83f19ea4d90 
  26. Protsiuk, V.V., Vasiyk, V.L., Vasilchysin, Y.M., Kvasnyuk, D.I., Ushenko, A.G., Shaplavskiy, M.V., Dubolazov, A.V., Ushenko, Y.A., Tomka, Y.Y. Differential diagnosis of aseptic and septic loosening of an artificial hip joint endoprosthesis cup using spectral-selective laser autofluorescence microscopy (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11369, стаття № 113691Z, .https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85081114212&doi=10.1117%2f12.2553990&partnerID=40&md5=973ee37eeb01f0604eca8e58c4392082 
  27. Protsiuk, V.V., Vasiyk, V.L., Vasylchishyn, Y.M., Ushenko, O.G., Shaplavskiy, M.V., Bodnar, O.B., Dubolazov, A.V., Ushenko, Y.O., Tomka, Y.Y. Polarization tomography of synovial fluids polycrystalline layers (2020) IFMBE Proceedings, 77, pp. 497-501. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85075593116&doi=10.1007%2f978-3-030-31866-6_89&partnerID=40&md5=4d3397779a7318522467412f601cfbf2 
  28. Garazdyuk, M., Bachinskiy, V., Vanchulyak, O., Ushenko, A., Ushenko, Y., Dubolazov, A., Gorodenskiy, P., Yatsko, O., Bin, L., Chen, Z. Polarization reconstruction of fluctuations in the parameters of the phase anisotropy of biological crystals networks in differentiation of cerebral infarction (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11718, стаття № 117181C, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85099381515&doi=10.1117%2f12.2571203&partnerID=40&md5=8c9208cf089ffaaa66a762a9b221ba71 
  29. Pavlyukovich, A., Pavlyukovich, N., Sarkisova, Y., Dubolazov, O., Ushenko, A., Ushenko, V., Kovalchuk, M., Solovey, Y., Railianu, S., Polovyi, V. Azimuthally invariant Mueller-matrix tomography of linear dichroism of polycrystalline networks of biological tissues (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11718, стаття № 117181J, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85099341467&doi=10.1117%2f12.2571213&partnerID=40&md5=25ae6405f258849650870db6d346ae69 
  30. Litvinenko, A., Garazdyuk, M., Bachinskiy, V., Vanchulyak, O., Ushenko, A., Ushenko, Y., Dubolazov, A., Pidkamin, L., Lin, B., Chen, Z. Polarization reconstruction of birefringence of the polycrystalline component of biological tissues with different damage durations (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11509, стаття № 115090P, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092593131&doi=10.1117%2f12.2568412&partnerID=40&md5=77d6f8d4a4bc30da57ed2b6652893153 
  31. Gutsul, A., Ushenko, V., Soltys, I., Shaplavskiy, M., Sokolnyuk, S., Dubolazov, A., Ushenko, A., Motrich, A., Gorsky, M., Besaga, R. Methods and means of Fourier Stokes polarimetry of networks of biological crystals (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11509, стаття № 115090W, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092560279&doi=10.1117%2f12.2568465&partnerID=40&md5=06fc56716d04d7b4478ce2cfb642cf89 
  32. Ushenko, A., Sarkisova, Y., Dubolazov, A., Ushenko, Y., Tomka, Y., Karachevtsev, A., Sidor, M., Prydiy, A., Dvorjak, V.V., Tymchuk, K. Informativeness of the medical-physical method for analyzing the distributions of the degree of local depolarization of microscopic images of histological sections of the intestinal wall for the diagnosis of dolechosigma (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11369, стаття № 113691O, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85081118279&doi=10.1117%2f12.2553954&partnerID=40&md5=05c87e5ca59c5f74f8d3fda9829bfd5a 
  33. Ushenko, A.G., Sarkisova, Y., Bachinsky, V.T., Vanchuliak, O.Y., Dubolazov, A.V., Ushenko, Y.O., Tomka, Y.Y., Besaga, R.M., Gromaszek, K., Sagymbai, A., Abdihanov, A. Diagnostics of the prescriptions of death by a method of azimuthally-invariant Mueller-matrix microscopy (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11581, стаття № 115810J, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85096362333&doi=10.1117%2f12.2580335&partnerID=40&md5=bb9b12820b858eb85b10b255fca7e1c1
  34. Litvinenko, A., Garazdyuk, M., Bachinsky, V., Vanchulyak, O., Ushenko, A., Ushenko, Yu., Dubolazov, A., Gorodensky, P., Yatsko, O., Bin, L., Zhebo, C. Multiparametric polarization histology in the detection of traumatic changes in the optical anisotropy of biological tissues (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11510, стаття № 115102O, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092616271&doi=10.1117%2f12.2568408&partnerID=40&md5=58c4cbcc947413fa581699e093e38c8b 
  35. Ushenko, O., Syvokorovskaya, A., Bachinsky, V., Vanchuliak, O., Dubolazov, O., Ushenko, Y., Tomka, Y., Zhytaryuk, V., Pidkamin, L., Smolarz, A., Nurseitova, K., Turgynbekov, Y. Polarization-phase diagnostics of volume of blood loss (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11581, стаття № 115810D, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85096356301&doi=10.1117%2f12.2580200&partnerID=40&md5=30b151337f9091c048f78234c2593d2c 
  36. Mishalov, V.D., Syvokorovskaya, A.-V.S., Bachinskiy, V.T., Sarkisova, Y.Y., Ushenko, A.G., Dubolazov, O.V., Ushenko, V.A., Motrich, A.V., Kalimoldayev, M., Wójcik, W., Smolarz, A., Amirgaliyeva, Z.Jones-matrix mapping of polycrystalline networks of layers of main types of amino acids (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11456, стаття № 1145606, .https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85088010293&doi=10.1117%2f12.2569783&partnerID=40&md5=28fa846d56aa5b6110f169df75ef3e7c 
  37. Sarkisova, Y., Bachinskyi, V.T., Garazdyuk, M., Vanchulyak, O.Y., Litvinenko, O.Y., Ushenko, O.G., Bodnar, B.G., Dubolazov, A.V., Ushenko, Y.O., Tomka, Y.Y., Soltys, I.V., Foglinskiy, S. Differential muller-matrix microscopy of protein fractions of vitreous preparations in diagnostics of the pressure of death (2020) IFMBE Proceedings, 77, pp. 503-506. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85075597112&doi=10.1007%2f978-3-030-31866-6_90&partnerID=40&md5=f11af080399ed9223371a163dc6ef255 
  38. Ushenko, O., Syvokorovskaya, A., Bachinsky, V., Garazdyuk, M., Vanchuliak, O., Dubolazov, O., Ushenko, Y., Tomka, Y., Gorsky, M., Soltys, I., Omiotek, Z., Kondratiuk, N., Iskakova, A. Fluorescent microscopy of biological tissues of the dead with the different levels of blood loss (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11581, стаття № 115810B, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85096358621&doi=10.1117%2f12.2580194&partnerID=40&md5=0cb0d88071d2dbdd175ec5ba36a918a8  
  39. Zenkova, C.Y., Ivanskyi, D.I., Tkachuk, V.M. Carbon nanoparticles for diagnostic of random speckle-fields: Hilbert transformation application (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11718, стаття № 1171805, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85099405167&doi=10.1117%2f12.2567898&partnerID=40&md5=93b61da36a0adfcd4314effcbe0b99c0 
  40. Angelsky, O.V., Zenkova, C.Y., Ivanskyi, D.I. Evanescent waves: Extraordinary manifestation in biomedical application (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11718, стаття № 1171808, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85099340587&doi=10.1117%2f12.2568528&partnerID=40&md5=8f58cc838c18eb2a9b723adb2c83c8e9 
  41. Angelsky, O., Zenkova, C., Yan, W. Structured light: Peculiar properties and applications (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11369, стаття № 113690G, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85081138353&doi=10.1117%2f12.2552916&partnerID=40&md5=a2df85584756275051bcf4ae37897645 
  42. Zenkova, C.Y., Ivanskyi, D.I., Angelska, A.O. New approaches in birefringent microplate motion peculiarities modelling (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11369, стаття № 113690I, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85081122571&doi=10.1117%2f12.2553465&partnerID=40&md5=d6e1df945c4404ef1dd12bbbad559206 
  43. Angelsky, O.V., Zenkova, C.Y., Ivanskyi, D.I., Tkachuk, V.M. Using carbon nanoparticles for reconstruction of optical speckle field structure (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11509, стаття № 115090N, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092545141&doi=10.1117%2f12.2567920&partnerID=40&md5=51b308649cfba6149f58c07e368c232f 
  44. Angelsky, O.V., Zenkova, C.Y., Ivanskyi, D.I., Yan, W. Computer simulation of erythrocytes motion in evanescent field (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11369, стаття № 113690H, https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85081115578&doi=10.1117%2f12.2553464&partnerID=40&md5=7ddc2a08979777473c8e6466403f5885 
  45. Zenkova, C.Y., Ryabyi, P.A., Ivanskyi, D.I., Tkachuk, V.M., Yan, W.  New simulation approach based on Hilbert transform for restoring the amplitude and phase distributions of random fields: Carbon nanoparticles using (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11369, стаття № 1136905, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85081132460&doi=10.1117%2f12.2553220&partnerID=40&md5=93f8c866d86597dadac0ead798dfb75f 
  46. Sklyarchuk, V.M., Gnatyuk, V.A., Fochuk, P.M., Aoki, T. Effect of the concentration of impurities: Determining the space charge region thickness on detection properties of Cr/CdTe/Au Schottky diode detectors (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11494, статья № 1149419, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85093657114&doi=10.1117%2f12.2568235&partnerID=40&md5=45fb259a1f7b6fa8cf86734cad73a33b 
  47. Sklyarchuk, V.M., Gnatyuk, V.A., Pylypko, V.G., Aoki, T. Schottky Diode Detectors with Low Leakage Current at High Operating Voltage (2020) Lecture Notes in Networks and Systems, 101, pp. 159-167. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85078089070&doi=10.1007%2f978-3-030-36841-8_16&partnerID=40&md5=ac00d07c0fe1d75b2b8ec6d5cd5ce378 
  48. Mishalov, V.D., Bachinsky, V.T., Vanchulyak, O.Ya., Zavolovitch, A.Y., Sarkisova, Y.V., Ushenko, A.G., Dubolazov, O.V., Zabolotna, N.I., Ushenko, V.A., Drin, Y.M., Dvorjak, V., Kotyra, A., Kalimoldayev, M. Classification of the polarization properties of polycrystalline networks of biological fluid films (2020) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11581, стаття № 115811I, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85096356792&doi=10.1117%2f12.2580706&partnerID=40&md5=ca956abf4ef86e589661b1699847dfa4 
  49. Bodnar, A. Bodnar, B., Protsyuk, V., Vasyuk, V., Ushenko, O., Zhytaryuk, V., Ushenko, V., Olar, O., Yatsko, O. Scale-Selective Differentiation of Mueller-Matrix Images of Polycrystalline Networks of Biological Tissues and Fluids of Human Organs 2020 IEEE KhPI Week on Advanced Technology, KhPI Week 2020 – Conference Proceedings. DOI:  https://doi.org/10.1109/KhPIWeek51551.2020.9250082 
  50. Ushenko, O., Zhytaryuk, V., Ushenko, V., Olar, O., Kovalchuk, M., Talakh, M., Dvorzhak, V. Methods and Means of Polarization-Correlation Microscopy of Optically Anisotropic Biological Layers 2020 IEEE KhPI Week on Advanced Technology, KhPI Week 2020 – Conference Proceedings 9250171, pp. 459-462. DOI: 10.1109/KhPIWeek51551.2020.9250171 
  51. V.M. Sklyarchuk, V.A. Gnatyuk, T. Aoki, Effect of the thickness of CdTe crystals on the detection properties of Cr/CdTe/Au Schottky diode detectors, The conference on Hard X-Ray, Gamma-Ray, and Neutron Detector Physics XXI (Conference OP319), Part of 2019 SPIE Optics + Photonics: Optical Engineering + Applications, 2019, Abstract No 11114-67, 165. (11-15 August 2019, San Diego, CA, USA). https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11114/111141S/Effect-of-the-thickness-of-CdTe-crystals-on-electrical-and/10.1117/12.2529965.short?SSO=1
  52. V. Sklyarchuk, P. Fochuk, S. Solodin, Z. Zakharuk, A. Rarenko et al. Mechanisms contributing to dark current across metal/CdMnTe/metal structures / Proc. SPIE 11114, Hard X-ray, Gamma-Ray, and Neutron Detector Physics XXI, 11114V (9 Sept.2019) doi:10.1117/12.2530444.https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11114/111141V/Mechanisms-contributing-to-dark-current-across-metalCdMnTemetal-structures/10.1117/12.2530444.short 
