Навчально-методичне забезпечення

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший БАКАЛАВРський

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 186 «Видавництво та поліграфія»
 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумк. контролю Силабуси Робочі програми Moodle Методичне забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8
Обов’язкові компоненти ОП
   
ОК 1 Актуальні питання історії та культури України 3 екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 2 Філософія 4 екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 3 Українська мова ( за професійним спрямуванням) 3 екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 зал, екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 5 Вища математика 15 екз переглянути  переглянути переглянути переглянути
ОК 6 Фізика 12 екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 7 Хімія 5 зал, екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 8 Інформатика і програмування 15 зал, екз переглянути  переглянути переглянути переглянути
ОК 9 Механізми поліграфічного обладнання 4 зал переглянути  переглянути переглянути переглянути
ОК 10 Основи охорони праці 4 зал переглянути  переглянути переглянути переглянути
ОК 11 Матеріалознавство 5 екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 12 Основи поліграфії 11 зал, екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 13 Основи видавничої справи 3 екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 14 Опрацювання текстової інформації 4 зал переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 15 Опрацювання графічної інформації 7 екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 16 Видавничо-поліграфічні технології 3 зал переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 17 Теорія кольору та кольороутворення 4 екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 18 Основи електротехніки та електроніки 5 екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 19 Видавничо-поліграфічні матеріали 8 зал, екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 20 Основи репрографії 5 екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 21 Обладнання видавничо-поліграфічних виробництв 4 екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 22 Метрологія, стандартизація та сертифікація у видавничо-
поліграфічній галузі
4 екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 23 Прикладне програмування 5 екз, кур переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 24 Web-дизайн 5 екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 25 Аналіз економічної ефективності поліграфічних
підприємств
4 зал переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 26 Технологія електронних видань 5 екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 27 Технологія медіаіндустрії галузі 5 екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 28 Технології захисту друкованої продукції 4 зал переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 29 Технологія поліграфічного виробництва паковань 4 екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 30 Навчальна практика 3 зал переглянути переглянути переглянути  
ОК 31 Технологічна практика 3 зал переглянути переглянути переглянути  
ОК 32 Переддипломна практика 4 зал переглянути переглянути переглянути  
ОК 33 Кваліфікаційна бакалаврська робота 4 захист переглянути     переглянути
               

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

 

        180 кредити

 

 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумк. контролю Семестр Силабуси

Вибіркові компоненти ОП


 
Цикл загальної підготовки        
ВКЗ 1 Вибіркова дисципліна 1
 • Фізичне виховання (за
  видами спорту)
3 зал  

переглянути

 

ВКЗ 2 Вибіркова дисципліна 2
 • Фізичне виховання II
 • Вибіркова дисципліна
  загальноуніверситетського
  списку
 • Демократія: від
  теорії до практики
 • Професійна іноземна мова
3 зал  

переглянути

переглянути

переглянути

переглянути

ВКЗ 3 Вибіркова дисципліна 3
 • Військова підготовка*
29*    

переглянути

Цикл професійної підготовки    
3-й семестр (Всього 5 кредитів / 150 годин) 1 дисципліна з 3-х
ВКП1 Вибіркова дисципліна 1 (з
каталогу кафедри)
 • Електронний документообіг
 • Інформаційні технології в
  поліграфії
 • Комп’ютерна графіка
5 зал 3-й

переглянути 

переглянути 

переглянути 

4-й семестр (Всього 5 кредитів / 150 годин) 1 дисципліна з 3-х
ВКП3 Вибіркова дисципліна 3 (з
каталогу кафедри) 
 • Технології та обладнання
  спеціальних видів друку
 • Менеджмент та маркетинг в поліграфії
 • Програмування інженерних задач алгоритмічними мовами вищого рівня
5 зал 4-й

переглянути

переглянути

переглянути

5-й семестр (Всього 12 кредитів / 360 годин) 3 дисципліни з 9-и
ВКП2 Вибіркова дисципліна 2 (з
каталогу кафедри)
 • Комп’ютерна типографіка
 • Моделювання технічних
  систем
 • Обробка вимірювань та
  сигналів у системах
  управління та контролю
4 зал 5-й

переглянути

переглянути

переглянути

ВКП4 Вибіркова дисципліна 4 (з
каталогу кафедри) 
 • Голографічні методи в
  поліграфії
 • Кореляційно-оптичні
  методи визначення характеристик поліграфічних матеріалів
 • Композиційний дизайн
4 зал 5-й

переглянути

переглянути

переглянути

ВКП13 Вибіркова дисципліна 13 (з
каталогу кафедри) 
 • Основи теорії інформаційних систем
 • Аналіз економічної ефективності систем ІК
 • Веб технології
4 зал 5-й

