Міжнародне співробітництво

академічна мобільність

2022

У 2022 році, незважаючи на широкомасштабну агресію Росії проти нашої незалежної держави, міжнародна діяльність кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи не припинилась. Яскравими її прикладами є наступні етапні моменти:

 1. У рамках Угоди про міжнародну співпрацю між Джейджанським університетом (Китайська народна республіка), який посідає 50 місце у престижному світовому Шанхайському рейтингу, та Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича на базі науково-дослідного інституту м. Тайджоу пройшли довготривале трьохмісячне стажування завідувач кафедри, професор Ушенко О.Г. і професор кафедри Зенкова К.Ю. Результатом стажування стала публікація і підготовка до публікації низки наукових статей у престижних світових журналах – Frontiers in Physics, Journal of Biomedical Optic Express, Journal of Biomedical Optics, а також конференційні доповіді на конгресах м. Ванкувер, Канада і м. Мюнхен, Німеччина.
 2. Продовжено співпрацю з одним з провідних світових наукових видавництв Springer Nature (друга позиція за кількістю видань у наукометричній базі даних Scopus). Науковці кафедри, завідувач кафедри, професор Ушенко О.Г., проф. Дуболазов О.В., доцент Солтис І.В., доцент Горський М.П. у співробітництві з науковцями Буковинського державного медичного університету підготували до публікації три мінімонографії (серія Brief in Physics) у галузі біомедичної оптики та обробки оптичних зображень.
 3. На базі Люблінського технічного університету (Польща) проф. Дуболазов О.В. і доц. Солтис І.В. пройшли стажування у галузі видавничо-поліграфічної справи та методів і засобів обробки графічної і оптичної інформації.
 4. Розроблено та узгоджено план наукової співпраці між кафедрою оптики і видавничо-поліграфічної справи і Варшавською політехнікою (Польща) у галузі розроблення новітніх методів поляризаційної томографії.

2021

Не зважаючи на серйозні труднощі наукового співробітництва, що були пов’язані з пандемією Covid – 19 колектив кафедри прийняв не тільки повноцінну та багатогранну участь міжнародній співпраці, але й розширив її масштаби.

1.  Організовано та проведено 15-ту міжнародну конференцію “Кореляційна оптика”- ІССО – 2021, 13-16 вересня 2021 року, країн-учасниць – 40

Обговорювались питання:

Кореляційна оптика

Сингулярна оптика,

Оптичні кореляційні пристрої на основі дифракційних оптичних елементів, включаючи оптичну та цифрову голографію, оптичні датчики

Оптична кореляційна діагностика, інтерферометрія та мікроскопія шорстких поверхонь і поліграфічних середовищ;

Сучасні матеріали, наноматеріали та пристрої для оптики та оптоелектроніки;

Нові застосування кореляційної оптики в біології та медицині.

 

http://icco.chnu.edu.ua/conference-program/

 

Голова організаційного комітету – доц. Дуболазов О.В., Члени організаційного комітету: проф. Ушенко О.Г., проф. Зенкова К.Ю., доц. Бесага Р.М., доц. Підкамінь Л.Й., асист. Солтис І.В., асист. Мотрич А.В., асист. Олар О.В.

2020

Головним новітнім науковим результатом викладачів кафедри стали основи методики 3D лазерної томографії широкого класу оптично анізотропних фазово-неоднорідних шарів неорганічного, органічного та біологічного походження. На цій основі розроблені новітні принципи контролю процесів 3D друку біологічних препаратів, які знайшли втілення у сумісній співпраці з університетом м.Тайджоу, КНР.

Поглиблена та розширена наукова колаборація з університетом міста Оулу, Фінляндія, Астонським університетом міста Бірмінгем, Великобританія, проведення спільних наукових досліджень з публікацією результатів у монографіях в міжнародних виданнях Springer Briefs in Physics, Springer Nature, Singapore Pte Ltd, LAMBERT Academic Publishing, та рейтингових журналах, що входять до бази Scopus: Lasers in Medical Science, LPL, Journal of Physics D: Applied Physics.

Одержані наукові результати традиційно репрезентовані та обговорені на серії високорейтингових міжнародних конференцій.

