Спеціальності

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Спеціальність: 186 «Видавництво та поліграфія»
(Освітня програма “Видавництво та поліграфія”) (PDF)

Обсяг ECTS: 240 кредитів.

Тривалість навчання: 3 р. 10 м.

Основний фокус ОП: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані і практичні задачі у сфері видавництва та поліграфії:

  • конструювання та підготовка друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів, комбінованих видань, інформаційних та інших видів виробів видавництва та поліграфії;
  • оброблення, реєстрації, формування, відтворення, зберігання текстової, графічної, звукової, відео- та іншої мультимедійної інформації;
  • застосування апаратно-програмного забезпечення видавництва та поліграфії;
  • виготовлення та розповсюдження виробів видавництва та поліграфії;
  • створення 3-D об’єктів;
  • Web-дизайн.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність: 186 «Видавництво та поліграфія»
(Освітня програма “Технологія електронних мультимедійних видань” (PDF)

Обсяг ECTS: 90 кредитів.

Тривалість навчання: 1 р. 4 м.

Основний фокус ОП: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані і практичні задачі у сфері видавництва та поліграфії:

  • конструювання та підготовка друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів, комбінованих видань, інформаційних та інших видів виробів видавництва та поліграфії;
  • оброблення, реєстрації, формування, відтворення, зберігання текстової, графічної, звукової, відео- та іншої мультимедійної інформації; 
  • застосування апаратно-програмного забезпечення видавництва та поліграфії; виготовлення та розповсюдження виробів видавництва та поліграфії; створення 3-D об’єктів; Web-дизайн.