Спеціальності

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Спеціальність: 186 «Видавництво та поліграфія»
(Освітня програма “Видавництво та поліграфія”) (PDF)

Обсяг ECTS: 240 кредитів.

Тривалість навчання: 3 р. 10 м.

Основний фокус ОП: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані і практичні задачі у сфері видавництва та поліграфії:

  • конструювання та підготовка друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів, комбінованих видань, інформаційних та інших видів виробів видавництва та поліграфії;
  • оброблення, реєстрації, формування, відтворення, зберігання текстової, графічної, звукової, відео- та іншої мультимедійної інформації;
  • застосування апаратно-програмного забезпечення видавництва та поліграфії;
  • виготовлення та розповсюдження виробів видавництва та поліграфії;
  • створення 3-D об’єктів;
  • Web-дизайн.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність: 186 «Видавництво та поліграфія»
(Освітня програма “Технологія електронних мультимедійних видань” (PDF)

Обсяг ECTS: 90 кредитів.

Тривалість навчання: 1 р. 4 м.

Основний фокус ОП: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані і практичні задачі у сфері видавництва та поліграфії.

Дизайн та підготовка матеріалів:
Конструювання та підготовка різноманітних видань, включаючи друковані та електронні формати, паковання, мультимедійні інформаційні продукти, комбіновані видання, інформаційні та інші продукти поліграфії.

Оброблення та зберігання інформації:
Використання навичок у реєстрації, обробці, формуванні, відтворенні та зберіганні текстової, графічної, звукової, відео- та іншої мультимедійної інформації.

Використання технологій в галузі видавництва та поліграфії:
Застосування сучасного апаратно-програмного забезпечення для ефективної роботи в галузі видавництва та поліграфії.

Виробництво та розповсюдження:
Навчання виготовленню та розповсюдженню продукції видавництва та поліграфії, з фокусом на сучасні підходи та технології.

Творчість та високотехнологічні аспекти:
Створення тривимірних об’єктів, розвиток навичок веб-дизайну та використання сучасних технологій у галузі видавництва.