переглянути

переглянути

переглянути

6-й семестр (Всього 14 кредитів / 420 годин) 3 дисципліни з 9-и
ВКП5 Вибіркова дисципліна 5 (з
каталогу кафедри) 
 • Кодування інформації
 • Теорія інформації
 • Пакети прикладних програм
4 зал 6-й

переглянути

переглянути

переглянути

ВКП6 Вибіркова дисципліна 6 (з
каталогу кафедри) 
 • Захист інформації
  електронних ресурсів
 • Технології розробки
  мобільних додатків
 • Internet ресурси
5 зал 6-й

переглянути

переглянути

переглянути

ВКП7 Вибіркова дисципліна 7 (з
каталогу кафедри) 
 • Комунікаційні та
  комп’ютерні мережі
 • Проектування електронних
  видань
 • Мережі передачі даних
5 зал 6-й

переглянути

переглянути

переглянути

7-й семестр (Всього 12 кредитів / 360 годин) 3 дисципліни з 8-и
ВКП8 Вибіркова дисципліна 8 (з
каталогу кафедри) 
 • Художні основи проектування друкованих і мультимедійних видань
 • Основи автоматики і систем
  управління
4 зал 7-й

переглянути

переглянути

ВКП9 Вибіркова дисципліна 9 (з
каталогу кафедри) 
 • Планування інфокомунікаційних
  проектів
 • Стратегія успішного бізнесу
 • Захист інтелектуальних
  прав
4 зал 7-й

переглянути

переглянути

переглянути

ВКП10 Вибіркова дисципліна 10 (з
каталогу кафедри) 
 • 3D графіка і анімація
 • Комп’ютерний зір,
  розпізнавання та класифікація
 • Обробка вимірювань та
  сигналів у системах
  управління та контролю
4 зал 7-й

переглянути

переглянути

переглянути

8-й семестр (Всього 6 кредитів / 180 годин) 2 дисципліни з 6-и
ВКП11 Вибіркова дисципліна 11 (з
каталогу кафедри) 
 • Оптико-електронні  системи в поліграфії та
  медіаіндустрії
 • Технології хмарних та
  розподілених систем
 • Сучасні методи
  оцифрування стародруків
3 зал 8-й

переглянути

переглянути

переглянути

ВКП12 Вибіркова дисципліна 12 (з
каталогу кафедри) 
 • AR технології в поліграфії
 • Безпека кіберпростору
 • Тестування програмного
  забезпечення
3 зал 8-й

переглянути

переглянути

переглянути

           
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 кредитів    
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 240 кредитів        

У процесі підготовки за ОП Технологія електронних мультимедійних видань в рамках вивчення обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів здобувачі вищої освіти мають змогу набути гнучких навичок:

 • Основи охорони праці ” – командоутворення, управління конфліктами, емоційний інтелект;
 • Філософія ” –стресостійкість, креативність, менеджмент знань та інформації;
 • Технологія медіаіндустрії ” – івент-менеджмент, тайм-менеджмент, організація простору;
 • Аналіз економічної ефективності поліграфічних підприємств ” – селф-брендінг, проведення презентації, креативність, навички продаж;
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)“- володіння іноземними мовами, швидке читання;
 • Вища математика ” – логіка, інтелктуальна властність;
 • Основи видавничої справи ” – проведення презентації, креативність, медіаграмотність, організація простору;
 • Опрацювання графічної інформації ” – комп’ютерна графіка, медіаграмотність;
 • Технологія поліграфічного виробництва паковань» -організація простору, тайм-менеджмент, івент-менеджмент;
 • Метрологія, стандартизація та сертифікація у видавничо-поліграфічній галузі” – інтелектуальна власність, письменницькі навички,медіаграмотність;
 • Інформатика і програмування ” – нетворкінг, логіка, менеджмент знань та інформації;
 • Опрацювання текстової інформації ” –логіка, технічні навички;
 • Механізми поліграфічного обладнання” –інтелектуальна власність, організація простору;
 • Технологія електронних видань” – фото та відеомонтаж, медіаграмотність;
 • Основи електротехніки та електроніки ” –інтелектуальна власність, швидке читання;
 • Фізика” –технічні навички, логіка;
 • Web-дизайн ” –веб-розробка, комп’ютерна графіка;
 • Видавничо-поліграфічні технології – логіка, технічні навички, менеджмент знань та інформації;
 • Видавничо-поліграфічні матеріали” – тайм-менеджмент, комп’ютерна графіка, креативність;
 • Теорія кольору та кольороутворення” – фото та відеомонтаж, комп’ютерна графіка, медіаграмотність;
 • Прикладне програмування” –веб-розробка, технічні навички, комп’ютерна графіка.
 • Основи поліграфії ” –логіка, технічні навички.
 • Актуальні питання історії та культури України – основа права і політики, громадська грамотність
 • Українська мова ( за професійним спрямуванням) – володіння рідною мовою
 • Хімія – логіка, креативність
 • Матеріалознавство – технічні навички, логіка
 • Основи репрографії – швидке читання, креативність
 • Обладнання видавничо-поліграфічних виробництв – технічні навички, логіка, креативність
 • Технології захисту друкованої продукції – інтелектуальна власність, логіка, організація простору

 

Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи та університет загалом займаються популяризацією неформальної та інформальної освіти.