Співробітники кафедри приймали участь у сeми міжнародних конференціях, а саме:

– Участь в міжнародній конференції SPIE Optics and Photonics 2019 (Virtual, Online; United States; 24 August 2020-4 September 2020, більше 30 країн учасниць) з доповідями (17 доповідей) в рамках наукових тематик:

Applications of Digital Image Processing XLIII 2020;;

Optics and Photonics for Information Processing XIV 2020; Virtual. Online; United States; 24 August 2020 до 4 September 2020;

Novel Optical Systems, Methods, and Applications XXIII

Nanoengineering: Fabrication, Properties, Optics, Thin Films, and Devices XVII

Hard X-Ray, Gamma-Ray, and Neutron Detector Physics XXII,

https://spie.org/Documents/ConferencesExhibitions/OP19-Final-L.pdf

 

– Участь в міжнародній конференції SPIE ATOM-N 2020, VIRTUAL, LIVE CONFERENCE ON ZOOM PLATFORM 20-23 August 2020  (більше 20 країн учасниць) 8 доповідей за науковими тематиками

Opoelectronics

Microelectronics

Nanotechnologies

 https://www.atom-n.ro/

 

– Участь в міжнародній конференції  4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, ICNBME 2019; Chisinau; Moldova; 18 September 2019 до 21 September 2019 (до 20 країн учасниць)

https://icnbme.sibm.md/index.php/program-at-glance/

-. ІХ Міжнародна науково-технічна конференція “Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи” 2020, Київ, Україна, 16-22 листопада, 2020. (до 10 країн учасниць)

http://rtpsas.rtf.kpi.ua/rtpsas_2020/schedConf

2019

Паралельно до діагностичних методик оцінювання структури об’єктних полів на кафедрі було розроблено комплекс багатофункціональних логічно взаємодоповнюючих алгоритмів томографічного відтворення пошарової структури широкого класу дифузних оптично-анізотропних шарів, включаючи полімерні поліграфічні шари.

Одержані результати стали базисиними для подальшого розширення і поглиблення міжнародної науково-технічної співпраці.

 

 1. Укладена угода про співробітництво з університетом м.Тайджоу, КНР, жовтень 2019. В рамках угоди заплановано створення спільної лабораторії та проведення спільних наукових досліджень в галузі біомедичної оптики, поляризаційного картографування, Мюллер-матричного картографування полімерних и поліграфічних шарів, автофлуоресцентних методів діагностики структури оптично анізотропних біологічних препаратів, лакофарбних матеріалів.
 2. Робочий візит наукової делегації з Республіки Корея до Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного ніверситету імені Юрія Федьковича. Співробітники кафедри також приймали участь у цій зустрічі. До ЧНУ завітали науковці До-Хюнг Кім та Сонджин Парк з Дослідницького інституту електроніки та телекомунікацій (ETRI) м. Дайджон. Під час візиту науковці обох інститутів обговорили умови довготривалої програми спільних наукових фундаментальних досліджень в галузі біомедичної поляризаційної зображувальної оптики, оптичної обробки зображень, кореляційної оптики, розроблені методів діагностики мікро- і наноструктури широкого класу дифузних поверхонь.
 3. Співробітники кафедри приймали участь в організації міжнародної конференції:

The 14th International Conference on Correlation Optics, Chernivtsi, Ukraine, September 16-19, 2019

http://ptcsi.chnu.edu.ua/en/corropt19/organizing-committee

Dr. R. Besaha – Chair
Dr. A. Dubolazov – Chair
Prof. O.Ushenko
Prof. C. Zenkova
Dr. I. Soltys ,
Dr. M. Gorsky ,
Dr. A. Motrich ,
Dr. L. Pidkamin

Країн-учасниць 20.

2018

Продовжувалося започатковане у 2017 році двостороннє науково-технічне співробітництво з європейськими університетами Польщі та Фінляндії у напрямках теоретичного моделювання та експериментальної апробації оптико-фізичних методик діагностики полікристалічних, полімерних шарів, а також розроблення комп’ютерних алгоритмів аналізу масивів топологічної інформації, включаючи текстову.

 

 1. Угода про наукове та навчальне співробітництво між ІФТКН та Люблінським політехнічним університетом (Польща);
 2. Угода про наукове співробітництво з університетом м. Оулу (Фінляндія) – 2 спільні публікації, підготовка до друку монографії;

 

Новітній синтез методик цифрової голографії та традиційної поляриметрії фазово-неоднорідних і полімерних шарів забезпечив прорив у діагностичних підходах до аналізу мікроструктури полімерів, біологічних шарів шляхом одержання 3D мап. Ці дані було апробовано на низці високорейтингових міжнародних конфенціях.