  53. V.M. Sklyarchuk, V.A. Gnatyuk, X. Fang, T. Aoki, Effect of the thickness of CdTe crystals on electrical and detection properties of Cr/CdTe/Au Schottky-diode detectors, Proceedings of SPIE, Vol. 11114, Hard X-Ray, Gamma-Ray, and Neutron Detector Physics XXI (Sep. 2019) 111141S-1-7. (DOI: 10.1117/12.2529965) https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11114/111141S/Effect-of-the-thickness-of-CdTe-crystals-on-electrical-and/10.1117/12.2529965.short
  54. Vanchulyak, O., Ushenko, O., Zhytaryuk, V., Dvorjak, V., Pavlyukovich, O., Dubolazov, O., Pavlyukovich, N., Penteleichuk, N.P. Stokes-correlometry of polycrystalline films of biological fluids in the early diagnostics of system pathologies Proceedings Volume 11105, Novel Optical Systems, Methods, and Applications XXII; 1110519 (2019)https://doi.org/10.1117/12.2529348 
  55. Ushenko, O., Zhytaryuk, V., Dvorjak, V., Martsenyak, I.V., Dubolazov, O., Bodnar, B.G., Vanchulyak, O.Y., Foglinskiy, S.Multifunctional polarization mapping system of networks of biological crystals in the diagnostics of pathological and necrotic changes of human organs Proc. SPIE 11087, Biosensing and Nanomedicine XII, 110870S (9 September 2019); https://spie.org/Publications/Proceedings/Paper/10.1117/12.2529362?SSO=1 
  56. Tomka, Y., Gorsky, M., Soltys, I., Talakh, M., Drin, Y., Yatsko, O., Dubolazov, O., Prisyaznyuk, V., Bodnar, B., Shaplavskiy, M. Spectral and selective laser autofluorescent microscopy of blood films Proceedings Volume 11105, Novel Optical Systems, Methods, and Applications XXII; 1110515 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2529321 
  57. Bachinskiy, V., Sarkisova, Y., Vanchulyak, O., Ushenko, O., Zhytaryuk, V., Dvorjak, V., Martsenyak, I.V., Dubolazov, O., Litvinenko, O., Hoholeva, T. Polarization correlometry of microscopic images of layers of biological tissues and films of biological liquids in the diagnostics of pressure of death Proceedings Volume 11087, Biosensing and Nanomedicine XII; 110870Q (2019) https://doi.org/10.1117/12.2529190 
  58. Grytsyuk, M., Tomka, Y., Gorsky, M., Soltys, I., Talakh, M., Drin, Y., Yatsko, O., Gurina, O., Garazdyuk, M., Litvinenko, O., Dubolazov, O. Muller-matrix invariants of linear and circular birefringence of polycrystalline films of biological liquids pathologically and necrotic changed human bodies Proceedings Volume 11087, Biosensing and Nanomedicine XII; 110870N (2019) https://doi.org/10.1117/12.2529186
  59. Grytsyuk, M., Ushenko, Y., Galochkin, O., Sakhnovskiy, M., Kovalchuk, M., Dovgun, A., Golub, S., Dubolazov, O., Garazdyuk, M., Pavlyukovich, O., Pavlyukovich, N. Muller-matrix correlating invariants of phase and amplitude anistropy of biological layers Proc. SPIE 11087, Biosensing and Nanomedicine XII, 110870R (9 September 2019);  https://doi.org/10.1117/12.2529358
  60. Vanchulyak, O., Ushenko, Y., Galochkin, O., Sakhnovskiy, M., Kovalchuk, M., Dovgun, A., Golub, S., Dubolazov, O., Sokolnyuk, S., Litvinenko, O., Bodnar, G. Azimuthal fractalography of networks of biological crystals Proceedings Volume 11105, Novel Optical Systems, Methods, and Applications XXII; 1110517 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2529337 .
  61. Motrich, A.V., Dubolazov, A.V., Ushenko, O.G. Analytical modeling of polarization transformation of laser radiation of various spectral ranges by birefringent structures Proc. SPIE 11105, Novel Optical Systems, Methods, and Applications XXII, 111051A (9 September 2019);https://spie.org/Publications/Proceedings/Paper/10.1117/12.2529366?SSO=1 
  62. Dubolazov, A.V., Olar, O.V., Pidkamin, L.Y., Arkhelyuk, A.D., Motrich, A.V., Bachinskiy, V.T., Pavliukovich, O.V., Pavliukovich, N. Differential components of Muller matrix partially depolarizing biological tissues in the diagnosis of pathological and necrotic changes Proc. SPIE 11087, Biosensing and Nanomedicine XII, 1108713 (9 September 2019); https://spie.org/Publications/Proceedings/Paper/10.1117/12.2529176
  63. Dubolazov, A.V., Olar, O.V., Pidkamin, L.Y., Arkhelyuk, A.D., Motrich, A.V., Shaplavskiy, M.V., Bodnar, B.G., Sarkisova, Y., Penteleichuk, N. Polarization-phase reconstruction of polycrystalline structure of biological tissues Proceedings Volume 11087, Biosensing and Nanomedicine XII; 1108714 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2529182 
  64. Dubolazov, A.V., Olar, O.V., Pidkamin, L.Y., Arkhelyuk, A.D., Motrich, A.V., Petrochak, O., Bachynskiy, V.T., Litvinenko, O., Foglinskiy, S. Methods and systems of diffuse tomography of optical anisotropy of biological layers Proceedings Volume 11087, Biosensing and Nanomedicine XII; 110870P (2019) https://doi.org/10.1117/12.2529184 
  65. Angelsky, O.V., Kurek, E.I., Kurek, I.G., Maksimyak, A.P., Maksimyak, P.P. Self-converging and multiplex optical traps Proceedings Volume 11083, Optical Trapping and Optical Micromanipulation XVI; 1108337 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2529179  
  66. O. V. Angelsky, C. Zenkova, D. I. Ivanskyi, V. M. Tkachuk, “Gold nanoparticles motion controlled by transverse spin momentum of evanescent waves in biomedical applications,” Proc. SPIE 11083, Optical Trapping and Optical Micromanipulation XVI, 110833P (9 September 2019); doi:10.1117/12.2534514 (8 p.) 
  67. C. Yu. Zenkova, D. I. Ivanskyi, V. M. Tkachuk, “Red blood cells motion peculiarities under the action of vertical spin of evanescent wave,” Proc. SPIE 11083, Optical Trapping and Optical Micromanipulation XVI, 110833Q (9 September 2019); https://doi.org/10.1117/12.2534515%20(8 p.) 
  68. Claudia Y. Zenkova, Dmytro I. Ivanskyi, Patryk Panas, Aliya Kalizhanova,”Optical force and optical torque action in birefringent medium under the total internal reflection, Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering 11176, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2019,111760P (6 November 2019); doi: 10.1117/12.2536758 (7 p.) 
  69. Natalia Pavlyukovich, Olexander V Pavlyukovich, Petro V Prysyazhnyuk, Ivanna I German, Olexander V Dubolazov, Yuriy A Ushenko, Yuriy Y Tomka, Iryna V Soltys, Olexander V Galochkin, Igor V Malyk, Andrzej Kotyra, Aliya Kalizhanova Singular approach to the analysis of Jones matrix images of biological crystals networks, Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering 11176, 111762Z, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2019 https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11176/111762Z/Singular-approach-to-the-analysis-of-Jones-matrix-images-of/10.1117/12.2537167.short 
  70. Volodymyr D Mishalov, Viktor T Bachinsky, Oleg Ya Vanchuliak, Alina Y Zavolovitch, Yuliya V Sarkisova, Alexander G Ushenko, Sergii V Pavlov, Olexander V Dubolazov, Vladimir A Ushenko, Artem V Motrich, Yaroslav M Drin, Andrzej Kociubiński, Mashat Kalimoldayev Jones matrix mapping of polycrystalline networks of layers of main types of amino acids, Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering 11176, 1117606, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2019 https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11176/1117606/Jones-matrix-mapping-of-polycrystalline-networks-of-layers-of-main/10.1117/12.2536245.short 
  71. N Sivokorovskaya, VT Bachinskyi, O Ya Vanchulyak, OG Ushenko, AV Dubolazov, Yu O Ushenko, Yu Ya Tomka, L Ya Kushnerik. Statistical Analysis of Polarization Images of Histological Cuts of Parenchymatic Tissues in Diagnostics of Volume of Blood Loss. In: Tiginyanu I., Sontea V., Railean S. (eds) 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. ICNBME 2019. IFMBE Proceedings, vol 77. Springer, Cham, pp. 513-517, Online ISBN 978-3-030-31866-6. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-31866-6_92 
  72. VV Protsiuk, VL Vasiyk, YM Vasylchishyn, OG Ushenko, MV Shaplavskiy, OB Bodnar, AV Dubolazov, Yu O Ushenko, Yu Ya Tomka. Polarization Tomography of Synovial Fluids Polycrystalline Layers. In: Tiginyanu I., Sontea V., Railean S. (eds) 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. ICNBME 2019. IFMBE Proceedings, vol 77. Springer, Cham, pp 497-501, Online ISBN 978-3-030-31866-6.https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-31866-6_89 
  73. Yu Sarkisova, VT Bachinskyi, M Garazdyuk, O Ya Vanchulyak, O Yu Litvinenko, OG Ushenko, BG Bodnar, AV Dubolazov, Yu O Ushenko, Yu Ya Tomka, IV Soltys, S Foglinskiy. Differential Muller-Matrix Microscopy of Protein Fractions of Vitreous Preparations in Diagnostics of the Pressure of Death. In: Tiginyanu I., Sontea V., Railean S. (eds) 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. ICNBME 2019. IFMBE Proceedings, vol 77. Springer, Cham, pp. 503-506, Online ISBN 978-3-030-31866-6.  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-31866-6_90 
  74. OG Ushenko, A-V Syvokorovskaya, VT Bachinsky, O Ya Vanchuliak, AV Dubolazov, Yu O Ushenko, Yu Ya Tomka, ML Kovalchuk. Laser Autofluorescent Microscopy of Histological Sections of Parenchymatous Biological Tissues of the Dead. In: Tiginyanu I., Sontea V., Railean S. (eds) 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. ICNBME 2019. IFMBE Proceedings, vol 77. Springer, Cham, pp. 507-511, Online ISBN 978-3-030-31866-6. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-31866-6_91 
  75. OG Ushenko, A-V Syvokorovskaya, VT Bachinsky, O Ya Vanchuliak, AV Dubolazov, Yu O Ushenko, Yu Ya Tomka, ML Kovalchuk. Laser Autofluorescent Microscopy of Histological Sections of Parenchymatous Biological Tissues of the Dead. In: Tiginyanu I., Sontea V., Railean S. (eds) 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. ICNBME 2019. IFMBE Proceedings, vol 77. Springer, Cham, pp. 507-511, Online ISBN 978-3-030-31866-6.https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-31866-6_91 
  76. VV Protsiuk, VL Vasiyk, YM Vasylchishyn, OG Ushenko, MV Shaplavskiy, OB Bodnar, AV Dubolazov, Yu O Ushenko, Yu Ya Tomka. Polarization Tomography of Synovial Fluids Polycrystalline Layers. In: Tiginyanu I., Sontea V., Railean S. (eds) 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. ICNBME 2019. IFMBE Proceedings, vol 77. Springer, Cham, pp 497-501, Online ISBN 978-3-030-31866-6.https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-31866-6_89
  77. Analytical modeling of polarization transformation of laser radiation of various spectral ranges by birefringent structures  A.V. Motrich, O.G. Ushenko Proceedings Volume 10612,  1061211 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2305317
  78. Stokes-correlometry of polarization-inhomogeneous objects Ushenko, O.G.Dubolazov, A., Bodnar, G.B., Bachynskiy, V.T., Vanchulyak, O, Proceedings Volume 10612; 106121H (2018) https://doi.org/10.1117/12.2305355 
  79. Ushenko, Y.A., Syvokorovskaya, A.V., Gorsky, M.P., Tomka, Y.A., Sokolnuik, S.O., Bakun, O., Kushnerik, L.Y., Golub, S., Besaga, R. System of 3D Mueller-matrix reconstruction of fibrillar networks of biological tissues of various morphological structure and physiological state (2018) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 10728, art. no. 107280R. DOI: https://doi.org/10.1117/12.2320535 
  80. Ushenko, Y.A., Gorsky, M.P., Tomka, Y.Y., Sokolnuik, S.O., Wanchuliak, O.Y., Kushnerik, L.Y., Golub, S., Besaga, R. Muller-matrix images of fluctuations of optical anisotropy parameters of biological diffusion layers (2018) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 10977, art. no. 109773Z. DOI: https://doi.org/10.1117/12.2323588
  81. Ushenko, Y.A., Bodnar, G.B., Oliinyk, I., Tomka, Y.Y., Kushnerik, L., Golub, S. Polarization-phase cartography of polycrystalline films of biological liquids in differentiation of weak changes in optical anisotropy (2018) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 10977, art. no. 109773V. DOI: https://doi.org/10.1117/12.2323594 
  82. Pidkamen, L.I., Arkhelyuk, A.D. Investigation of the transmission matrix of an isotropic scattering medium outside the zone of the probing light beam. Thirteenth International Conference on Correlation Optics 10612, 106121. 2018/1/18. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85047479262&origin=resultslist