В отриманні гнучких навичок здобувачами вищої освіти важливу роль відіграють органи студентського самоврядування, які самостійно організовують різні заходи з розвитку soft skills, а також діляться інформацією про подібні активності, що відбуваються поза межами університету. Наприклад:

Вебінар на тему: Інформаційна безпека під час війни

Finance & Audit School

Офлайн-зустріч з психологом

Career Marathon 

Кар‘єрний online-фестиваль «JOB EXPO»

«Палідром» Літературний вечір

Літня школа разом із Henson Editorial Services and North Staffordshire Press

English club від Навчально-науковго відділу студентського парламенту ІФТКН

Дебатний клуб від Навчально-науковго відділу студентського парламенту ІФТКН

Книжковий клуб від Навчально-науковго відділу студентського парламенту ІФТКН

Компанія Solvd запрошує всіх бажаючих на відкриту зустріч

Запрошення на інноваційний турнір Star Track

Тримісячний курс Elocig з можливістю подальшого працевлаштування

Лекція-тренінг «Що таке Soft Skills і як їх «прокачати» щоб стати успішним»

Перелік пропонованих курсів, семінарів, тренінгів, за допомогою яких можна вдосконалити базові
знання в рамках дисциплін освітньо-професійної програми Видавництво та поліграфії

Курси для вдосконалення знань про основи друку, включаючи вибір обладнання, налаштування
друкарських машин та інші технічні аспекти.
https://www.udemy.com/course/fundamentals-of-print-production/
https://www.udemy.com/course/cnc-cutting-tools-and-machining-techniques/

Курс для вдосконалення знань про основи обробки сигналів, зокрема обробку зображень включаючи
фільтрацію зображень, обробку кольору та форми, а також розпізнавання об’єктів на зображеннях.
https://www.udemy.com/course/fourier-transform-mxc/
https://www.udemy.com/course/signal-processing/
https://edu.epfl.ch/coursebook/en/signal-processing-for-communications-COM-303
https://www.coursera.org/learn/image-processing
https://omscs.gatech.edu/cs-6475-computational-photography
https://www.udemy.com/course/adobe-illustrator-cc-print-design/

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий МАГІСТерський

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 186 «Видавництво та поліграфія»
Освітня програма “Технологія електронних мультимедійних видань”

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумк. контролю Силабуси Робочі програми Moodle Репозитарій
1 2 3 4 5 6 7 8
Обов’язкові компоненти ОП
 Щоб переглянути методичне забезпечення, натисніть назву дисципліни  
ОК 1 Педагогіка і психологія вищої  школи  3 екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 2 Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО 5 екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 3 Управління проектами 3 зал переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 4 Менеджмент і маркетинг в інформаційному просторі 3 зал переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 5 Професійна іноземна мова 3 зал переглянути  переглянути переглянути переглянути
ОК 6 Методи наукових досліджень 3 зал переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 7 Мультимедійні технології в методичному забезпеченні навчального процесу у вищій школі 5 екз переглянути переглянути переглянути переглянути
ОК 8 Сучасні технології проектування електронних мультимедійних видань 4 екз переглянути  переглянути переглянути переглянути
ОК 9 Системи керування видавничо-поліграфічним виробництвом 4 зал переглянути  переглянути переглянути переглядати
ОК 10 Стандартизація електронних видань 3 зал переглянути  переглянути переглянути переглянути
ОК 11 Асистентська практика 12 зал переглянути переглянути преглянути  
ОК 12 Кваліфікаційна робота магістра 18 захист переглянути     переглянути
               

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

 

        64 кредити

 

 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумк. контролю Силабуси Робочі програми Moodle Репозитарій

Вибіркові компоненти ОП


 
Цикл загальної підготовки        
ВД 1 Вибіркова дисципліна 1
 • Internet технології
 • Мережеві технології
 • Загальноуніверситетська вибіркова дисципліна
6 екз

переглянути

переглянути

переглянути

 
ВД 2 Вибіркова дисципліна 2
 • Проектування та управління базами даних
 • Захист та використання електронних видань
 • Загальноуніверситетська вибіркова дисципліна
5 зал