 1. Співробітники кафедри приймали участь у сeми міжнародних конференціях, а саме:

– SPIE   Nanoscience + Engineering, August 2018, San Diego, California, United States

– SPIE   Biosensing and Nanomedicine XI , August 2018, San Diego, California, United States

– VIII InternationalConferenceonOptoelectronicInformation Technologies “Photonics-ODS 2018”, October 2-4,  Вінниця, 2018

– The conference on Infrared Sensors, Devices, and Applications VIII, Optical Engineering + Applications, August 2018, San Diego, California, United States

– The 17th International Conference on Global Research and Education, Inter-Academia 2018 (iA-2018), 24-27 September 2018, Kaunas, Lithuania

– The 25th International Symposium on Room-Temperature Semiconductor Detectors, 2018 IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference (NSS/MIC/RTSD 2018), 2018, 10-17 November 2018, Sydney, Australia

– 8-ма Міжнародна науково-технічна конференція “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” “СЕМСT-8”, Україна, Одеса, 28 травня – 1 червня 2018р

2017

Впровадження попередньо розроблених і широко міжнародно апробованих наукових методик і алгоритмів статистичної, кореляційної та фрактальної обробки текстової інформації, а також діагностики полімерних поліграфічних матеріалів в програми лекційних курсів, лабораторних практикумів та виробничих практик забезпечило фундаментальний базис для міжнародного навчально-науково співробітництва в галузях “Видавництво і поліграфія” (Україна) та “Графіка комп’ютерова та мультимедіа” (Польща).

 1. Угода про наукове та навчальне співробітництво між ІФТКН та Люблінським політехнічним університетом (Польща);

http://ptcsi.chnu.edu.ua/%d1%81%d0%bf%d1%96%d0%b2%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%8f-%d0%b7-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%8e-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%be/

Впровадження комп’ютерних методик обробки фазово-неоднорідних оптично анізотропних полімерних шарів забезпечило платформу для спільної міжнародної міждисциплінарної діяльності в галузі оптичної діагностики широкого спектру об’єктів (включаючи поліграфічні матеріали) наукової діяльності з провідним університетом Фінляндії.

 1. Угода про наукове співробітництво з університетом м. Оулу (Фінляндія) – 2 спільні публікації, підготовка до друку монографії;

 

Розширилася мережа співробітництва із видавничо-поліграфічними стейк-холдерами в рамках Європейського Союзу.

 1. Виконання робіт у рамках Tempus проекті EANET “Мережа випускників підприємців та науковців” (Координатор Ушенко О.Г.), участь у міжнародному Workshop Tempus EANET Project Highlight Event in Tbilisi – 15-16 May, 2017;

Передові розробки поляризаційно-кореляційної діагностики внутрішньої мікроструктури полімерних та дифузних матеріалів були репрезентовані на найпрестижнішому світовому конгресі у США.

 1. Грант на участь у міжнародній конференції Optics and Photonics (Сан-Дієго, США) – Олар О.В.;

Фахових науково-викладацький рівень співробітників кафедри був суттєво підвищений шляхом серії закордонних стажувань.

 1. Наукове стажування доцентів кафедри Дуболазова О.В. та Горського М.П. (Зимова школа з оптики: передові технології оптичних технологій для біомедицини, ICTP, 13-14 лютого, Трієст, Італія.

http://chnu.edu.ua/index.php?page=ua/news/archive&data[5013][news_id]=7168

 1. Наукове стажування доцента Зенкової К.Ю. в Сучавському університеті ім.. Стефана Чалмаре, Сучава, Румунія, листопад 2017.

Подальше удосконалення традиційних методик фотометрії, спектрального аналізу та поляриметрії було досягнуто шляхом їхнього міжнародного репрезентування на багаточисельних мінародних наукових конференціях.

 • співробітники кафедри приймали участь у дев’яти міжнародних конференціях, а саме:

 

 • VIII International Conference for Professionals and Young Scientists LOW TEMPERATURE PHYSICS, May 29 – June 2, 2017, Kharkiv
 • 18-th International Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science SPO 2017, October 26-29, 2017, Kyiv, Ukraine
 • Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători VI / UnASM
 • The Thirteenth International Conference on Correlation Optics, Chernivtsi, Ukraine, September 11-15, 2017
 • XVI Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем, Матеріали, – С. 336. 15-20 травня 2017 р., Івано-Франківськ, Україна
 • The 16th International Conference on Global Research and Education, Inter-Academia 2017 (iA-2017, 25-28 September 2017, Iasi, Romania
 • The 24th International Workshop on Room-Temperature Semiconductor Detectors (RTSD 2017), 2017 IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference (2017 NSS/MIC), (21-28 October 2017, Atlanta, USA).
 • SPIE Nanoscience + Engineering, 2017, San Diego, California, United States, 29 – 31 August 2017.

Досягнутий високий науковий і методичний рівень співробітників кафедри забезпечив успішну організацію та проведення унікальної в Україні міждисциплінарної конференції під егідою SPIE.