  83. Differential 3D Mueller-matrix mapping of optically anisotropic depolarizing biological layers Ushenko, O.G., Grytsyuk, M., Ushenko, V.O.,  Vanchulyak, O., Meglinskiy, I. Proceedings Volume 10612, Thirteenth International Conference on Correlation Optics; 106121I (2018)  https://doi.org/10.1117/12.2305329
  84. Mueller matrix mapping of biological polycrystalline layers using reference wave A. DubolazovO. G. UshenkoYu. O. UshenkoL. Y. PidkaminM. I. SidorM. GrytsyukP. V. Prysyazhnyuk Proceedings Volume 10612, Thirteenth International Conference on Correlation Optics; 106121N (2018)  https://doi.org/10.1117/12.2304719
  85. Polarization-interferenceJones-matrix mapping of biological crystal networks  O. G. UshenkoO. V. DubolazovL. Y. PidkaminM. I. SidorN. PavlyukovichO. Pavlyukovich Proceedings Volume 10612, Thirteenth International Conference on Correlation Optics; 106121G (2018) https://doi.org/10.1117/12.2305348
  86. 3D Mueller-matrix mapping of biological optically anisotropic networks O. G. UshenkoV. O. UshenkoG. B. BodnarV. G. ZhytaryukO. G. PrydiyG. KovalI. LukashevichO. Vanchuliak Proceedings Volume 10612, Thirteenth International Conference on Correlation Optics; 106121O (2018) https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/10612/106121O/3D-Mueller-matrix-mapping-of-biological-optically-anisotropic-networks/10.1117/12.2304736.short
  87. Jones-matrix tomography of biological tissues phase anisotropy in the diagnosis of uterus wall prolapse L. TrifonyukV. BaranovskyO. V. DubolazovV. O. UshenkoO. G. UshenkoV. G. ZhytaryukO. G. PrydiyO. Vanchulyak Proceedings Volume 10612, Thirteenth International Conference on Correlation Optics; 106121F (2018)  https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/10612/106121F/Jones-matrix-tomography-of-biological-tissues-phase-anisotropy-in-the/10.1117/12.2305345.short
  88. System 3D Jones-matrix polarimetry of polycrystalline films of biological fluids A. G. UshenkoV. G. ZhytaryukM. I. SidorO. Ya. WanchulyakA. V. MotrichI. V. SoltysO. V. PavliukovichN. Pavliukovich Proceedings Volume 10726, Nanoimaging and Nanospectroscopy VI; 1072613 (2018) https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/10726/1072613/System-3D-Jones-matrix-polarimetry-of-polycrystalline-films-of-biological/10.1117/12.2320533.short 
  89. Diffuse tomography of optical anisotropy of tumors of the uterus wall A. G. Ushenko, V. G. Zhytaryuk, M. I. Sidor, O. Ya. Wulchulyak, A. V. Motrich, I. V. Soltys, O. V. Pavliukovich, N. Pavliukovich Proceedings Volume 10728, Biosensing and Nanomedicine XI; 107280Q (2018) https://doi.org/10.1117/12.2320529 
  90. Statistical analysis of polarization interference images of biological fluids polycrystalline films in the tasks of optical anisotropy weak changes differentiation Yu. O. UshenkoO. V. Dubolazov, V. O. UshenkoV. G. ZhytaryukO. G. PrydiyN. PavlyukovichO. Pavlyukovich Proceedings Volume 10612, Thirteenth International Conference on Correlation Optics; 106121Q (2018) https://doi.org/10.1117/12.2305361
  91. Correlation structure of Stokes parametric images of polycrystalline films of human biological fluids M. Yu. Sakhnovskiy; O. I. OlarM. S. GarazduykA.-V. SyvokorovskayaG. B. BodnarO. TsyhykaloA. V. Dubolazov; V. A. Ushenko Proc. SPIE 10728, BiosensingandNanomedicine XI, 107280O (5 September 2018); doi: 10.1117/12.2320512 http://spie.org/Publications/Proceedings/Paper/10.1117/12.2320512
  92. Clinical applications of the Mueller-matrix reconstruction of the polycrystalline structure of multiple-scattering biological tissues Yu. A. Ushenko; A. V. Dubolazov; O. V. Olar; S. O. Sokolnyk; G. B. Bodnar; L. PidkaminO. PrydiyM. I. Sidor Proc. SPIE 10728, Biosensing and Nanomedicine XI, 107280P (5 September 2018); doi: 10.1117/12.2320527
  93. System of differential Mueller-matrix mapping of phase and amplitude anisotropy of depolarizing biological tissues, Yu. A. UshenkoO. V. OlarA. V. DubolazovO. B. BodnarB. M. BodnarL. PidkaminO. PrydiyM. I. SidorD. KvasnyukO. Tsyhykalo Proceedings Volume 10752, Applications of Digital Image Processing XLI; 107522H (2018)  https://doi.org/10.1117/12.2320523 
  94. System of biological crystals fibrillar networks polarization-correlation mapping M. Yu. Sakhnovskiy, A.-V. Syvokorovskaya, V. Martseniak, B. M. Bodnar, O. Tsyhykalo, A. V. Dubolazov, O. I. Olar,V. A. Ushenko, P. M. Grygoryshyn Proceedings Volume 10752, Applications of Digital Image Processing XLI; 107522G (2018)  https://doi.org/10.1117/12.2320511 
  95. Polarization-interference images of optically anisotropic biological layers M. Yu. SakhnovskiyO. Yu. WanchuliakB. BodnarI. V. MartseniakO. TsyhykaloA. V. DubolazovV. A. UshenkoO. I. OlarP. M. Grygoryshyn Proceedings Volume 10752, Applications of Digital Image Processing XLI; 107522F (2018) https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/10752/2320509/Polarization-interference-images-of-optically-anisotropic-biological-layers/10.1117/12.2320509.short
  96. Optical constants and polarimetric properties of AlN thin films YA Ushenko, PD Maryanchuk, MM Solovan, LJ Pidkamin, VV Brus Thirteenth International Conference on Correlation Optics 10612, 106121A 2018 https://www.researchgate.net/publication/322594637_Optical_constants_and_polarimetric_properties_of_AlN_thin_films 
  97. Maksimyak P. P. Experimentaldemonstration of the vertical spin existence in evanescent waves / P. P. Maksimyak, A. P. Maksimyak, D. I. Ivanskyi// Proc. Thirteenth International Conference on Correlation Optics. – International Society for Optics and Photonics, 2018. – Т. 10612. – №5. – с. 1 – 8; https://doi.org/10.1117/12.2303405
  98. Non-trivial structure of optical momentum andoptical forces inherent in evanescent waves / C. Yu. Zenkova, D. I. Ivanskyi // Proc. Thirteenth International Conference on Correlation Optics. – International Society for Optics and Photonics, 2018. – Т. 10612. – №7. – с. 1 – 8; https://doi.org/10.1117/12.2303555 
  99. Analysis of the mechanism of the vertical spin formation for the evanescent wave in the near-surface layer of biological tissue fluid / C. Yu. Zenkova, D. I. Ivanskyi, V. M. Tkachuk //Proc. Optical Trapping and Optical Micromanipulation XV. – International Society for Optics and Photonics, 2018. – Т. 10723. – № 34. – с. 1 – 9. https://doi.org/10.1117/12.2318538 
  100. Experimental demonstration of nanoparticles motion by the vertical spin of the evanescent wave action in biological media / O. V. Angelsky, P. P. Maksymyak, A. P. Maksymyak, D. I. Ivanskyi, P. O. Angelsky, Bin Guo, Chen Zhebo // Proc. Optical Trapping and Optical Micromanipulation XV. – International Society for Optics and Photonics, 2018. – Т. 10723. – № 35. – с. 1 – 8. https://doi.org/10.1117/12.2318540 
  101. Digital polarization-holographic 3D reconstruction of the polycrystalline structure of blood films in the diagnosis of breast cancer Yu. A. Ushenko; A. V. SyvokorovskayaM. P. Gorsky; Yu. Ya. Tomka; O. Bakun; D. Kvasnuyk; L. Yu. Kushnerik; S. Golub; R. Besaga Proc. SPIE 10728, Biosensing and Nanomedicine XI, 107280S (5 September 2018) http://spie.org/Publications/Proceedings/Paper/10.1117/12.2320540 
  102. Coherent light absorbing by concrete during its hardening Gorsky, M.P., Maksimyak, P.P Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering Volume 10612, 2018, 106120Z https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/10612/2303637/Coherent-light-absorbing-by-concrete-during-its-hardening/10.1117/12.2303637.short?SSO=1 
  103. Dynamic coherent light scattering by the cement with carbon nanotubes during hydration process Gorsky, M.P., Maksimyak, P.P. Proceedings of SPIE – The International Society for Optical EngineeringVolume 10719, 2018, 107192W https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/10719/107192W/Dynamic-coherent-light-scattering-by-the-cement-with-carbon-nanotubes/10.1117/12.2320638.short 
  104. System of 3D Mueller-matrix reconstruction of fibrillar networks of biological tissues of various morphological structure and physiological state Yu. A. UshenkoA. V. SyvokorovskayaM. P. GorskyYu. A. TomkaS. O. SokolnuikO. BakunL. Yu. Kushnerik,S. GolubR. Besaga Proceedings Volume 10728, Biosensing and Nanomedicine XI; 107280R (2018) https://doi.org/10.1117/12.2320535 
  105. Cement hardening investigation by method of piezoelectric photoacoustics Gorsky, M.P., Maksimyak, P.P Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering Volume 10612, 2018, Номер статьи 10612017 https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/10612/1061217/Cement-hardening-investigation-by-method-of-piezoelectric-photoacoustics/10.1117/12.2304922.short
  106. Scale-selective polarimetry of the birefringence distribution of myocardium tissue O. Vanchuliak ; O. Pavlyukovich ; O. Antonyuk ; O. Ushenko ; Yu. Ushenko ; G. Bodnar ; N. Pavlyukovich Proc. SPIE. 10352, Biosensing and Nanomedicine X https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/10352/103520R/Scale-selective-polarimetry-of-the-birefringence-distribution-of-myocardium-tissue/10.1117/12.2273743.short?SSO=1
  107. Ushenko, V. O., Koval, G. D., Ushenko, Y. O., Pidkamin, L. Y., Sidor, M. I., Vanchuliak, O.,  Meglinskiy, I. (2017, September). System of multifunctional Jones matrix tomography of phase anisotropy in diagnostics of endometriosis. In Applications of Digital Image Processing XL (Vol. 10396, p. 103962M). International Society for Optics and Photonics. https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/10396/103962M/System-of-multifunctional-Jones-matrix-tomography-of-phase-anisotropy-in/10.1117/12.2273764.short
  108. O. Vanchuliak ; A. Motrich ; M. Gorsky ; Yu. Marchuk ; O. Ushenko ; Yu. Ushenko L. Pidkamin ; M. Sidor ; I. Meglinskiy. (2017, August). Jones matrix polarization-correlation mapping of biological crystals networks. In Biosensing and Nanomedicine X (Vol. 10352, p. 103520X). International Society for Optics and Photonics. https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/10352/103520X/Jones-matrix-polarization-correlation-mapping-of-biological-crystals-networks/10.1117/12.2274262.short
  109. Ushenko, V. O., Vanchuliak, O., Sakhnovskiy, M. Y., Dubolazov, O. V., Grygoryshyn, P., Soltys, I. V., & Olar, O. V. (2017, August). System of Mueller matrix polarization correlometry of biological polycrystalline layers. In Biosensing and Nanomedicine X (Vol. 10352, p. 103520U). International Society for Optics and Photonics.https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/10352/103520U/System-of-Mueller-matrix-polarization-correlometry-of-biological-polycrystalline-layers/10.1117/12.2273789.short
  110. Dubolazov, O. V., Trifonyuk, L., Marchuk, Y., Ushenko, Y. O., Zhytaryuk, V. G., Prydiy, O. G.,  L. Kushnerik, Meglinskiy, I. (2017, August). Two-point Stokes vector parameters of object field for diagnosis and differentiation of optically anisotropic biological tissues. In Biosensing and Nanomedicine X (Vol. 10352, p. 103520V). International Society for Optics and Photonics.https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/10352/103520V/Two-point-Stokes-vector-parameters-of-object-field-for-diagnosis/10.1117/12.2273820.short
  111. Ushenko, V. O., Vanchuliak, O., Sakhnovskiy, M. Y., Dubolazov, O. V., Grygoryshyn, P., Soltys, I. V., … & Antoniv, A. Polarization-interference mapping of biological fluids polycrystalline films in differentiation of weak changes of optical anisotropy. In Applications of Digital Image Processing XL (Vol. 10396, p. 103962O). International Society for Optics and Photonics.https://www.spie.org/Publications/Proceedings/Paper/10.1117/12.2273870