переглянути

переглянути

переглянути

 
Цикл професійної підготовки    
ВД 3 Вибіркова дисципліна 3
 • Основи відчуття і сприйняття мультимедійної інформації
 • Електронна типографіка і типометрія
 • Технологія розробки .NET
6 зал

переглянути 

переглянути 

переглянути 

 
ВД 4 Вибіркова дисципліна 4
 • Композиційний дизайн електронних мультимедійних видань
 • Вибрані глави прикладного програмування
 • Методи оптимізації та теорія ігор
5 екз

переглянути

переглянути

переглянути

 
ВД 5 Вибіркова дисципліна 5
 • Сучасні засоби обробки та редагування цифрових зображень
 • Проектування додатків для мобільних пристроїв
 • Комп’ютерний зір, розпізнавання та класифікація в системах штучного інтелекту
4 екз

переглянути

переглянути

переглянути

 
               
Загальний обсяг вибіркових компонент: 26 кредитів    
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 90 кредитів        

У процесі підготовки за ОП Технологія електронних мультимедійних видань в рамках вивчення обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів здобувачі вищої освіти мають змогу набути гнучких навичок:

 • Педагогіка і психологія вищої  школи ” – командоутворення, управління конфліктами, емоційний інтелект;
 • Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО” –стресостійкість, креативність, менеджмент знань та інформації;
 • Управління проектами” – івент-менеджмент, тайм-менеджмент, організація простору;
 • Менеджмент і маркетинг в інформаційному просторі” – селф-брендінг, проведення презентації, креативність, навички продаж;
 • Професійна іноземна мова“- володіння іноземними мовами, швидке читання;
 • Методи наукових досліджень” –тайм менеджмент, логіка, інтелктуальна властність;
 • Мультимедійні технології в методичному забезпеченні навчального процесу у вищій школі” – проведення презентації, креативність, медіаграмотність, організація простору;
 • Сучасні технології проектування електронних мультимедійних видань” – комп’ютерна графіка, медіаграмотність;
 • Системи керування видавничо-поліграфічним виробництвом» -організація простору, тайм-менеджмент, івент-менеджмент;
 • Стандартизація електронних видань” – інтелектуальна власність, письменницькі навички,медіаграмотність;
 • Internet технології “Мережеві технології” – нетворкінг, логіка, менеджмент знань та інформації;
 • Проектування та управління базами даних” –логіка, технічні навички;
 • Захист та використання електронних видань” –інтелектуальна власність, організація простору;
 • Основи відчуття і сприйняття мультимедійної інформації” – фото та відеомонтаж, медіаграмотність;
 • Електронна типографіка і типометрія” –інтелектуальна власність, швидке читання;
 • Технологія розробки .NET” –технічні навички, логіка;
 • Композиційний дизайн електронних мультимедійних видань” –веб-розробка, комп’ютерна графіка;
 • Вибрані глави прикладного програмування” – логіка, технічні навички, менеджмент знань та інформації;
 • Методи оптимізації та теорія ігор” – тайм-менеджмент, комп’ютерна графіка, креативність;
 • Сучасні засоби обробки та редагування цифрових зображень” – фото та відеомонтаж, комп’ютерна графіка, медіаграмотність;
 • Проектування додатків для мобільних пристроїв” –веб-розробка, технічні навички, комп’ютерна графіка.
 • Комп’ютерний зір, розпізнавання та класифікація в системах штучного інтелекту” –логіка, технічні навички.

 

Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи та університет загалом займаються популяризацією неформальної та інформальної освіти.

В отриманні гнучких навичок здобувачами вищої освіти важливу роль відіграють органи студентського самоврядування, які самостійно організовують різні заходи з розвитку soft skills, а також діляться інформацією про подібні активності, що відбуваються поза межами університету. Наприклад:

Вебінар на тему: Інформаційна безпека під час війни

Finance & Audit School

Офлайн-зустріч з психологом

Career Marathon 

Кар‘єрний online-фестиваль «JOB EXPO»

«Палідром» Літературний вечір

Літня школа разом із Henson Editorial Services and North Staffordshire Press

English club від Навчально-науковго відділу студентського парламенту ІФТКН

Дебатний клуб від Навчально-науковго відділу студентського парламенту ІФТКН

Книжковий клуб від Навчально-науковго відділу студентського парламенту ІФТКН

Компанія Solvd запрошує всіх бажаючих на відкриту зустріч

Запрошення на інноваційний турнір Star Track

Тримісячний курс Elocig з можливістю подальшого працевлаштування

Лекція-тренінг «Що таке Soft Skills і як їх «прокачати» щоб стати успішним»