 1. Співробітники кафедри приймали участь в організації міжнародної конференції:

The Thirteenth International Conference on Correlation Optics, Chernivtsi, Ukraine, September 11-15, 2017

http://ptcsi.chnu.edu.ua/en/corropt17/organizing-committee

Dr. R. Besaha – Chair
Dr. A. Dubolazov – Chair
Prof. O.Ushenko
Prof. C. Zenkova
Dr. I. Soltys ,
Dr. M. Gorsky ,
Dr. A. Motrich ,
Dr. L. Pidkamin

Країн-учасниць 20.

Інтенсивна науко-технічна та інформаційна діяльність колективу кафедри набула нового розвитку у різноманітних напрямах:

 

 1. Рецензування статей у міжнародному журналі “Applied Optics” (рецензент Ушенко О.Г.)
 2. Виконання робіт у рамках Tempus проекті EANET “Мережа випускників підприємців та науковців” (Координатор Ушенко О.Г.), участь у міжнародному Workshop Tempus EANET – Кишинів, 21-25 червня, 2016.
 3. Угода про наукове співробітництво з університетом м.Оулу (Фінляндія) – 2 спільні публікації, підготовка до друку монографії;
 4. Грант на участь у міжнародній конференції Optics and Photonics (Сан-Дієго, США) – Рябий П.А.;
 5. Грант на участь у міжнародній конференції ROMOPTO (Констанца, Румунія) –Зенкова К.Ю.;

Наукові здобутки вчених-викладачів кафедри в сенсі розвитку кореляційних підходів до аналізу оптично анізотропних і полімерних шарів було представлено на різноманітних наукових форумах:

 1. співробітники кафедри приймали участь у семи міжнародних конференціях, а саме:
 • 17 th International Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science Devoted to 100th Anniversary of The Optical Society, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine October 27-30, 2016
 • Міжнародна науково-технічна конференція “Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об‘єктів” Кременчук, 7–9 листопада 2016 р.,
 • V Міжнародна науково-практична конференція ” Фізико-технологічні проблеми передавання, обробки та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах “. Чернівці, Україна 3-5 листопада 2016
 • 7-ма Міжнародна науково-технічна конференція “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології (СЕМСТ-7)”,Одеса, Україна, 30 травня – 3 червня , 2016
 • IX international conference on topical problems of semiconductor physics, May16-20 2016,Truskavets,
 • 3rd International Conference on Health Technology Management (ICHTM-2016) , October 6-7, 2016 Chisinau, Moldova.
 1. Рецензування статей у міжнародному журналі “Journal of Nanotechnologies” (рецензент Ушенко О.Г)
 2. Координування проекту Tempus EANET “Мережа випускників підприємців” та очолювання всієї видавничо-поліграфічної діяльності (Координатор Ушенко О.Г.)
 3. Прочитано лекцію для студентів доктором І.Меглінським, професором університету м. Оулу (Фінляндія).

 

Удосконалені методи і міждисциплінарні оптичні та поліграфічні системи діагностики структури оптично анізотропних матеріалів було представлено і апробовано на низці наступних міжнародних конференцій;

 1. Cпівробітники кафедри приймали участь у семи міжнародних конференціях, а саме:

– The 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering

Chisinau, Moldova, September 23-26, 2015.

– ROMOPTO 2015, XI International Conference on Optics “Micro- to Nano-Photonics”, Bucharest, Romania, 1-4 September, 2015.

– XII International Conference “Correlation Optics2015”, Chernivtsi, Ukraine, 14-18 September, 2015.

– Optics + Photonics 2015, San Diego, USA – August 26-29, 2015.

– ІІ з’їзд з міжнародною участю “Медична та біологічна інформатика та кібернетика”, Київ, Україна, 12-14 листопада.

– VII International Conference on Optoelectronic Information Technologies “PHOTONICS-ODS 2015”, Ukraine, Vinnytsia, VNTU, 2015.

– XV Міжнародна конференція з Фізики і технології тонких плівок та наносистем, Україна, Івано-Франківськ, 2015.