  112. O. V. Dubolazov, V. O. Ushenko, L. Trifoniuk, Yu. O. Ushenko, V. G. Zhytaryuk, O. G. Prydiy, M. Grytsyuk; L. Kushnerik,; I. Meglinskiy Methods and means of 3D diffuse Mueller-matrix tomography of depolarizing optically anisotropic biological layers Published in Proceedings Volume 10396: Applications of Digital Image Processing XL (September 2017)https://spie.org/app/search/browse?Ntt=8.%09Methods%20and%20means%20of%203D%20diffuse%20Mueller-matrix%20tomography%20of%20depolarizing%20optically%20anisotropic%20biological%20layers%20&Dy=1&Nty=1&Nrpp=20
  113. Application of speckle-field images processing for concrete hardening diagnostics Mykhaylo P. Gorsky; Peter P. Maksimyak Proceedings Volume 10396, Applications of Digital Image Processing XL; 103962F (2017); doi: 10.1117/12.2273407 http://dx.doi.org/10.1117/12.2273407
  114. Laser radiation scattering by the cement in the process of setting and hardening Peter P. Maksimyak; Mykhaylo P. Gorsky; Andrew P. Maksimyak Author Affiliations Proceedings Volume 10395, Optics and Photonics for Information Processing XI; 103951E (2017); doi: 10.1117/12.2273863 Event: SPIE Optical Engineering + Applications, 2017, San Diego, California, United States http://dx.doi.org/10.1117/12.2273863
  115. C. Y. Zenkova; I. V. Soltys; A. O. Angelskaya; Using of microparticles for coherent properties of optical fields diagnosingProc. SPIE 9970, Optics and Photonics for Information Processing X, 99701O (September 14, 2016); doi:10.1117/12.2238158. http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2553634 
  116. Gorsky, M. P., P. A. Ryabyi, and D. I. Ivanskyi. “2D Hilbert transform for phase retrieval of speckle fields.” SPIE Optical Engineering+ Applications. International Society for Optics and Photonics, 2016.http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2553633
  117. Soltys, I. V. “The interconnection of degree of coherence and Rayleigh particles velocity motion.” SPIE Optical Engineering+ Applications. International Society for Optics and Photonics, 2016. http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2553683 
  118. Ushenko, A. G., Dubolazov, A. V., Ushenko, V. A., Ushenko, Y. A., Kushnerick, L. Y., Olar, O. V., … & Marchuk, Y. F. (2016, September). Mueller-matrix differentiation of fibrillar networks of biological tissues with different phase and amplitude anisotropy. In SPIE Optical Engineering+ Applications (pp. 99712K-99712K). International Society for Optics and Photonics. http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2565210
  119. Ushenko, A. G., Dubolazov, A. V., Ushenko, V. A., Ushenko, Y. A., Sakhnovskiy, M. Y., Soltys, I.V.  Zhytaryuk V.H.  Olar, O. I. (2016, September). Methods and means of laser polarimetry microscopy of optically anisotropic biological layers. In SPIE Optical Engineering+ Applications (pp. 99712B-99712B). International Society for Optics and Photonics. http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2565203
  120. Ushenko, A. G., Dubolazov, A. V., Ushenko, V. A., Ushenko, Y. A., Sakhnovskiy, M. Y., Balazyuk, V. N., … & Meglinski, I. (2016, September). Polarization-correlation optical microscopy of anisotropic biological layers. In SPIE Optical Engineering+ Applications (pp. 99712C-99712C). International Society for Optics and Photonics.http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2565204 
  121. Ushenko, A. G., Dubolazov, A. V., Ushenko, V. A., Ushenko, Y. A., Pidkamin, L. Y., Soltys, I. V., … & Pavlyukovich, N. (2016, September). Mueller-matrix mapping of optically anisotropic fluorophores of molecular biological tissues in the diagnosis of death causes. In SPIE Optical Engineering+ Applications (pp. 99712L-99712L). International Society for Optics and Photonics. http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2565211
  122. Ushenko, A. G., Dubolazov, A. V., Ushenko, V. A., Ushenko, Y. A., Sakhnovskiy, M. Y., Pavlyukovich, O., … & Gorsky, M. P. (2016, September). Azimuthally invariant Mueller-matrix mapping of optically anisotropic layers of biological networks of blood plasma in the diagnosis of liver disease. In SPIE Optical Engineering+ Applications (pp. 99701G-99701G). International Society for Optics and Photonics.http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2553648
  123. Ushenko, A. G., Dubolazov, A. V., Ushenko, V. A., Ushenko, Y. A., Pidkamin, L. I., Kushnerik, L. Y., … & Grygorishin, P. (2016, September). Fourier-Stokes polarimetry and the spatial-frequency filtering of phase anisotropy manifestations in the diagnostic tasks. In SPIE Optical Engineering+ Applications (pp. 99712G-99712G). International Society for Optics and Photonics.http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2565206
  124. Ushenko, A. G., Dubolazov, A. V., Ushenko, V. A., Ushenko, Y. A., Sakhnovskiy, M. Y., Pavlyukovich, N., … & Meglinski, I. (2016, September). Relationship of the phase and amplitude parameters with anisotropy of Muller-matrix invariants. In SPIE Optical Engineering+ Applications (pp. 99701H-99701H). International Society for Optics and Photonics.http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2553649
  125. M.M. Slyotov, O.S. Gavaleshko, O.M. Slyotov Luminescence of undoped α-ZnSe heterolayers // Proc. of SPIE. – 2015. – Vol. 9809. – PP.98090Z-1–98090Z-5 http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2474472
  126. C.Yu. Zenkova, I.V. Soltys The use of the Rayleigh nanoparticles to diagnose optical currents and optical fieldsProc. of SPIE Vol. 9258, 92581L-1 -92581L-7 , (2015).http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2173675
  127. O. V. Angelsky, P. P. Maksimyak, A. P. Maksimyak, C. Yu. Zenkova Self-action of continuous laser radiation in a water suspension with light-absorbing particles Proc. of SPIE Vol. 9258, 92581M-1 -92581M-7, (2015)http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2173676
  128. C.Yu. Zenkova, M.P. Gorsky, P. A. Ryabyi, The phase problem solving by the use of optical correlation algorithm for reconstructing phase skeleton of complex optical fields, Proc. of SPIE Vol. 9258, 92582B -2-92582B-6, 2015 http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2173701
  129. V. O. Ushenko , T. M. Boichuk ,  O. V. Dubolazov V. T. Bachinskiy , O. Ya. Vanchuliak  Wavelet analysis of polarization maps of the myocardium tissue microscopic images in the diagnosis of the causes of death Proc. SPIE 9584, Ultrafast Nonlinear Imaging and Spectroscopy III, 958413 (August 26, 2015) http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2432475 
  130. V. A. Ushenko , V. P. Prysyazhnyuk , O. V. Dubolazov , A. O. Karachevtsev Polarization-correlation microscopy of human liquid polycrystalline films in infertility diagnosis Proc. SPIE 9599, Applications of Digital Image Processing XXXVIII, 959922 (September 22, 2015) http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2444262
  131. V. O. Ushenko , V. P. Prysyazhnyuk , O. V. Dubolazov , O. V. Savich, Mueller-matrix invariants of optical anisotropy of the bile polycrystalline films in the diagnosis of human liver pathologies Proc. SPIE 9599, Applications of Digital Image Processing XXXVIII, 959920 (September 22, 2015)http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2444260 
  132. Yu. O. Ushenko; N. V. Pashkovskaya; Y. F. Marchuk; O. V. Dubolazov; V. O. Savich  System of polarization correlometry of polycrystalline layers of urine in the differentiation stage of diabetes Proc. SPIE 9584, Ultrafast Nonlinear Imaging and Spectroscopy III, 958414 (August 26, 2015); doi:10.1117/12.2187793http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2432476
  133. O. G. Ushenko ; T. M. Boichuk ; V. T. Bachinskiy ; O. Ya. Vanchuliak ; O. P. Minzer ; Yu. O. Ushenko ; O. V. Dubolazov ; V. O. Savich System of scale-selective tomography of myocardium birefringence Proc. SPIE 9599, Applications of Digital Image Processing XXXVIII, 95991Z (September 22, 2015); doi:10.1117/12.2187442http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2444259 
  134. V. P. Prysyazhnyuk ; Yu. O. Ushenko ; O. V. Dubolazov ; A. G. Ushenko ; V. O. Savich ; A. O. Karachevtsev  Autofluorescent polarimetry of bile films in the liver pathology differentiation Proc. SPIE 9599, Applications of Digital Image Processing XXXVIII, 959921 (September 22, 2015); doi:10.1117/12.2187446 http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2444261
  135. O. G. Ushenko ; L. D. Koval ; O. V. Dubolazov ; Yu. O. Ushenko ; V. O. Savich; M. I. Sidor ; Yu. F. Marchuk Multifunctional polarization tomography of optical anisotropy biological layers  in diagnosis of endometriosis Proc. SPIE 9599, Applications of Digital Image Processing XXXVIII, 959924 (September 22, 2015); doi:10.1117/12.2187796 http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2444264
  136. C. Yu. Zenkova, , I. V. Soltys, , P. A. Ryabiy New Opportunities For Biomedicine 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering Volume 55 of the series IFMBE Proceedings pp 254-258, 2015 http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-287-736-9_62
  137. M.M. Slyotov, O.S. Gavaleshko, O.M. Slyotov Luminescence of undoped α-ZnSe heterolayers // Proc. of SPIE. – 2015. – Vol. 9809. – PP.98090Z-1–98090Z-5 http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2474472
  138. Mykhaylo P. Gorsky; Peter P. Maksimyak and Andrew P. Maksimyak, “Correlation-optical method for cement particle size definition “, Proc. SPIE 9216, Optics and Photonics for Information Processing VIII, 92161E (September 19, 2014); doi:10.1117/12.2061666; http://dx.doi.org/10.1117/12.2061666
  139. V.O. Ushenko, V.P. Prysyazhnyuk, O.V. Dubolazov, A.O. Karachevtsev, A.V. Motrich, O.V. Sobko, O.I. Olar, Mueller-matrix processing of biological tissues polarization images and reconstruction of parameters phase and amplitude anisotropy, Proc. SPIE “Optics and Photonics for Information Processing VIII”. – 2014. – Vol. 9216. – P. 92161B-1 -92161B-7 http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1909965&resultClick=1
  140. N. I. Zabolotna ; S. V. Pavlov ; A. G. Ushenko ; A. O. Karachevtsev ; V. O. Savich ; O. V. Sobko ; O. V. Olar  System of the phase tomography of optically anisotropic polycrystalline films of biological fluids Proc. SPIE “Biosensing and Nanomedicine VII”. – 2014. – Vol. 9166. – P. 916616-1 – 916616-7. http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1901287
  141. Yuriy A Ushenko, Alexander V Dubolazov, Artem O Karachevtsev, Mikhail Yu Sakhnovskiy, Liliya I Bizer, Olena B Bodnar  Multidimensional Mueller Matrices Microscopy of Biological Crystal Networks Structure Proc. SPIE “Fringe 2013, Springer Berlin Heidelberg”. – 2014. – P. 855-858 http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-36359-7_157
  142. Yu. A. Ushenko ; A. V. Dubolazov ; V. S. Prysyazhnyuk ; Y. F. Marchuk ; N. V. Pashkovskaya ; A. V. Motrich ; O. Y. Novakovskaya  Polarization-correlation analysis of maps of optical anisotropy biological layers  Proc. SPIE “Biosensing and Nanomedicine VII”. – 2014. – Vol. 9166. – P. 91661A-1 – 91661A-8. http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1901291
  143. O. G. Ushenko ; M. I. Sidor ; M. Garazdiuk ; M. V. Gritsiuk ; O. V. Sobko Azimuthally stable laser polarimetry of polycrystalline films of human biological fluids  Proc. SPIE “Optics and Photonics for Information Processing VIII”. – 2014. – Vol. 9216. – P. 92161C-1 – 92161C-10 http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1909966
  144. NI Zabolotna, SV Pavlov, A.G. Ushenko, OV Shobko, OV Savich Multivariate system of polarization tomography of biological crystals birefringence networks Proc. SPIE “Biosensing and Nanomedicine VII”. – 2014. – Vol. 9166. – P. 916615-1 – 916615-7 http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1901286
  145. T. M. Boichuk ; V. T. Bachinskiy ; O. Ya. Vanchuliak ; O. P. Minzer ; M. Garazdiuk ; A. V. Motrich Statistical and fractal analysis of autofluorescent myocardium images in posthumous diagnostics of acute coronary insufficiency Proc. SPIE “Biosensing and Nanomedicine VII”. – 2014. – Vol. 9166. – P. 916619-1 – 916619-8. http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1901290

База патентів: base.uipv.org

2021

 

Спосіб градації вмісту білка в сечі за 3D диференціальним Мюллер-матричним картографуванням : пат. 148220 Україна. № 2020 06770 ; заявл. 21.10.2020; опубл. 21.07.2021, Бюл. №29

 

Спосіб диференціальної дифузної Мюллер-матричної діагностики причини настання смерті : пат. 146956 України, № 2020 06768, заявл. 21.10.2020; опубл. 01.04.2021, Бюл. № 13

 

Спосіб визначення давності настання смерті за 3D-картографуванням фази комплексних елементів матриці Джонса полікристалічних плівок ліквору  : пат. 146958 Україна. №2020 06776, заявл. 21.10.2020; опубл. 01.04.2021, Бюл.№ 13

 

Спосіб поляризаційного 2D-картографування фази елементів матриці Джонса полікристалічних плівок синовіальної рідини : пат. 146959 Україна. № 2020 06777, заявл. 21.10.2020; опубл. 01.04.2021, Бюл.№ 13

 

Спосіб диференціальної дифузної Мюллер-матричної діагностики причин настання смерті : пат. 146957 Україна. № 2020 06771, заявл. 21.10.2020; опубл. 01.04.2021, Бюл. № 13

 

Спосіб вектор-параметричної диференційної діагностики та визначення давності утворення крововиливів травматичного генезу, інфаркту мозку, ішемічного і геморагічного генезу : пат. 145840 Україна. №2020 04541, заявл. 20.07.2020; опубл. 07.01.2021, Бюл.№ 1

 

Спосіб Мюллер-матричиої томографії 3D розподілів двопроменезаломлення гістологічних зрізів тканини мозку : пат. 145841 Україна. № 2020 04541; заявл. 20.07.2020; опубл. 07.01.2021, Бюл.№ 1

 

Спосіб діагностики патологічних станів нирок за допомогою лазерної поляриметрії : пат. 145874 Україна. № 2020 04779; заявл. 27.07.2020 ; опубл. 07.01.2021, Бюл.№ 1

 

Спосіб дифузного Мюллер-матричного поляризаційного картографування оптичної анізотропії гістологічних зрізів тканини мозку : пат. 146892 Україна. №2020 05992; заявл. 21.09.2020; опубл. 01.04.2021, бюл. № 13

 

Cпосіб визначення змін Мюллер-матричних поляризаційних розподілів оптичної анізотропії гістологічних зрізів тканини мозку: пат. 147365 Україна. № 2020 05996; заявл. 21.09.2020; опубл. 06.05.2021, Бюл.№ 18

 

Спосіб оцінки ступеня кристалізації полікристалічних плівок жовчі за диференціальним Мюллер-матричним картографуванням : пат. 147382 Україна. № 2020 05996; заявл. 21.09.2020; опубл. 06.05.2021, Бюл.№ 18

 

Спосіб оцінювання ступеня кристалізації та оптико-анізотропної структури за 3D картографуванням модуля елементів матриці Джонса полікристалічних плівок крові : пат. 147803 Україна. № 2020 05996; заявл. 21.09.2020; опубл. 17.06.2021, Бюл.№ 24

 

Спосіб градації вмісту білка в сечі за 3D Джонс-матричною томографією полікристалічних плівок сечі : пат. 148217 Україна. № 2020 06766; заявл. 21.10.2020; опубл. 22.07.2021; Бюл.№ 29

 

Спосіб поляризаційного 2D-картографування модуля елементів матриці Джонса полікристалічних плівок плазми крові : пат. 148218 Україна. № 2020 06767; заявл. 21.10.2020; опубл. 22.07.2021;  Бюл.№ 29

 

Спосіб дифузного Мюллер-матричного картографування для диференціації патологій біологічних тканин : пат. 148219 Україна. № 2020 06769; заявл. 21.10.2020; опубл. 22.07.2021, Бюл.№ 29

 

Спосіб мікролегування кадмію телуриду та твердих розчинів на його основі : пат. 146894 Україна. № 2020 05997; заявл. 21.09.2020; публ. 01.04.2021; Бюл.№ 13

 

Спосіб оцінки процесу кристалізації полікристалічних плівок крові за диференціальним Мюллер-матричним картографуванням : пат. 147383 Україна. № 202006763 ; заявл. 21.10.2020 ; опубл.  05.05.2021, Бюл. № 18

 

Спосіб 2D-Джонс-матричного картографування полікристалічних плівок жовчі : пат. 147804 Україна. № 2020 06772; заявл. 21.10.2020; опубл. 17.06.2021, Бюл.№ 24

2020

 

Спосіб поляризаційної томографії гістологічних зрізів біопсії доброякісних (аденома) і злоякісних (карцинома) пухлин простати Трифонюк Лілія Юріївна; Ушенко Олександр Григорович, u202004521, 25.11.2020, бюл. № 22

 

Спосіб поляризаційно-кореляційного картографування оптичної анізотропії гістологічних зрізів тканини мозку, Гараздюк Марта Славівна; Бачинський Віктор Теодосович; Ванчуляк Олег Ярославович; Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Томка Юрій Ярославович; Мотрич Артем Володимирович, u202004520, 25.11.2020, бюл. № 22

 

Спосіб 3D-Мюллер-матричної диференційної діагностики та визначення давності утворення крововиливів травматичного генезу, інфаркту мозку, ішемічного і геморагічного генезу, Гараздюк Марта Славівна; Бачинський Віктор Теодосович; Ванчуляк Олег Ярославович; Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Томка Юрій Ярославович; Мотрич Артем Володимирович u202004519, 25.11.2020, бюл. № 22

 

Спосіб азимутально-інваріантного визначення давності настання смерті за Мюллер-матричним картографуванням шарів скловидного тіла трупа людини Саркісова Юлія Володимирівна; Бачинський Віктор Теодосович; Ванчуляк Олег Ярославович; Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Томка Юрій Ярославович, u202001844, 10.08.2020, бюл. № 15 

 

Спосіб азимутально-інваріантного визначення давності настання смерті за Мюллер-матричною реконструкцією двопроменезаломлення шарів скловидного тіла трупа людини  Саркісова Юлія Володимирівна; Бачинський Віктор Теодосович; Ванчуляк Олег Ярославович; Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Томка Юрій Ярославович, u202001841,  10.08.2020, бюл. № 15

 

Спосіб визначення давності настання смерті методом спектрально-селективної лазерної флуоресцентної мікроскопії шарів скловидного тіла, Саркісова Юлія Володимирівна; Бачинський Віктор Теодосович; Ванчуляк Олег Ярославович; Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Томка Юрій Ярославович,  u202001818,  10.08.2020, бюл. № 15,

 

Спосіб визначення давності настання смерті методом стокс-поляриметричного картографування шарів скловидного тіла, Саркісова Юлія Володимирівна; Бачинський Віктор Теодосович; Ванчуляк Олег Ярославович; Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Томка Юрій Ярославович,  u202001652, 10.08.2020, бюл. № 15

 

Спосіб диференційної діагностики асептичної і септичної нестабільності компонентів ендопротеза штучного кульшового суглоба за Мюллер-матричним картографуванням полікристалічних плівок біологічної рідини Васильчишин Ярослав Миколайович; Васюк Володимир Леонідович; Процюк Віктор Васильович; Ушенко Олександр Григорович;Ушенко Юрій Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Васюк Сергій Володимирович  u201909797,  27.04.2020, бюл. № 8

 

Спосіб диференційної діагностики асептичної та септичної нестабільності компонентів ендопротеза штучного кульшового суглоба за поляризаційним картографуванням мікроскопічного зображення полікристалічної плівки біологічної рідини, Васильчишин Ярослав Миколайович; Васюк Володимир Леонідович; Процюк Віктор Васильович; Ушенко Олександр Григорович;Ушенко Юрій Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Васюк Сергій Володимирович,  u201909796,  27.04.2020, бюл. № 8