 

 1. Співробітники кафедри приймали участь в організації міждисциплінарної міжнародної конференції, де було представлено низку наукових публікацій у сфері оптичної діагностики фазово-неоднорідних, оптично анізотропних і поліграфічних матеріалів:

The 12th International Conference on Correlation Optics, Chernivtsi, Ukraine, September 11-15, 2015

http://ptcsi.chnu.edu.ua/en/corropt17/organizing-committee

Dr. R. Besaha – Chair
Dr. A. Dubolazov – Chair
Prof. O.Ushenko
Prof. C. Zenkova
Dr. I. Soltys ,
Dr. M. Gorsky ,
Dr. A. Motrich ,
Dr. L. Pidkamin

Подальшого узагальнення досягли методи статистичної обробки складних фазово-неоднорідних полів, сформованих оптично анізотропними неорганічними та органічними шарами. На цій основі було розроблено низку методів статистичного оцінювання полікристалічної структури фазово-неоднорідних шарів, включаючи поліграфічні шари (полімерні плівки). Такі неруйнівні дистанційні методики було представлено на низці міжнародних наукових форумів:

 1. The 7-th edition of the International Conference “Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and nanotechnologies”, 21-24 August, Constanta, Romania 2014
 2. V International Conference for Young Scientists “Low temperature Physics-2014”: Section “Low temperature physics of macromolecules, biophysics”, Kharkiv, Ukraine 2 – 6 June, 2014 International Workshop on Singularities and Topological Structures of Light, Trieste – Italy, 08 – 12 July 2013.
 3. Physical and technological problems of radio engineering devices, telecommunication, nano-and microelectronics, October 23-25, 2014, Chernivtsi, Ukraine.
 4. “Optoelectronic Information Systems and Laser Technologies” 126-129, 2014, Russia.

 

Широкого розповсюдження набули здобутки кафедрального колективу в редакційній та видавничій діяльності, а також у науково-структурних міжнародних грантах. Зокрема кафедра стала координатором найкрупнішого на той час проєкту програми Tempus, який об’єднав 5 українських університетів (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Університет «Крок», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний університет радіоелектроніки), 3 університети Грузії, 3 університети Молдови, а також університети Румунії, Німеччини, Нідерландів.

Протягом 2013 року подальшого розвитку набули принципи алгоритмічної обробки зображень фазово-неоднорідних, включаючи полімерні, шарів, які були представлені на наступних наукових міжнародних зібраннях:

 1. The 7th International Workshop on Advanced Optical Imaging and Metrology, Nürtingen, Germany 8 – 11 September 2013.
 2. International Workshop on Singularities and Topological Structures of Light, Trieste – Italy, 08 – 12 July 2013.
 3. The 11th International Conference “Correlation Optics 2013”, Chernivtsi, Ukraine, 18 – 21 September, 2013.

Співробітники кафедри приймали участь в організації міждисциплінарної міжнародної конференції, де було представлено низку наукових публікацій у сфері оптичної діагностики фазово-неоднорідних, оптично анізотропних і поліграфічних матеріалів:

The Thirteenth International Conference on Correlation Optics, Chernivtsi, Ukraine, September 11-15, 2015

http://ptcsi.chnu.edu.ua/en/corropt15/organizing-committee

Dr. R. Besaha – Chair
Dr. A. Dubolazov – Chair
Prof. O.Ushenko
Prof. C. Zenkova
Dr. I. Soltys ,
Dr. M. Gorsky ,
Dr. A. Motrich ,
Dr. L. Pidkamin

Головними результатами наукової діяльності кафедри стало розроблення поляризаційних і сингулярних методів діагностики широкого спектру фазово-неоднорідних шарів від неорганічних до біологічних, включаючи перші застосування алгоритмів діагностики структури поліграфічних полімерних матеріалів.

Наукові здобутки кафедри було представлено на серії престижних міжнародних форумів:

 1. The 6th International Conference “Advanced Topic in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies” ATOM-N 23-25 August 2012, Constanta, Romania
 2. ХІ Міжнародна науково-технічна конференція “Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів” Кременчук, 2012.
 3. 5th International Conference “Singular Optics 2012”, Sevastopol, Ukraine, 16 – 21 September, 2012.
 4. VII Міжнародна науково-практична конференція «Квалілогія книги 2012». Львів.Україна. 6-8 червня 2012.
 5. VI International Conference on Optoelectronic Information Technologies. “PHOTONICS-ODS 2012”.
 6. Optics and Photonics 2012. San Diego, California, USA. August 12, 2012.
 7. Міжнародна наукова конференція «Людина і світ-способи та аспекти взаємовпливів». Львів, 10-11 лютого 2012.
 8. 22nd Crimean Conference “Microwave & Telecomunication Technology” CriMiCo’2012 10-14 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine.
 9. Scientiific-practical conference Innovations in publishing, printing and multimedia tecnologies 18-19.04 2012, Kaunas, Lithuania.
 10. Conference “Micro- Nano- Photonics III ROMOPTO 2012” September 3-6, 2012 Bucharest, Romania.