 

Спосіб диференційної діагностики асептичної і септичної нестабільності компонентів ендопротеза штучного кульшового суглоба за координатним картографуванням автофлуоресцентного зображення полікристалічної плівки біологічної рідини Васюк Володимир Леонідович; Васильчишин Ярослав Миколайович; Процюк Віктор Васильович; Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Васюк Сергій Володимирович,  u201909795,  27.04.2020, бюл. № 8

 

Спосіб диференційної діагностики асептичної і септичної нестабільності компонентів ендопротеза штучного кульшового суглоба за “двохвильовим” азимутально-інваріантним Мюллер-матричним картографуванням, Васюк Володимир Леонідович; Васильчишин Ярослав Миколайович; Процюк Віктор Васильович; Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Васюк Сергій Володимирович u201909794,  27.04.2020, бюл. № 8

2019

 

СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ГЕТЕРОШАРІВ СУЛЬФІДУ КАДМІЮ КУБІЧНОЇ МОДИФІКАЦІЇ Махній Віктор Петрович; Мельник Володимир Васильович; Сльотов Михайло Михайлович, u201810868, 10.05.2019, бюл. № 9

 

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ГЕТЕРОШАРІВ ZnSe ГЕКСАГОНАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ Сльотов Михайло Михайлович; Сльотов Олексій Михайлович,  u201810134 , 10.05.2019, бюл. № 9

 

Спосіб визначення давності настання смерті в першу добу за допомогою аналізу поляризаційних мап еліптичності двопроменезаломлюючих сполук полікристалічних плівок спинномозкової рідини трупа людини, Гараздюк Марта Славівна; Бачинський Віктор Теодосович; Гараздюк Олександр Іванович; Ушенко Олександр Григорович,  u201812862 , 10.06.2019, бюл. № 11,

 

Спосіб азимутально-інваріантної Мюллер-матричної диференціації лінійного та циркулярного двопроменезаломлення біологічних шарів, Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Григоришин Петро Михайлович; Сахновський Михайло Юрійович; Мотрич Артем Володимирович, u201811639, 10.05.2019, бюл. № 9

 

Спосіб 3D цифрової голографічної діагностики альбумінурії Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Григоришин Петро Михайлович; Сахновський Михайло Юрійович; Мотрич Артем Володимирович, u201811638, 10.05.2019, бюл. № 9,

 

Спосіб поляризаційно-фазового відтворення розподілів двопроменезаломлення біологічних шарів Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Григоришин Петро Михайлович; Сахновський Михайло Юрійович; Мотрич Артем Володимирович u201811596, 10.05.2019, бюл. № 9

 

Спосіб азимутально-інваріантної стокс-поляриметрії мікроскопічних зображень біологічних шарів, Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Григоришин Петро Михайлович; Сахновський Михайло Юрійович; Мотрич Артем Володимирович,  u201811594 , 10.05.2019, бюл. № 9,

 

Спосіб кореляційної стокс-поляриметрії мікроскопічних зображень біологічних шарів, Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Григоришин Петро Михайлович; Сахновський Михайло Юрійович; Мотрич Артем Володимирович u201811592, 10.05.2019, бюл. № 9

 

Спосіб 3D Мюллер-матричної діагностики і диференціації жовчнокам’яної хвороби на фоні некаменевого холециститу і цукрового діабету II тип, Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Григоришин Петро Михайлович; Сахновський Михайло Юрійович; Мотрич Артем Володимирович u201811579, 10.05.2019, бюл. № 9

 

Спосіб 3D мюллер-матричної диференціації лінійного та циркулярного двопроменезаломлення біологічних шарів Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Григоришин Петро Михайлович; Сахновський Михайло Юрійович, Мотрич Артем Володимирович,  u201811577, 10.05.2019

 

Спосіб 3D цифрового голографічного відтворення розподілів двопроменезаломлення біологічних шарів Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Григоришин Петро Михайлович; Сахновський Михайло Юрійович; Мотрич Артем Володимирович, u201811575, 10.05.2019, бюл. № 9

 

Спосіб диференційної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічного гепатиту невірусного походження за Стокс-корелометричним картографуванням лазерних мікроскопічних зображень полікристалічних плівок плазми крові Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Григоришин Петро Михайлович; Сахновський Михайло Юрійович; Мотрич Артем Володимирович, u201811363, 10.05.2019, бюл. № 9

 

Спосіб поляризаційно-сингулярної диференціації причини настання смерті та визначення ступеня крововтрати дифузних шарів біологічних тканин, Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Сідор Максим Іванович; Григоришин Петро Михайлович; Сахновський Михайло ЮрійовичСолтис Ірина Василівна; Бачинський Віктор Теодосович; Сивокоровська Анастасія-Віра Степанівна; Підкамінь Леонід Йосипович, u201811572, 10.05.2019, бюл. № 9

 

Спосіб поляризаційно-кореляційного картографування оптичної анізотропії полікристалічних плівок плазми крові у диференційній діагностиці неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічного гепатиту шляхом оцінки біохімічних змін, Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Сідор Максим Іванович; Григоришин Петро Михайлович; Сахновський Михайло ЮрійовичСолтис Ірина Василівна; Бачинський Віктор Теодосович; Сивокоровська Анастасія-Віра Степанівна; Підкамінь Леонід Йосипович, u201811570, 10.05.2019, бюл. № 9

 

Спосіб масштабно-селективного поляризаційно-кореляційного картографування оптичної анізотропії полікристалічних плівок плазми крові, Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Сідор Максим Іванович; Григоришин Петро Михайлович; Сахновський Михайло ЮрійовичСолтис Ірина Василівна; Бачинський Віктор Теодосович; Сивокоровська Анастасія-Віра Степанівна; Підкамінь Леонід Йосипович, u201811339 , 10.05.2019, бюл. № 9

 

Спосіб фур’є поляриметричної диференціації причини настання смерті та визначення ступеня крововтрати дифузних шарів біологічних тканин, Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Сідор Максим Іванович; Григоришин Петро Михайлович; Сахновський Михайло Юрійович; Солтис Ірина Василівна; Бачинський Віктор Теодосович; Сивокоровська Анастасія-Віра Степанівна; Підкамінь Леонід Йосипович, u201811335, 10.05.2019, бюл. № 9

 

Спосіб вейвлет-аналізу поляризаційних сингулярностей у диференціації причини настання смерті та визначенні ступеня крововтрати дифузних шарів біологічних тканин, Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Сідор Максим Іванович; Григоришин Петро Михайлович; Сахновський Михайло ЮрійовичСолтис Ірина Василівна; Бачинський Віктор Теодосович; Сивокоровська Анастасія-Віра Степанівна; Підкамінь Леонід Йосипович, u201811257, 10.05.2019, бюл. № 9

 

Спосіб поляризаційно-кореляційної диференціації причини настання смерті та визначення ступеня крововтрати дифузних шарів біологічних тканин, Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Сідор Максим Іванович; Григоришин Петро Михайлович; Сахновський Михайло ЮрійовичСолтис Ірина Василівна; Бачинський Віктор Теодосович; Сивокоровська Анастасія-Віра Степанівна; Підкамінь Леонід Йосипович,  u201811254, 10.05.2019, бюл. № 9

2018

 

Спосіб просторово-частотної фільтрації Мюллер-матричних зображень полікристалічних плівок біологічних рідин, Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Сідор Максим Іванович; Григоришин Петро Михайлович; Сахновський Михайло Юрійович  u201802551 , 14.03.2018

 

Спосіб азимутально-інваріантного поляризаційного картографування полікристалічних плівок біологічних рідин, Ушенко Олександр Григорович; Павлюкович Наталія Дмитрівна; Павлюкович Олександр Васильович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Сідор Максим Іванович; Кваснюк Дмитро Іванович; Григоришин Петро Михайлович; Сахновський Михайло Юрійович u201802555 , 14.03.2018

 

Спосіб вейвлет аналізу мікроскопічних зображень препаратів біологічних рідин, Ушенко Олександр Григорович; Павлюкович Наталія Дмитрівна; Павлюкович Олександр Васильович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Сідор Максим Іванович; Кваснюк Дмитро Іванович; Григоришин Петро Михайлович; Сахновський Михайло Юрійович, u201802557 , 14.03.2018

 

Спосіб поляризаційно-кореляційного аналізу мікроскопічних зображень препаратів біологічних рідин, Ушенко Олександр Григорович; Павлюкович Наталія Дмитрівна; Павлюкович Олександр Васильович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Сідор Максим Іванович; Кваснюк Дмитро Іванович; Григоришин Петро Михайлович; Сахновський Михайло Юрійович, u201802559, 14.03.2018

 

Спосіб поляризаційно-фазової томографії полікристалічних плівок біологічних рідин, Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Сідор Максим Іванович; Григоришин Петро Михайлович; Сахновський Михайло Юрійович u201802560, 14.03.2018,

 

СПОСІБ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ОПТИЧНОЇ АНІЗОТРОПІЇ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВОК БІОЛОГІЧНИХ РІДИН Ушенко Олександр Григорович (UA ); Ушенко Юрій Олександрович (UA ); Ушенко Володимир Олександрович (UA ); Дуболазов Олександр Володимирович (UA ); Сідор Максим Іванович (UA ); Григоришин Петро Михайлович (UA ); Сахновський Михайло Юрійович (UA ) 128215, 14.03.2018

2017

 

Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою Фур’є аналізу поляризаційних мап азимута оптично активних сполук полікристалічних плівок ліквору трупа людини, Бачинський Віктор Теодосович; Гараздюк Марта Славівна; Гараздюк Олександр Іванович; Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Житарюк Віктор Григорович; Новаковська Ольга Юріївна 116076, 10.05.2017

 

Спосіб поляризаційно-фазової диференціальної авто флуоресцентної діагностики діабету, Бойчук Тарас Миколайович; Ушенко Олександр Григорович; Грицюк Мар’яна Іванівна, 116075, 10.05.2017

 

Спосіб поляризаційної диференціальної авто флуоресцентної діагностики діабету  Бойчук Тарас Миколайович; Ушенко Олександр Григорович; Грицюк Мар’яна Іванівна, 116074, 10.05.2017

 

Спосіб азимутально-інваріантного визначення давності настання смерті за поляризаційним картографуванням лазерно-індукованої флуоресценції полікристалічних плівок ліквору, Бачинський Віктор Теодосович; Гараздюк Марта Славівна; Ванчуляк Олег Ярославович; Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Придій Олександр Георгійович, 116073, 10.05.2017

 

Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою аналізу Фур’є мап комплексного ступеня взаємної поляризації полікристалічної плівки ліквору, Бачинський Віктор Теодосович; Гараздюк Марта Славівна; Ванчуляк Олег Ярославович; Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Кушнерик Людмила Ярославівна, 116072, 10.05.2017

 

Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою картографування лазерно-індукованих флуоресцентних зображень полікристалічної плівки ліквору, Бачинський Віктор Теодосович; Гараздюк Марта Славівна; Ванчуляк Олег Ярославович; Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Кушнерик Людмила Ярославівна; Прідій Олександр Георгійович, 116071, 10.05.2017

 

Спосіб азимутально-інваріантного визначення давності настання смерті за поляризаційним картографуванням полікристалічних плівок ліквору, Бачинський Віктор Теодосович; Гараздюк Марта Славівна; Гараздюк Іван Васильович; Ванчуляк Олег Ярославович; Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Ушенко Володимир Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Сідор Максим Іванович; Лакуста Іван Іванович, 116070, 10.05.2017

 

Спосіб поляризаційної діагностики ступеня кристалізації полікристалічних плівок плазми крові у діагностиці та диференціації неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічного гепатиту, Присяжнюк Василь Петрович; Ушенко Олександр Григорович; Дуболазов Олександр Володимирович; Сахновський Михайло Юрійович, 115664, 25.04.2017

 

Спосіб диференційної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічного гепатиту за спектрально-селективним поляризаційним картографуванням лазерної автофлуоресценції, Присяжнюк Василь Петрович; Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Володимир Олександрович; Ушенко Юрій Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Сахновський Михайло Юрійович 115663, 25.04.2017

 

СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ПЛІВОК ПЛАЗМИ КРОВІ У ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ ТА ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ, 115662, 25.04.2017 Присяжнюк Василь Петрович; Ушенко Олександр Григорович; Ушенко Юрій Олександрович; Дуболазов Олександр Володимирович; Сахновський Михайло Юрійович

 

Спосіб диференційної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічного гепатиту, Присяжнюк Василь Петрович; Ушенко Олександр Григорович; Дуболазов Олександр Володимирович; Сахновський Михайло Юрійович, 115660, 25.04.2017

 

Спосіб створення поверхневої наноструктури на підкладинках Cd1-xMnxTe (0,04≤x≤0,45) Махній Віктор Петрович; Сльотов Олексій Михайлович, 119883,  10.10.2017

 

Спосіб створення поверхневої наноструктури на підкладинках Cd1-xMnxTe (0,04≤x≤0,45) Махній Віктор Петрович; Сльотов Олексій Михайлович, 119883,  10.10.2017

2016

 

Спосіб діагностики станів тканини простати за допомогою аналізу лазерних мюллер-матричних зображень, Григоришин Петро Михайлович, Ушенко Олександр Григорович, Новаковська Ольга Юріївна, Бойчук Тарас Миколайович 109152, 10.08.2016

http://uapatents.com/5-109152-sposib-diagnostiki-staniv-tkanini-prostati-za-dopomogoyu-analizu-lazernikh-myuller-matrichnikh-zobrazhen.html

 

Спосіб діагностики станів дерми шкіри за допомогою аналізу мюллер-матричних зображень, Бойчук Тарас Миколайович, Григоришин Петро Михайлович, Ушенко Олександр Григорович, Новаковська Ольга Юріївна, 109839, 12.09.2016

http://uapatents.com/5-109839-sposib-diagnostiki-staniv-dermi-shkiri-za-dopomogoyu-analizu-myuller-matrichnikh-zobrazhen.html

 

Спосіб лазерної поляриметричної діагностики капілярної крові матері, Кривецький Віктор Васильович, Дуболазов Олександр Володимирович, Ушенко Олександр Григорович, Антонюк Ольга Петрівна, 111573,  10.11.2016,

http://uapatents.com/6-111573-sposib-lazerno-polyarimetrichno-diagnostiki-kapilyarno-krovi-materi.html

 

В.П. Махній, В.М. Склярчук. Спосіб визначення ширини забороненої зони напівпровідникових матеріалів. Патент України на корисну модель UA 108133, ст. від 11.07.2016.

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225045&
chapter=biblio&sid=b5eb90bb221de452c5c4c97bbed6a1f9

 

В.П. Махній, М.М. Сльотов, О.М. Сльотов. Спосіб виготовлення шарів CdTe гексагональної модифікації. Патент України на корисну модель UA 108145, ст. від 11.07.2016.

http://uapatents.com/4-108145-sposib-vigotovlennya-geteroshariv-cdte-geksagonalno-modifikaci.html

 

В.П. Махній, І.І. Герман, Г.І. Бодюл. Спосіб отримання шарів з дірковою провідністю. Патент України на корисну модель UA 107086, ст. від 25.05.2016.

 http://uapatents.com/4-107086-sposib-otrimannya-shariv-cdte-z-dirkovoyu-providnistyu.html

 

Патент 108977 Україна МПК С30В 11/00. Спосіб виготовлення детектора іонізуючого випромінювання/ П.М. Фочук, В.М. Склярчук; заявник і патентовласник Чернівецький національний університет. – № u2016 00351; под. заявки 16.01.2016; опубл. 10.08.2016, Бюл.№15.

http://uapatents.com/7-108977-sposib-vigotovlennya-detektora-ionizuyuchogo-viprominyuvannya.html

 

Патент 108960 Україна МПК C01G 15/00. Спосіб отримання поруватих шарів арсеніду галію / В.П.Махній, В.М. Склярчук П.М. Фочук,; заявник і патентовласник Чернівецький національний університет. – № u2016 00022; под. заявки 04.01.2016; опубл. 10.08.2016, Бюл.№15.

http://uapatents.com/4-108960-sposib-otrimannya-poruvatikh-shariv-arsenidu-galiyu.html

2015

 

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ ЗА РОЗМІРАМИ ЧАСТИНОК ЦЕМЕНТУ, Горський Михайло Петрович,  Максимяк Андрій Петрович, Максимяк Петро Петрович, 98015, 10.04.2015

 

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ТУЖАВІННЯ ЗРАЗКА ЦЕМЕНТНОГО ТІСТА,  Горський Михайло Петрович,  Максимяк Андрій Петрович, Максимяк Петро Петрович,  99195,  25.05.2015, 

 

Спосіб отримання напівізолюючих кристалів cd1-xmnxte, Махній Віктор Петрович, Склярчук Валерій Михайлович, Ульяницький Констянтин Сергійович, 95790, 12.01.2015,

2014

 

Спосіб оцінки структури мережі колагенових фібрил дерми шкіри, Ушенко Олександр Григорович, Бойчук Тарас Миколайович, Григоришин Петро Михайлович, Новаковська Ольга Юріївна, 86730, 10.01.2014

 

Спосіб оцінки структури мережі міозинових фібрил м’язової тканини, Ушенко Олександр Григорович, Новаковська Ольга Юріївна, Григоришин Петро Михайлович, Бойчук Тарас Миколайович, 86731, 10.01.2014,

 

Спосіб визначення настання смерті внаслідок гострої коронарної недостатності за допомогою масштабно-селективного аналізу фур’є фазових мап зображень міокарда, Дуболазов Олександр Володимирович, Карачевцев Артем Олегович, Ванчуляк Олег Ярославович, Ушенко Юрій Олександрович, Савіч Валентина Олександрівна, Ушенко Олександр Григорович, 88762, 25.03.2014,

http://uapatents.com/6-88762-sposib-viznachennya-nastannya-smerti-vnaslidok-gostro-koronarno-nedostatnosti-za-dopomogoyu-masshtabno-selektivnogo-analizu-fureh-fazovikh-map-zobrazhen-miokarda.html

 

Спосіб поляризаційно-кореляційної діагностики доліхосигми, Дуболазов Олександр Володимирович, Боднар Ганна Борисівна, Карачевцев Артем Олегович, Ушенко Юрій Олександрович, Ушенко Олександр Григорович, Савіч Валентина Олександрівна 88763, 25.03.2014

http://uapatents.com/6-88763-sposib-polyarizacijjno-korelyacijjno-diagnostiki-dolikhosigmi.html

 

Спосіб визначення настання смерті внаслідок гострої коронарної недостатності за допомогою вейвлет-аналізу просторово-частотно відфільтрованих мап азимутів зображень міокарда, Карачевцев Артем Олегович, Дуболазов Олександр Володимирович, Савіч Валентина Олександрівна, Ушенко Юрій Олександрович, Ушенко Олександр Григорович, Ванчуляк Олег Ярославович, 89673, 25.04.2014

http://uapatents.com/5-89673-sposib-viznachennya-nastannya-smerti-vnaslidok-gostro-koronarno-nedostatnosti-za-dopomogoyu-vejjvlet-analizu-prostorovo-chastotno-vidfiltrovanikh-map-azimutiv-zobrazhen-miokarda.html

 

Спосіб ранньої діагностики ендометріозу за джонс-матричним картографуванням гістологічних зрізів людини, Карачевцев Артем Олегович, Чоп’як Валентина Володимирівна, Савіч Валентина Олександрівна, Коваль Галина Данилівна, Ушенко Олександр Григорович, Дуболазов Олександр Володимирович, Юзько Олександр Михайлович, Ушенко Юрій Олександрович, 89674, 25.04.2014

http://uapatents.com/5-89674-sposib-ranno-diagnostiki-endometriozu-za-dzhons-matrichnim-kartografuvannyam-gistologichnikh-zriziv-lyudini.html

 

Спосіб визначення настання смерті внаслідок гострої коронарної недостатності за допомогою масштабно селективного аналізу фур’є мап еліптичності зображень міокарда, Ушенко Юрій Олександрович, Дуболазов Олександр Володимирович, Савіч Валентина Олександрівна, Ванчуляк Олег Ярославович, Ушенко Олександр Григорович, Карачевцев Артем Олегович, 89675, 25.04.2014

http://uapatents.com/6-89675-sposib-viznachennya-nastannya-smerti-vnaslidok-gostro-koronarno-nedostatnosti-za-dopomogoyu-masshtabno-selektivnogo-analizu-fureh-map-eliptichnosti-zobrazhen-miokarda.html

 

Спосіб деполяризаційної діагностики доліхосигми, Карачевцев Артем Олегович, Боднар Ганна Борисівна, Ушенко Юрій Олександрович, Дуболазов Олександр Володимирович, Савіч Валентина Олександрівна, Ушенко Олександр Григорович, 89676, 25.04.2014

http://uapatents.com/5-89676-sposib-depolyarizacijjno-diagnostiki-dolikhosigmi.htm

 

Спосіб фазової ранньої діагностики ендометріозу, Карачевцев Артем Олегович, Ушенко Олександр Григорович, Савіч Валентина Олександрівна, Юзько Олександр Михайлович, Чоп’як Валентина Володимирівна, Коваль Галина Данилівна, Ушенко Юрій Олександрович, Дуболазов Олександр Володимирович, 91657, 10.07.2014,

http://uapatents.com/5-91657-sposib-fazovo-ranno-diagnostiki-endometriozu.html

 

Спосіб діагностики морфофункціональних змін еритроцитів за умов поєднаного перебігу ішемічної хвороби серця та анемії за поляризаційним картографуванням еритроцитарної суспензії, 91660, 10.07.2014,

http://uapatents.com/6-91660-sposib-diagnostiki-morfofunkcionalnikh-zmin-eritrocitiv-za-umov-poehdnanogo-perebigu-ishemichno-khvorobi-sercya-ta-anemi-za-polyarizacijjnim-kartografuvannyam-eritrocitarno-suspenz.html

 

Спосіб поляризаційної діагностики ступеня кристалізації тканин очної ямки плода,  Собко Олег Володимирович, Олійник Ігор Юрійович, Ушенко Олександр Григорович, 94688, 25.11.2014,

http://uapatents.com/6-94688-sposib-polyarizacijjno-diagnostiki-stupenya-kristalizaci-tkanin-ochno-yamki-ploda.html

 

Спосіб поляризаційної діагностики орієнтаційної побудови тканин очної ямки плода, Олійник Ігор Юрійович, Собко Олег Володимирович, Ушенко Олександр Григорович, 94689, 25.11.2014

http://uapatents.com/6-94689-sposib-polyarizacijjno-diagnostiki-oriehntacijjno-pobudovi-tkanin-ochno-yamki-ploda.html

2022

1. O. V. Dubolazov, I. V. Soltys, Horskyi M. P., Matymish M. M., Multilevel digital algorithms for statistical analysis of microscopic images for differentiating temperature changes in polygraphic polymers Технологія і техніка друкарства. 2022, № 1(75), 37-42
DOI: 10.20535/2077-7264.1(75).2022.525201
2. Ushenko O. G., Soltys I. V., Dubolazov O. V., Matymish M. M. Polygraphic laser tomography system and algorithms for computer digital reconstruction of the bulk structure of polymeric materials. Технологія і техніка друкарства. 2022, № 2(76).
3. Kh. Felde, I. Soltys, M. Havryliak, A. Motrych, Yu. Ushenko, V. Dvorzhak, M. Ohirko, V.Tymchuk, V. Semeniuk, applied computer polarization-singular analysis оf polymer packaging materials Технологія і техніка друкарства. 2022. № 4(78) DOI: 10.20535/2077-7264.4(78).2022.274254
4. Матиміш М. Порівняльний аналіз механізмів проведення тестування web-ресурсів. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (12–14 квітня 2022 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 135-136. (Керівник доц. Солтис І.В.) https://drive.google.com/file/d/1tZot6vhv275MItzrt5TZKK9J97f57CIH/view
5. Ремньов А., Патрашкану А. Огляд сучасних програмних продуктів по створенню навчального відео Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (12–14 квітня 2022 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 177-178 (Керівник – проф. О.В. Дуболазов) https://drive.google.com/file/d/1tZot6vhv275MItzrt5TZKK9J97f57CIH/view
6. Олейник І. Використання React Server Components (RSC) в React. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (12–14 квітня 2022 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 157-158 (Керівник – асист. Горський М.П.) https://drive.google.com/file/d/1tZot6vhv275MItzrt5TZKK9J97f57CIH/view
7. Григорьєва В., Дупешко Я. Сучасні тренди веб-розробки. Дизайн-системи Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (12–14 квітня 2022 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.
Федьковича, 2022. – С. 63-64 (Керівник – асист. О.В. Олар) https://drive.google.com/file/d/1tZot6vhv275MItzrt5TZKK9J97f57CIH/view
8. Озимок Д., Квач Р. Спектрофотометричний аналіз компонентного складу плазмі крові та сечі. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (12–14 квітня 2022 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 155-156 (Керівник – проф. Ушенко О.Г.) https://drive.google.com/file/d/1tZot6vhv275MItzrt5TZKK9J97f57CIH/view
9. Глігор Є. Спектрофотометричні властивості плазми венозної крові в УФ-області. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (12–14 квітня 2022 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 49-50 (Керівник – проф. Ушенко О.Г.) https://drive.google.com/file/d/1tZot6vhv275MItzrt5TZKK9J97f57CIH/view

2021

1. O. Dubolazov, O. Ushenko, A. Motrich, M Gavrylyak, I. Soltys, O. Olar, M. Slyotov, and M. Matymish “Polarization phase reconstruction phase anisotropy in diagnostics of the polycrystalline structure of acrylic glass”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121262D (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2617045
2. O. Dubolazov, O. Ushenko, A. Motrich, M. Gavrylyak, I. Soltys, M. Gorsky, O. Vanchulyak, and Ya. Dupeshko “3D Jones matrix layer-by-layer scanning linear and circular birefringence maps of polycrystalline polyethylene films”, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121262C (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2617043
3. Гаврилюк Д. Доповнена реальність як актуальний елемент інтерактивних видань. 21-ша Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Друкарство молоде», (8 квітня 2021 року). Київ.
(Науковий керівник ас. Солтис І.В.)
http://dm-conf.vpi.kpi.ua/2021/schedConf/program
4. Княгніцький В: Розробка веб-галереї з ефектом Lightbox на основі HTML 5 та CSS 3. 21-ша Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Друкарство молоде», (8 квітня 2021 року). Київ.
(Науковий керівник доц. Дуболазов О.В.)
http://dm-conf.vpi.kpi.ua/2021/schedConf/program
5. Кириленко Н. Аналіз можливостей програмних редакторів для створення інтерактивних мультимедійних продуктів. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (20–22 квітня 2021 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – С. 127-128.
(Науковий керівник асист. Солтис І.В.)
https://drive.google.com/file/d/1dCbVdx7r_wQIzjsmxbexd7g7EApMTc8i/view
6. Дуплава О. Використання Bootstrap у Web – дизайні. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (20–22 квітня 2021 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – С. 103-104.
(Науковий керівник асист. Горський М.П.)
https://drive.google.com/file/d/1dCbVdx7r_wQIzjsmxbexd7g7EApMTc8i/view
7. Бесіда В., Романчук П. Оцінювання альбумінурії за 3D-мюллер-матричним картографуванням. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (20–22 квітня 2021 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – С. 23-24.
(Науковий керівник проф. Ушенко О.Г.)
https://drive.google.com/file/d/1dCbVdx7r_wQIzjsmxbexd7g7EApMTc8i/view
8. Боднарюк В., Рябий А. Поляризаційне 2D-картографування модуля елементів матриці Джонса полікристалічних плівок плазми крові. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (20–22 квітня 2021 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – С. 27-28.
(Науковий керівник проф. Ушенко О.Г.)
https://drive.google.com/file/d/1dCbVdx7r_wQIzjsmxbexd7g7EApMTc8i/view
9. Лясковський О. Проблема доступності у веб-розробці. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (20–22 квітня 2021 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – С. 153-154.
(Науковий керівник асист. О.В. Олар)
https://drive.google.com/file/d/1dCbVdx7r_wQIzjsmxbexd7g7EApMTc8i/view
10. Торак О. Розробка веб-додатка з ефектом Lightbox на основі HTML 5 та CSS 3. Проблема доступності у веб-розробці. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (20–22 квітня 2021 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – С. 243-244.
(Науковий керівник доц. О.В. Дуболазов)
https://drive.google.com/file/d/1dCbVdx7r_wQIzjsmxbexd7g7EApMTc8i/view

2020

1. Зозуля О., Снозик А. Розробка веб-галереї з ефектом Lightbox на основі HTML 5 та CSS 3. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (22–23 квітня 2020 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – С. 125-126.
(Науковий керівник доц. Дуболазов О.В.)
https://drive.google.com/file/d/1boRxiAbRcBTrB0wpfj3bXKxhYOyE0CCa/view
2. Крулик І., Мушак А. Азимутально-інваріантна стокс-поляриметрія мікроскопічних зображень біологічних шарів. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (22–23 квітня 2020 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – С. 169-170.
(Науковий керівник асист. Мотрич А.В.)
https://drive.google.com/file/d/1boRxiAbRcBTrB0wpfj3bXKxhYOyE0CCa/view
3. Кудряшов П., Ніколаєв В. Мюллер-матрична диференціація лінійного та циркулярного двопроменезаломлення біологічних шарів. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (22–23 квітня 2020 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – С. 173-174.
(Науковий керівник проф. Ушенко О.Г.)
https://drive.google.com/file/d/1boRxiAbRcBTrB0wpfj3bXKxhYOyE0CCa/view
4. Тищенко А. Інтерактивний електронний підручник як елемент освітнього середовища. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (22–23 квітня 2020 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – С. 299-300.
(Науковий керівник асист. Солтис І.В.)
https://drive.google.com/file/d/1boRxiAbRcBTrB0wpfj3bXKxhYOyE0CCa/view

2019

1. Вдовиченко Т. Альтернативна сировина для паперових видань. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (16–17 квітня 2019 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – С. 31-32.
(Науковий керівник доц. Дуболазов О.В.)
https://drive.google.com/file/d/1gkx62yGUPp7_YpjqM_B-fUMZ8iE3GDc9/view
2. Герасимчук В., Карпюк Ю. Порівняльний аналіз можливостей компіляторів створення інтерактивних видань. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (16–17 квітня 2019 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – С. 57-58.
(Науковий керівник асист. І.В. Солтис)
https://drive.google.com/file/d/1gkx62yGUPp7_YpjqM_B-fUMZ8iE3GDc9/view
3. Гопаца Д. Дослідження параметрів оптоволоконного датчика RGB Keyence з сенсором CZ-K1. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (16–17 квітня 2019 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – С. 69-70.
(Науковий керівник асист. Мотрич А.В.)
https://drive.google.com/file/d/1gkx62yGUPp7_YpjqM_B-fUMZ8iE3GDc9/view
4. Зюбровський І. Огляд нових можливостей bootstrap 4. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (16–17 квітня 2019 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – С. 135-136.
(Науковий керівник асист. Горський М. П.)
https://drive.google.com/file/d/1gkx62yGUPp7_YpjqM_B-fUMZ8iE3GDc9/view
5. Курик І. Parallax-ефекти. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (16–17 квітня 2019 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – С. 179-180.
(Науковий керівник асист. Горський М. П.)
https://drive.google.com/file/d/1gkx62yGUPp7_YpjqM_B-fUMZ8iE3GDc9/view
6. Пасайлюк Л. Двопроменеве модельне зображення змін величини показника двопроменезаломлення для протеїнових кристалів. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (16–17 квітня 2019 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – С. 243-244.
(Науковий керівник асист. Мотрич А.В.)
https://drive.google.com/file/d/1gkx62yGUPp7_YpjqM_B-fUMZ8iE3GDc9/view
7. Повшин Г. Мюллер-матрична діагностика полікристалічної структури біологічних шарів. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (16–17 квітня 2019 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – С. 247-248.
(Науковий керівник проф. Ушенко О.Г.)
https://drive.google.com/file/d/1gkx62yGUPp7_YpjqM_B-fUMZ8iE3GDc9/view
8. Райлян В. Оптичні властивості гетерошарів α-ZnSe. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (16–17 квітня 2019 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – С. 259-260.
(Науковий керівник проф. Сльотов М.М.)
https://drive.google.com/file/d/1gkx62yGUPp7_YpjqM_B-fUMZ8iE3GDc9/view
9. Смоляров А. Розробка електронного мультимедійного навчального посібника “Видавничі процеси”. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (16–17 квітня 2019 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – С. 297-298.
(Науковий керівник доц. Дуболазов О.В.)
https://drive.google.com/file/d/1gkx62yGUPp7_YpjqM_B-fUMZ8iE3GDc9/view
10. Повшин Г. Мюллер-матричне відтворення параметрів оптичної анізотропії частково-деполяризованих полікристалічних плівок крові. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (16–17 квітня 2019 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – С. 311-312.
(Науковий керівник проф. Ушенко О.Г.)
https://drive.google.com/file/d/1gkx62yGUPp7_YpjqM_B-fUMZ8iE3GDc9/view
11. Танасійчук М. Визначення спектрів відбивання світлорозсіюючих зразків методами фотометрії. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (16–17 квітня 2019 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – С. 317-318.
(Науковий керівник асист. Мотрич А.В.)
https://drive.google.com/file/d/1gkx62yGUPp7_YpjqM_B-fUMZ8iE3GDc9/view
12. Хаврик Є. Особливості і різниця між програмно-архітектурними рішеннями MVC, MVP та MVVM. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (16–17 квітня 2019 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – С. 341-342.
(Науковий керівник асист. Горський М. П.)
https://drive.google.com/file/d/1gkx62yGUPp7_YpjqM_B-fUMZ8iE3GDc9/view
13. Шилюк Т. Про можливості оцифрування стародруків: цінність та роль у загальному процесі збереження культурної спадщини. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (16–17 квітня 2019 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – С. 361-362.
(Науковий керівник доц. Дуболазов О.В.)
https://drive.google.com/file/d/1gkx62yGUPp7_YpjqM_B-fUMZ8iE3GDc9/view
14. Шкапатюк О. Методи аналізу оптичних властивостей лазерних зображень поліграфічного паперу. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Інститут фізико-технічних та комп‘ютерних наук (16–17 квітня 2019 року). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – С. 363-364.
(Науковий керівник доц. Дуболазов О.В.)
https://drive.google.com/file/d/1gkx62yGUPp7_YpjqM_B-fUMZ8iE3GDc9/view

2018

1. Бенев’ят О. М., Дудяк А. Р., Литвінчук Г. А., Мостова М. І., Дуболазов О. В., Ушенко О. Г., Мотрич А. В., Солтис І. В., Горський М. П., «XXIV Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей», Розроблення та проектування мультимедійного електронного видання, 12-14 (2018).
2. Бордян В. Г., Одайська В. Н., Тимчук В. С., Фербей І. Р., Дуболазов О. В., Ушенко О. Г., Мотрич А. В., Солтис І. В., Горський М. П., «XXIV Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей», Розроблення мультимедійного комплексу, 14-17 (2018).